"Ik werk aan onderwerpen die écht ergens over gaan"

Dineke Mulderij is van huis uit mijnbouwkundig ingenieur. Ze begon in 2006 bij de provincie als algemeen projectleider, maar stuurt nu onder meer als senior projectleider bodem en groen een projectteam van 7 mensen aan.

Foto van Dineke Mulderij

Wat maakt werken bij de provincie zo leuk?

“Je krijgt hier veel mogelijkheden om jezelf te ontwikkelen. Zo ben ik geselecteerd voor het Potential Programma. Samen met 9 anderen krijg ik 2 jaar lang de kans om mezelf versneld te ontwikkelen via uitdagende interne opdrachten, een detachering, intervisie, coaching en kennisateliers. En de inhoud van het programma bepaal ik voor een groot deel zelf.”

Wat vind je fijn aan je functie?

“Bij mijn vorige werkgever werkte ik alleen aan de uitvoering van projecten. Meedenken was niet nodig. Bij de provincie is dat anders. We werken aan bruggen, wegen en vaarwegen die mensen gebruiken om van a naar b te komen, maar ook aan natuurgebieden waar ze zich ontspannen. Verder zorgen we voor schoon grondwater. Zo draag ik concreet bij aan de maatschappij. De mensen bij de provincie zijn maatschappelijk betrokken en vinden verbinding belangrijk. De sfeer is informeel. Hier voel ik me op mijn plek.”

Wat doet een projectleider?

“Mijn team werkt aan projecten op en langs het water. Denk bijvoorbeeld aan oeververvanging en het baggeren van vaarwegen. Waar mogelijk maken we ‘werk met werk’: we gebruiken bijvoorbeeld de bagger om nieuw land of nieuwe natuur te maken of leggen natuurvriendelijke oevers aan. In mijn projectteam maak ik de afwegingen in de belangen en bepaal ik de koers. Indien nodig overleg ik met de organisatie, bijvoorbeeld als we kiezen voor een duurzame oplossing die meer onderhoud vraagt.”

“Wij hebben altijd ruimte voor stagiaires en afstudeerders. Geïnteresseerde studenten nodig ik dan ook graag uit voor een gesprek!”

“1 van de taken van mijn team is het opstellen van eenduidige eisen en randvoorwaarden voor de uitvoering. Dat vraagt veel zorgvuldigheid en denkwerk. Dat vind ik leuk om te doen. De maatschappij verandert continu, terwijl projecten vaak een lange doorlooptijd hebben. Bijsturen is dus belangrijk; je kunt niet meer wegkomen met ‘dit hebben we bedacht, zo gaan we het doen’. Je moet resultaten en afspraken over geld en planning niet uit het oog verliezen. Maar je moet ook flexibel zijn als er gouden kansen voorbijkomen.

Daarnaast ben ik sinds 1 januari portfoliomanager. Als gedelegeerd opdrachtgever geef ik sturing aan een portefeuille van projecten in 2 gebieden en projecten op het gebied van hoogwaardig openbaar vervoer (HOV). In die rol ben ik ook sparringpartner voor mijn collega-projectleiders.”

Wat vertel je op een feestje over je baan?

“Meestal moet ik eerst uitleggen wat een provincie doet. Ik vertel hoe wij partijen bij elkaar krijgen en verbinden. Ik ben trots dat de provincie een voortrekkersrol neemt in maatschappelijk relevante vraagstukken zoals energietransitie, duurzaamheid, klimaatadaptatie, bodemdaling en de omgevingsvisie. Onderwerpen die écht ergens over gaan.

De provincie is bovendien een interessante overheidslaag. Neem bijvoorbeeld de Oostelijke Vechtplassen. Als provincie hebben we het overleg tussen meerdere gemeenten en andere overheden vlot getrokken. We moesten de gezamenlijke belangen boven tafel krijgen. Nu werken we samen aan een duidelijke doelstelling: recreatie met behoud van de natuur. Dankzij een gezamenlijk gebiedsakkoord gaan er in dat gebied de komende jaren mooie dingen gebeuren. Het is leuk om daaraan te werken en met trots over te vertellen.

En wij hebben altijd ruimte voor stagiaires en afstudeerprojecten. Zij kunnen in mijn team concreet aan de slag met projecten. Geïnteresseerde studenten nodig ik dan ook graag uit voor een gesprek!”