Nieuws Zaanstreek Waterland

 • Let it snow

  (21 oktober 2020) Laat de winter maar komen. Op 8 plekken in Noord-Holland zijn de strooiwagens en sneeuwploegen getest.
 • Vrijwilligers Historische Groote Sluis in Zaandam in zonnetje gezet

  (19 oktober 2020) De afgelopen 2 jaar is intensief gewerkt aan de renovatie van de Wilhelminasluis in Zaandam. De impact op de omgeving was groot.
 • 2 alternatieven mogelijk voor overweg Guisweg bij Zaandijk

  (08 oktober 2020) Om het kruispunt bij de Guisweg bij Zaandijk veiliger te maken, zijn 2 alternatieven en een aantal plusopties vastgesteld door de Vervoerregio Amsterdam, in samenwerking met de provincie Noord-Holland, de gemeente Zaanstad, ProRail, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en Rijkswaterstaat.
 • 1,5 miljoen subsidie voor opknappen en verduurzamen van 6 bedrijventerreinen

  (05 oktober 2020) De provincie Noord-Holland heeft subsidie verleend voor het verbeteren van 6 bedrijventerreinen in Noord-Holland.
 • Onderzoek onderdoorgang N247 Broek in Waterland verder uitgewerkt

  (02 oktober 2020) Gedeputeerde Staten besluiten om in een vervolgstudie naar een mogelijke onderdoorgang N247 in Broek in Waterland 2 varianten gedetailleerd verder uit te werken.
 • Kandidaten burgemeester Waterland

  (30 september 2020) Naar het ambt van burgemeester van de gemeente Waterland hebben 47 personen gesolliciteerd: 27 mannelijke en 20 vrouwelijke kandidaten.
 • Erfgoed van de maand - Industrieel erfgoed

  (28 september 2020) Met de opkomst van de industrie in de 19de eeuw verschenen in Noord-Holland allerlei soorten industriële gebouwen. Fabrieken, scheepswerven, gasfabrieken en hoge schoorstenen verrezen in het landschap, vaak langs waterwegen.
 • Provincie onderzoekt beter OV tussen Amsterdam, Zaanstad en Purmerend

  (24 september 2020) De provincie Noord-Holland onderzoekt samen met de Vervoerregio Amsterdam of de huidige busverbindingen tussen Amsterdam, Zaanstad en Purmerend de komende 20 jaar voldoende capaciteit hebben.
 • Onderhoud en verbetering Noord-Hollandse wegen, vaarwegen en bruggen in 2021

  (23 september 2020) De provincie Noord-Holland investeert in 2021 € 169 miljoen in het verbeteren, vervangen en onderhouden van wegen, vaarwegen, bruggen en sluizen.
 • Besluiten Provinciale Staten Noord-Holland van 14 september 2020

  (15 september 2020) Het Huis van de Provinciale Democratie van Noord-Holland staat tijdelijk in Egmond. Tijdens hun eerste fysieke vergadering sinds maart spraken Provinciale Staten onder meer over het Natuurnetwerk Nederland en de pont tussen Ilpendam en Landsmeer.
 • Wilhelminasluis gestremd voor pleziervaart tot eind 2020

  (10 september 2020) De Wilhelminasluis is momenteel gestremd voor de pleziervaart. Dit heeft te maken met de veiligheid van het schutten van pleziervaartuigen en de huidige werkzaamheden in de kolk van de Wilhelminasluis.
 • Vernieuwing Zaanbrug in zicht

  (04 september 2020) De provincie Noord-Holland en de gemeenten Zaanstad en Wormerland hebben het voornemen om aannemer Reimert Bouw en Infrastructuur B.V. uit Almere opdracht te geven de Zaanbrug te vervangen. De 60 jaar oude brug die Wormer met Wormerveer verbindt, is aan vernieuwing toe.
 • Inventarisatie Noord-Hollandse stolpboerderijen

  (26 augustus 2020) Noord-Holland telt nog zo’n 5.000 stolpen. Deze boerderijen verwijzen naar het agrarische verleden en dragen bij aan de herkenbaarheid van de omgeving.
 • Erfgoed van de maand - Molens

  (25 augustus 2020) Molens zijn onlosmakelijk verbonden met het landschap van Nederland en Noord-Holland. Al eeuwen leveren molens kracht om allerlei producten te maken. Maar bovenal staan ze symbool voor de strijd tegen het water in de laaggelegen polders.
 • Gunningsfase project Bereikbaarheid Waterland N247

