Nieuws Amstelland en Meerlanden

 • Omgeving denkt mee over Bosrandweg-Fokkerweg

  (29 juni 2020) Tussen 1 april en 31 mei 2020 hebben gebruikers en bewoners uit de omgeving van de Bosrandweg-Fokkerweg via een online meedenkformulier meegedacht over de knelpunten in het gebied en mogelijke oplossingsrichtingen.
 • Kruising Burgemeester Kasteleinweg – Zwarteweg in Aalsmeer afgesloten van 4 tot en met 26 juli

  (29 juni 2020) De provincie Noord-Holland voert in de periode van 4 tot en met 26 juli werkzaamheden uit aan het kruispunt Burgemeester Kasteleinweg – Zwarteweg in Aalsmeer.
 • Onderhoudswerkzaamheden N201 vanaf 22 juni

  (23 juni 2020) De provincie Noord-Holland voert onderhoudswerkzaamheden uit aan de N201 (Rijkerdreef) tussen de Waterwolftunnel (kruising N232) en de A4.
 • N201 van 2-4 juli afgesloten door onderhoud Amstelaquaduct en Waterwolftunnel

  (19 juni 2020) De provincie Noord-Holland voert van donderdag 2 juli tot en met zaterdag 4 juli 2020 onderhoud uit aan het Amstelaquaduct (tussen de gemeenten Uithoorn en De Ronde Venen) en aan de Waterwolftunnel (tussen de gemeenten Aalsmeer en Haarlemmermeer).
 • Scholieren ontwerpen klimaatbestendige fietstunnel

  (03 juni 2020) Derdejaars leerlingen van het Keizer Karel College uit Amstelveen wonnen op 3 juni 2020 de regionale finale van de Technasium Top Award.
 • Tijdelijke haltes aan Zwarteweg in Aalsmeer

  (26 mei 2020) Om het busverkeer in Aalsmeer in goede banen te leiden tijdens de werkzaamheden voor het project HOVASZ, legt de provincie Noord-Holland in juni tijdelijke bushaltes aan op de Zwarteweg.
 • Update 29 april: voorbereidingen HOVASZ eind april gestart

  (16 april 2020) Dura Vermeer start eind april op 2 locaties met het aanbrengen van voorbelasting. De exacte datums van deze werkzaamheden staan in de tabellen in dit bericht.
 • Arthur van Dijk op bezoek bij de Noord-Hollandse sierteelt

  (16 april 2020) Commissaris van de Koning Arthur van Dijk bracht donderdagmiddag een bezoek aan handelsbedrijf Dutch Flower Group in het Noord-Hollandse De Kwakel om de ondernemers in deze tijden van corona een hart onder de riem te steken.
 • Opruimen verontreiniging in Hanepoel, Zwaanshoek van start

  (15 april 2020) In de dorpskern Zwaanshoek in Haarlemmermeer starten op 20 april 2020 de werkzaamheden om de vervuilde grond in de Hanepoel op te ruimen.
 • Noord-Holland ziet af van plan Duinpolderweg

  (26 maart 2020) De provincie Noord-Holland heeft in de Stuurgroep Duinpolderweg laten weten van plan te zijn om uitsluitend verder te gaan met de opwaardering van de (Nieuwe) Bennebroekerweg in de gemeente Haarlemmermeer.
 • Onteigeningplan grond Amsteldijk-Noord ter inzage voor belanghebbenden

  (16 maart 2020) Van 19 maart tot en met 29 april 2020 ligt het onteigeningsplan ter visie voor de grond die de provincie Noord-Holland nodig heeft om de nieuwe weg tussen Amsteldijk-Noord en de Oranjebaan (N522) aan te leggen.
 • Afsluiting N201 voor onderhoud Amstelaquaduct en Waterwolftunnel

  (04 maart 2020) De provincie Noord-Holland voert van donderdag 5 maart tot en met zondag 8 maart 2020 onderhoud uit aan het Amstelaquaduct (tussen de gemeenten Uithoorn en De Ronde Venen) en aan de Waterwolftunnel (tussen de gemeenten Aalsmeer en Haarlemmermeer).
 • Fietspad langs N522 weer open

  (31 januari 2020) De oorspronkelijke fietsroute langs de N522 Oranjebaan en Burgemeester Stramanweg in Ouderkerk aan de Amstel is sinds vrijdagmiddag 31 januari 2020 weer open. De fietsomleidingen door het dorp zijn opgeheven.
 • Snoeiwerkzaamheden onder hoogspanningsmasten Waterlandtak-West

