Nieuws Amstelland en Meerlanden

 • Noord-Holland ziet af van plan Duinpolderweg

  (26 maart 2020) De provincie Noord-Holland heeft in de Stuurgroep Duinpolderweg laten weten van plan te zijn om uitsluitend verder te gaan met de opwaardering van de (Nieuwe) Bennebroekerweg in de gemeente Haarlemmermeer.
 • Onteigeningplan grond Amsteldijk-Noord ter inzage voor belanghebbenden

  (16 maart 2020) Van 19 maart tot en met 29 april 2020 ligt het onteigeningsplan ter visie voor de grond die de provincie Noord-Holland nodig heeft om de nieuwe weg tussen Amsteldijk-Noord en de Oranjebaan (N522) aan te leggen.
 • Afsluiting N201 voor onderhoud Amstelaquaduct en Waterwolftunnel

  (04 maart 2020) De provincie Noord-Holland voert van donderdag 5 maart tot en met zondag 8 maart 2020 onderhoud uit aan het Amstelaquaduct (tussen de gemeenten Uithoorn en De Ronde Venen) en aan de Waterwolftunnel (tussen de gemeenten Aalsmeer en Haarlemmermeer).
 • Fietspad langs N522 weer open

  (31 januari 2020) De oorspronkelijke fietsroute langs de N522 Oranjebaan en Burgemeester Stramanweg in Ouderkerk aan de Amstel is sinds vrijdagmiddag 31 januari 2020 weer open. De fietsomleidingen door het dorp zijn opgeheven.
 • Snoeiwerkzaamheden onder hoogspanningsmasten Waterlandtak-West

  (27 januari 2020) De provincie Noord-Holland voert snoeiwerkzaamheden uit in het gebied Waterlandtak-West nabij Muiden.
 • Start bomenkap op 3 februari

  (23 januari 2020) Om ruimte te maken voor de aanleg van de busbaan tussen Uithoorn en Schiphol-Zuid en de herinrichting van de Burgemeester Kasteleinweg in Aalsmeer start de aannemer op maandag 3 februari 2020 met het verwijderen van bomen en struiken. De werkzaamheden duren ongeveer 3 weken.
 • Provincie start aanbesteding Cruquiusbrug (N201)

  (21 januari 2020) Maandag 20 januari 2020 is de aanbesteding voor het project Cruquiusbrug officieel gestart. De provincie wil het project aanbesteden via een concurrentiegerichte dialoog. Partijen kunnen zich tot 6 maart 2020 12.00 uur inschrijven.
 • Start onderhoudswerkzaamheden fietspad Bosrandweg

  (04 december 2019) De provincie Noord-Holland start 9 december 2019 om 7.00 uur met het vervangen van het biobased asfalt op het fietspad langs de Bosrandweg in Amstelveen.
 • Terugblik inloopbijeenkomst HOVASZ

  (22 november 2019) Ruim 200 omwonenden, ondernemers, weggebruikers en andere geïnteresseerden lieten zich op 19 november 2019 informeren over de plannen voor de aanleg van de hoogwaardige openbaar-vervoerverbinding en de herinrichting van de Burgemeester Kasteleinweg tussen Aalsmeer en Schiphol-Zuid.
 • Provincie verkoopt Landje van Geijsel

  (12 november 2019) Het Landje van Geijsel is een natuurgebied van ruim 7 hectare bij Ouderkerk aan de Amstel. Het gebied is internationaal bekend in de vogel- en natuurwereld vanwege zijn grote betekenis voor vele vogelsoorten. De provincie is eigenaar van het landje en heeft besloten het te verkopen aan de heer Geijsel en Landschap Noord-Holland.
 • Inloopbijeenkomst over HOV Aalsmeer - Schiphol-Zuid