  (14 augustus 2020) De provincie Noord-Holland heeft de aanbesteding voor een aannemer afgerond.
 • Erfgoed van de maand - Stolpboerderijen: piramides in de polder

  (27 juli 2020) In het Noord-Hollandse landschap is de stolpboerderij een opvallende verschijning met haar vierkante vorm en piramidevormig dak. De streekgebonden erfinrichting van de stolp en de kenmerkende gevelindeling zijn bepalend voor de identiteit van de Noord-Hollandse dorpen, steden en het cultuurlandschap.
 • RIVM onderzoekt veilig recreëren op Park Nauerna

  (14 juli 2020) Het RIVM gaat in opdracht van de gemeente Zaanstad, Afvalzorg, Belangengroep Nauerna (BGN) en de provincie Noord-Holland onderzoeken hoe er veilig gerecreëerd kan worden in Park Nauerna.
 • Onderzoek: Slim parkeerbeleid biedt ruimte voor woningen en groen

  (10 juli 2020) Als gemeenten bij nieuwbouwplannen alternatieven voor autobezit bieden en een strenger parkeerbeleid voeren, zijn er minder parkeerplaatsen nodig in stedelijke gebieden.
 • Veel inzendingen voor tijdscapsule Wilhelminasluis

  (03 juli 2020) Ruim 50 kinderen hebben gehoor gegeven aan de oproep van de provincie Noord-Holland om de tijdscapsule in de wand van de Wilhelminasluis te vullen met boodschappen voor de Zaankanters van de toekomst.
 • Een 2e leven voor kleding bij Wieland Textiles

  (03 juli 2020) De provincie Noord-Holland wil in 2050 volledig circulair zijn. Innovaties zijn daarbij van belang. Bij het Noord-Hollandse textielsorteerbedrijf Wieland Textiles krijgt kleding een 2e leven. Op werkbezoek in Wormermeer hoorde gedeputeerde Zita Pels (circulaire economie) meer over de aanpak.
 • Eerste gebiedstafel stikstof van start over Westzaan

  (02 juli 2020) Als onderdeel van de gebiedsgerichte aanpak stikstof start op donderdag 2 juli de eerste gebiedstafel voor de regio Westzaan.
 • Provincie stuurt herindelingsadviezen naar minister

  (01 juli 2020) De provincie Noord-Holland heeft de herindelingsadviezen voor Beemster-Purmerend, Weesp-Amsterdam en Dijk en Waard naar de minister van Binnenlandse Zaken gestuurd.
 • Beatrixbrug Zaandam open voor bussen Connexxion

  (23 juni 2020) De nieuwe Beatrixbrug wordt woensdagochtend 24 juni vanaf 5.00 uur opengesteld voor het busverkeer van Connexxion. Verkeersregelaars openen de hekken op de Beatrixbrug alleen voor de bussen. De brug gaat nog niet open voor voetgangers, fietsers en gemotoriseerd verkeer.
 • Beatrixbrug in centrum van Zaandam gaat eind juni open

  (19 juni 2020) De renovatie van de Beatrixbrug is de afgelopen 5 maanden in volle gang geweest. Naar verwachting gaat de brug nog voor het eind van deze maand weer open.
 • Stuur een bericht naar de toekomst!

  (02 juni 2020) Ruim 100 jaar geleden werd er tijdens de bouw van de Wilhelminasluis een zogenaamde tijdscapsule in de wand van de Wilhelminasluis gemetseld. Deze loden koker is helaas nog niet teruggevonden, maar er gaat straks wel een nieuwe capsule de sluis in.
 • Provincie start met maken van aaneengesloten natuurgebied in Waterland Oost

  (27 mei 2020) Waterland Oost is een bijzonder gebied. Hier wonen en werken al eeuwenlang mensen in een veenlandschap met kwetsbare flora en fauna.
 • Samenwerking om scheve balans woon-werkverkeer op Hoornse lijn tegen te gaan

  (15 mei 2020) Overheden gaan samen aan de slag om de OV-knooppunten langs de Hoornse Lijn (stations gelegen tussen Hoorn en Zaandam) te verbeteren.
 • Online onderzoek leefbaarheid langs N203 Krommenie

  (14 mei 2020) Op 14 mei 2020 start de provincie met een online onderzoek, waarin de omwonenden van de N203 bij Krommenie gevraagd worden wat volgens hen de grootste knelpunten van de weg zijn en welke mogelijke oplossingen zij zien.
 • Erfgoed van de maand - het Oer-IJ