  (27 januari 2020) De provincie Noord-Holland voert snoeiwerkzaamheden uit in het gebied Waterlandtak-West nabij Muiden.
 • Start bomenkap op 3 februari

  (23 januari 2020) Om ruimte te maken voor de aanleg van de busbaan tussen Uithoorn en Schiphol-Zuid en de herinrichting van de Burgemeester Kasteleinweg in Aalsmeer start de aannemer op maandag 3 februari 2020 met het verwijderen van bomen en struiken. De werkzaamheden duren ongeveer 3 weken.
 • Provincie start aanbesteding Cruquiusbrug (N201)

  (21 januari 2020) Maandag 20 januari 2020 is de aanbesteding voor het project Cruquiusbrug officieel gestart. De provincie wil het project aanbesteden via een concurrentiegerichte dialoog. Partijen kunnen zich tot 6 maart 2020 12.00 uur inschrijven.
 • Start onderhoudswerkzaamheden fietspad Bosrandweg

  (04 december 2019) De provincie Noord-Holland start 9 december 2019 om 7.00 uur met het vervangen van het biobased asfalt op het fietspad langs de Bosrandweg in Amstelveen.
 • Terugblik inloopbijeenkomst HOVASZ

  (22 november 2019) Ruim 200 omwonenden, ondernemers, weggebruikers en andere geïnteresseerden lieten zich op 19 november 2019 informeren over de plannen voor de aanleg van de hoogwaardige openbaar-vervoerverbinding en de herinrichting van de Burgemeester Kasteleinweg tussen Aalsmeer en Schiphol-Zuid.
 • Provincie verkoopt Landje van Geijsel

  (12 november 2019) Het Landje van Geijsel is een natuurgebied van ruim 7 hectare bij Ouderkerk aan de Amstel. Het gebied is internationaal bekend in de vogel- en natuurwereld vanwege zijn grote betekenis voor vele vogelsoorten. De provincie is eigenaar van het landje en heeft besloten het te verkopen aan de heer Geijsel en Landschap Noord-Holland.
 • Inloopbijeenkomst over HOV Aalsmeer - Schiphol-Zuid

  (06 november 2019) Op dinsdag 19 november 2019 organiseert aannemer Dura Vermeer tussen 19.00 tot 21.00 uur een inloopbijeenkomst over project HOVASZ. Omwonenden, ondernemers, weggebruikers en andere geïnteresseerden kunnen zich laten informeren over de plannen voor de aanleg van de hoogwaardige openbaar-vervoerverbinding en de herinrichting van de Burgemeester Kasteleinweg tussen Aalsmeer en Schiphol-Zuid.
 • Noord-Holland helpt bestrijding van criminaliteit in Amstellandgemeenten

  (01 november 2019) De provincie Noord-Holland draagt € 23.000 bij aan een proef om de informatiepositie in de Amstellandgemeenten te versterken bij de bestrijding van criminaliteit.
 • Aanleg vrijliggende busbaan Schiphol stap dichterbij

  (31 oktober 2019) De provincie Noord-Holland, gemeente Haarlemmermeer en Vervoerregio Amsterdam hebben op 31 oktober 2019 een samenwerkingsovereenkomst getekend voor de aanleg van een vrijliggende busbaan over Schiphol-Rijk. De nieuwe busbaan loopt over de Fokkerweg van Schiphol Oost via de Oude Meer naar Schiphol-Rijk.
 • Stand van zaken bomen in projectgebied HOVASZ

  (25 oktober 2019) Begin 2020 start de aannemer met de eerste zichtbare werkzaamheden ter voorbereiding op de aanleg van de hoogwaardige openbaar-vervoerverbinding en de herinrichting van de Burgemeester Kasteleinweg tussen Uithoorn en Schiphol-Zuid. Voor de herinrichting heeft gemeente Aalsmeer een groenplan opgesteld met ruim 175 nieuwe bomen. Maar voor de aanleg van de weg moeten er helaas ook bomen gekapt worden in Aalsmeer en Haarlemmermeer.
 • Tijdelijk fietspad langs N522

  (24 oktober 2019) Nu de start van de bouw van de brug over de Amstel (N522) is uitgesteld, treft de provincie Noord-Holland voorbereidingen om een tijdelijk fietspad langs de N522 aan te leggen. Naar verwachting is het tijdelijk fietspad langs de Burgemeester Stramanweg en Oranjebaan in januari 2020 klaar voor gebruik.
 • Open dag Biobased proeftuin goed bezocht