  (06 november 2019) Op dinsdag 19 november 2019 organiseert aannemer Dura Vermeer tussen 19.00 tot 21.00 uur een inloopbijeenkomst over project HOVASZ. Omwonenden, ondernemers, weggebruikers en andere geïnteresseerden kunnen zich laten informeren over de plannen voor de aanleg van de hoogwaardige openbaar-vervoerverbinding en de herinrichting van de Burgemeester Kasteleinweg tussen Aalsmeer en Schiphol-Zuid.
 • Noord-Holland helpt bestrijding van criminaliteit in Amstellandgemeenten

  (01 november 2019) De provincie Noord-Holland draagt € 23.000 bij aan een proef om de informatiepositie in de Amstellandgemeenten te versterken bij de bestrijding van criminaliteit.
 • Aanleg vrijliggende busbaan Schiphol stap dichterbij

  (31 oktober 2019) De provincie Noord-Holland, gemeente Haarlemmermeer en Vervoerregio Amsterdam hebben op 31 oktober 2019 een samenwerkingsovereenkomst getekend voor de aanleg van een vrijliggende busbaan over Schiphol-Rijk. De nieuwe busbaan loopt over de Fokkerweg van Schiphol Oost via de Oude Meer naar Schiphol-Rijk.
 • Stand van zaken bomen in projectgebied HOVASZ

  (25 oktober 2019) Begin 2020 start de aannemer met de eerste zichtbare werkzaamheden ter voorbereiding op de aanleg van de hoogwaardige openbaar-vervoerverbinding en de herinrichting van de Burgemeester Kasteleinweg tussen Uithoorn en Schiphol-Zuid. Voor de herinrichting heeft gemeente Aalsmeer een groenplan opgesteld met ruim 175 nieuwe bomen. Maar voor de aanleg van de weg moeten er helaas ook bomen gekapt worden in Aalsmeer en Haarlemmermeer.
 • Tijdelijk fietspad langs N522

  (24 oktober 2019) Nu de start van de bouw van de brug over de Amstel (N522) is uitgesteld, treft de provincie Noord-Holland voorbereidingen om een tijdelijk fietspad langs de N522 aan te leggen. Naar verwachting is het tijdelijk fietspad langs de Burgemeester Stramanweg en Oranjebaan in januari 2020 klaar voor gebruik.
 • Open dag Biobased proeftuin goed bezocht

  (14 oktober 2019) Zaterdag 12 oktober 2019 konden belangstellenden tijdens de Open Dag een kijkje nemen bij de biobased proeftuin op de Bosrandweg in Aalsmeer.
 • Luchtkwaliteit Noord-Holland ook in 2018 binnen de norm

  (09 oktober 2019) In de IJmond, het havengebied van Amsterdam (Westpoort) en de Haarlemmermeer is ook in 2018 op alle meetlocaties voldaan aan de Europese wettelijke grenswaarden voor luchtkwaliteit.
 • Inloopbijeenkomst plannen Cruquiusbrug (N201)

  (11 september 2019) De provincie Noord-Holland houdt op woensdag 25 september 2019 een inloopavond over het Provinciaal Inpassingsplan (PIP) voor de nieuwe Cruquiusbrug (N201). Omwonenden, (water)weggebruikers, ondernemers en andere geïnteresseerden kunnen zich tussen 18.00 tot 21.00 uur laten informeren over het voorgenomen plan en de PIP-procedure. De inloopbijeenkomst vindt plaats in Dorpshuis Cruquius, aan de Oude Spaarneweg 57 in Cruquius.
 • 12 oktober open dag Biobased Proeftuin in Aalsmeer

  (10 september 2019) De provincie Noord-Holland organiseert samen met bouwer Dura Vermeer een open dag op 12 oktober rondom de Biobased Proeftuin in Aalsmeer.
 • Bezoek de eerste biobased proeftuin in Noord-Holland

  (04 september 2019) Op zaterdag 12 oktober stelt de provincie Noord-Holland in samenwerking met aannemer Dura Vermeer de allereerste biobased proeftuin in Noord-Holland open voor bezoekers.
 • Verkeersmaatregelen gereed bij Zwarteweg in Aalsmeer