  (14 oktober 2019) Zaterdag 12 oktober 2019 konden belangstellenden tijdens de Open Dag een kijkje nemen bij de biobased proeftuin op de Bosrandweg in Aalsmeer.
 • Luchtkwaliteit Noord-Holland ook in 2018 binnen de norm

  (09 oktober 2019) In de IJmond, het havengebied van Amsterdam (Westpoort) en de Haarlemmermeer is ook in 2018 op alle meetlocaties voldaan aan de Europese wettelijke grenswaarden voor luchtkwaliteit.
 • Inloopbijeenkomst plannen Cruquiusbrug (N201)

  (11 september 2019) De provincie Noord-Holland houdt op woensdag 25 september 2019 een inloopavond over het Provinciaal Inpassingsplan (PIP) voor de nieuwe Cruquiusbrug (N201). Omwonenden, (water)weggebruikers, ondernemers en andere geïnteresseerden kunnen zich tussen 18.00 tot 21.00 uur laten informeren over het voorgenomen plan en de PIP-procedure. De inloopbijeenkomst vindt plaats in Dorpshuis Cruquius, aan de Oude Spaarneweg 57 in Cruquius.
 • 12 oktober open dag Biobased Proeftuin in Aalsmeer

  (10 september 2019) De provincie Noord-Holland organiseert samen met bouwer Dura Vermeer een open dag op 12 oktober rondom de Biobased Proeftuin in Aalsmeer.
 • Bezoek de eerste biobased proeftuin in Noord-Holland

  (04 september 2019) Op zaterdag 12 oktober stelt de provincie Noord-Holland in samenwerking met aannemer Dura Vermeer de allereerste biobased proeftuin in Noord-Holland open voor bezoekers.
 • Verkeersmaatregelen gereed bij Zwarteweg in Aalsmeer

  (29 augustus 2019) De verkeersmaatregelen bij de kruising van de Burgemeester Kasteleinweg met de Zwarteweg in Aalsmeer zijn gereed. Door deze maatregelen kunnen de schoolgaande kinderen van de nabijgelegen school IKC Triade veiliger oversteken.
 • Uitstel start bouw nieuwe brug Ouderkerk (N522)

  (30 juli 2019) De provincie Noord-Holland stelt de start van de bouw van de nieuwe brug over de Amstel uit. De beoogde start in september 2019 is niet haalbaar omdat er nog geen alternatief is voor het verkeer op de Amsteldijk Noord in Amstelveen.
 • GreenBASE: samenwerken voor meer biodiversiteit in de Haarlemmermeer

  (29 juli 2019) Het project GreenBASE werkt sinds 2017 aan het versterken van de biodiversiteit in het agrarisch gebied van de Haarlemmermeer. 6 akkerbouwers en 8 organisaties werken hierin samen. Het project is verlengd tot en met 2020.
 • Stuurgroep Duinpolderweg van 10 juli 2019

  (18 juli 2019) Sinds eind 2018 wordt gewerkt aan de invulling van de planuitwerkingsfase van het project Duinpolderweg in opdracht van de provincies Zuid- en Noord-Holland en hun partners (de gemeenten Haarlemmermeer, Hillegom en Lisse, Holland Rijnland en de Vervoerregio Amsterdam).
 • Verkenningstraject Schipholcorridor afgerond

  (10 juli 2019) De verkenningsfase Schipholcorridor is afgerond. Samen met veel partijen is de afgelopen jaren gewerkt aan het onderzoeken van de verschillende opgaven op de treincorridor Leiden-Schiphol-Weesp-Lelystad. Dit als onderdeel van de MRA actie 1.8 OV knooppunten.
 • Wegwerkzaamheden Burgemeester Kasteleinweg (N196) in Aalsmeer

  (09 juli 2019) De provincie Noord-Holland voert tussen 17 en 24 juli 2019 een aantal verkeersmaatregelen uit bij de kruising van de Burgemeester Kasteleinweg (N196) met de Zwarteweg en bij de oversteek van de Zwarteweg – Waterhoenstraat in Aalsmeer. Deze maatregelen dragen bij aan een veilige oversteek van de N196 en Zwarteweg voor kinderen die na de zomervakantie naar de nieuwe school IKC Triade gaan.

Uitgelicht