  (29 augustus 2019) De verkeersmaatregelen bij de kruising van de Burgemeester Kasteleinweg met de Zwarteweg in Aalsmeer zijn gereed. Door deze maatregelen kunnen de schoolgaande kinderen van de nabijgelegen school IKC Triade veiliger oversteken.
 • Uitstel start bouw nieuwe brug Ouderkerk (N522)

  (30 juli 2019) De provincie Noord-Holland stelt de start van de bouw van de nieuwe brug over de Amstel uit. De beoogde start in september 2019 is niet haalbaar omdat er nog geen alternatief is voor het verkeer op de Amsteldijk Noord in Amstelveen.
 • GreenBASE: samenwerken voor meer biodiversiteit in de Haarlemmermeer

  (29 juli 2019) Het project GreenBASE werkt sinds 2017 aan het versterken van de biodiversiteit in het agrarisch gebied van de Haarlemmermeer. 6 akkerbouwers en 8 organisaties werken hierin samen. Het project is verlengd tot en met 2020.
 • Stuurgroep Duinpolderweg van 10 juli 2019

  (18 juli 2019) Sinds eind 2018 wordt gewerkt aan de invulling van de planuitwerkingsfase van het project Duinpolderweg in opdracht van de provincies Zuid- en Noord-Holland en hun partners (de gemeenten Haarlemmermeer, Hillegom en Lisse, Holland Rijnland en de Vervoerregio Amsterdam).
 • Verkenningstraject Schipholcorridor afgerond

  (10 juli 2019) De verkenningsfase Schipholcorridor is afgerond. Samen met veel partijen is de afgelopen jaren gewerkt aan het onderzoeken van de verschillende opgaven op de treincorridor Leiden-Schiphol-Weesp-Lelystad. Dit als onderdeel van de MRA actie 1.8 OV knooppunten.
 • Wegwerkzaamheden Burgemeester Kasteleinweg (N196) in Aalsmeer

  (09 juli 2019) De provincie Noord-Holland voert tussen 17 en 24 juli 2019 een aantal verkeersmaatregelen uit bij de kruising van de Burgemeester Kasteleinweg (N196) met de Zwarteweg en bij de oversteek van de Zwarteweg – Waterhoenstraat in Aalsmeer. Deze maatregelen dragen bij aan een veilige oversteek van de N196 en Zwarteweg voor kinderen die na de zomervakantie naar de nieuwe school IKC Triade gaan.
 • Marianne Schuurmans nieuwe burgemeester Haarlemmermeer

  (05 juli 2019) Schuurmans is benoemd tot burgemeester van Haarlemmermeer. De benoeming gaat in op 10 juli 2019.
 • Let op! De eikenprocessierups is gesignaleerd

  (05 juli 2019) Langs een van de provinciale wegen, de N 232 is de eikenprocessierups gesignaleerd. De rupsen zijn inmiddels verwijderd, maar losse brandharen in de omgeving kunnen nog geruime tijd voor ongemak blijven zorgen zolang het niet geregend heeft.
 • Afsluiting N201 door onderhoud aan Amstelaquaduct en Waterwolftunnel

  (02 juli 2019) De provincie Noord-Holland voert van 11 tot en met 13 juli 2019 onderhoud uit aan het Amstelaquaduct (tussen de gemeenten Uithoorn en De Ronde Venen) en aan de Waterwolftunnel (tussen de gemeenten Aalsmeer en Haarlemmermeer). Het verkeer op de N201 wordt in de avond en nacht omgeleid en moet rekening houden met enige vertraging.
 • Geen draagvlak voor grenscorrectie Spaarndam

  (26 juni 2019) Er is geen maatschappelijke noodzaak om Spaarndam-Oost bij Haarlem te voegen. De gemeenten Haarlemmermeer en Haarlem hebben ook geen plannen om samen een grenscorrectie bij Spaarndam voor te bereiden. Dit concluderen Gedeputeerde Staten (GS) op basis van een verkenning die zij hebben uitgevoerd op verzoek van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK).
 • Afsluiting fietspad N522 in Amstelveen

  (19 juni 2019) Van maandag 1 juli 2019 tot medio 2020 sluit de provincie het fietspad langs de Oranjebaan (N522) in Amstelveen af, tussen de brug over de Amstel (Amsteldijk Noord) en de kruising met de Amstelslag.
 • Wegafsluiting door boring Amstelzijde en Amsteldijk Noord (N522)

  (29 mei 2019) Van woensdag 5 tot en met woensdag 19 juni 2019 is de Amstelzijde in Amstelveen vanaf de Oranjebaan (N522) tot Amstelzijde 63-65 afgesloten voor auto’s en fietsers. De Amsteldijk Noord is gedeeltelijk afgezet, hier wordt het verkeer via verkeerslichten om en om over 1 rijstrook langs de werkzaamheden geleid.
 • Verkeerslichten bij kruising Amstelslag en Oranjebaan (N522)

  (24 mei 2019) Vanaf maandagavond 27 mei 2019 laat de provincie Noord-Holland gedurende 3 nachten, van 20.00 tot 5.00 uur, verkeerslichten installeren bij het kruispunt van de Amstelslag met de Oranjebaan (N522) in Amstelveen.
 • Start werkzaamheden Legmeerdijk fase 2 (N231)

  (13 mei 2019) De provincie Noord-Holland start 15 mei om 20.00 uur met onderhoudswerkzaamheden aan de Legmeerdijk (N231) fase 2 om de doorstroming en de verkeersveiligheid te verbeteren.
 • Tjapko Poppens nieuwe burgemeester Amstelveen

  (10 mei 2019) Tjapko Poppens is benoemd tot burgemeester van Amstelveen. De benoeming gaat in op 28 mei 2019.
 • Verkeerscentrale geeft stremmingen door aan routeapps

  (09 mei 2019) De provincie Noord-Holland heeft een succesvolle test uitgevoerd over het realtime leveren van actuele informatie over verkeersstremmingen aan de routeapps Google Maps en Waze. Deze verkeersinformatie komt vanuit de eigen verkeerscentrale in Hoofddorp.
 • Aanleg HOV Aalsmeer – Schiphol-Zuid definitief gegund

  (07 mei 2019) Provincie Noord-Holland gunt de aanleg van de hoogwaardige openbaarvervoerverbinding tussen Aalsmeer en Schiphol-Zuid (HOVASZ) definitief aan Dura Vermeer.
 • Start werkzaamheden Legmeerdijk (N231)

  (30 april 2019) De provincie Noord-Holland start 1 mei om 20.00 uur met de onderhoudswerkzaamheden aan de Legmeerdijk (N231) fase 1 om de doorstroming en de verkeersveiligheid te verbeteren.
 • Afsluiting fietspad N522 in Ouderkerk aan de Amstel

  (24 april 2019) Van 1 mei 2019 tot medio 2020 sluit de provincie het fietspad langs de Burgermeester Stramanweg (N522) in Ouderkerk aan de Amstel af, tussen de bushalte bij de Jacob van Ruisdaelweg en Hoger Einde-Noord.
 • Voorbereidende werkzaamheden Brug Ouderkerk

  (10 april 2019) De provincie Noord-Holland werkt aan de vervanging van de brug over de Amstel (N522).
 • Treintje auto’s sneller over kruispunten N205

  (10 april 2019) Auto’s die met elkaar én met de verkeerslichten communiceren, rijden sneller over kruispunten dan andere auto’s. Dit is één van de resultaten uit het onderzoek van de provincie Noord-Holland op de N205 (eerste slimme weg).
 • 12 kandidaten burgemeester Haarlemmermeer

  (03 april 2019) Naar het ambt van burgemeester van de gemeente Haarlemmermeer hebben 12 personen gesolliciteerd: 8 mannelijke en 4 vrouwelijke kandidaten.

Uitgelicht