  (14 mei 2020) Het kustlandschap van Noord-Holland is voortdurend in beweging. Daar waar een duinenrij het westen van de provincie nu als vanzelfsprekend afsluit, lagen vroeger zeegaten waar rivieren uit het binnenland afwaterden op zee.
 • Wilhelminabrug Zaandam gaat weer open

  (12 mei 2020) Na een periode van ongeveer 8 maanden gaan op donderdag 21 mei om 7.00 uur in de ochtend de slagbomen van de Wilhelminabrug in Zaandam weer open.
 • Werkzaamheden N515 Leeghwaterweg Zaandam

  (07 mei 2020) De provincie Noord-Holland voert in de nachten van woensdag 13 mei tot en met vrijdag 15 mei 2020 asfalteringswerkzaamheden uit aan de Leeghwaterweg (N515) in Zaandam.
 • Erfgoed van de maand - Stelling van Amsterdam en Nieuwe Hollandse Waterlinie

  (20 april 2020) De Stelling van Amsterdam en de Nieuwe Hollandse Waterlinie speelden een bijzondere rol voor de Nederlandse vrijheid. 75 jaar na de bevrijding zijn onderdelen van deze linies nog volop te zien en te beleven in het landschap.
 • Beatrixbrug krijgt nieuwe brugklep

  (16 april 2020) Dinsdag 7 april werd het beweegbare brugdeel van de Wilhelminabrug ingevaren. Vrijdag 17 april is het de beurt aan het Val van de Beatrixbrug. Ook dit brugdeel is 180 ton zwaar en 16 meter breed bij 15 meter lang. Als alles volgens planning verloopt start het invaren van het Val om 8.30 uur en wordt hij op dezelfde manier op zijn plek gelegd als zijn broertje.
 • Uitzonderingen winterbediening bruggen en sluizen vanwege coronavirus

  (15 april 2020) De provincie Noord-Holland houdt tot nader order de winterbediening voor bruggen en sluizen aan. In ieder geval tot en met 28 april 2020 en zoveel langer als nodig.
 • Nieuwe beweegbare brugkleppen Wilhelminasluis aangekomen

  (03 april 2020) De nieuwe beweegbare brugdelen van de Wilhelminabrug en de Beatrixbrug, ook wel Vallen genaamd, zijn donderdag 2 april per schip aangevoerd in Zaandam.
 • Bereikbaarheid Waterland N247 gaat volgende fase in

  (30 maart 2020) De gunningsfase van de aanbesteding voor het project Bereikbaarheid Waterland N247 is vrijdag 27 maart 2020 officieel gestart. De aanbestedingsdocumenten zijn gereed en inmiddels aan de potentiële inschrijvers toegezonden.
 • Intensiteit werkzaamheden Wilhelminasluis neemt toe

  (23 maart 2020) In opdracht van de provincie Noord-Holland voert Heijmans de vernieuwing van de Wilhelminasluis uit. Op dit moment zijn beide centrumbruggen buiten gebruik en ligt er een tijdelijke langzaam verkeer verbinding in de Voorzaan.
 • Kruising bij Kogerpolderbrug wordt in oorspronkelijke staat hersteld

  (06 maart 2020) De provincie Noord-Holland vervangt in het weekend van vrijdag 13 tot maandag 16 maart de tijdelijke rotonde ter hoogte van de nieuwe Kogerpolderbrug voor een kruising met verkeerslichten. Om dit te kunnen doen sluit de aannemer een deel van de N244 en N246 een aantal keer af.
 • Heerschop benoemd tot waarnemend burgemeester Beemster

  (05 maart 2020) In goed overleg met de fractievoorzitters van de gemeenteraad van Beemster heeft Arthur van Dijk, commissaris van de Koning in Noord-Holland, met ingang van 1 april 2020 Karen Heerschop benoemd tot waarnemend burgemeester.
 • Uitspraak Raad van State Markermeerdijken uitgesteld

  (28 februari 2020) De Raad van State stelt opnieuw zijn uitspraak uit in de bodemprocedure tegen de aanpak van de dijkversterking van de Markermeerdijken. De nieuwe uitsteltermijn loopt tot woensdag 15 april 2020.
 • Heldoorn benoemd tot waarnemend burgemeester Waterland

  (24 februari 2020) In goed overleg met de fractievoorzitters van de gemeenteraad van Waterland heeft Arthur van Dijk, commissaris van de Koning in Noord-Holland, met ingang van 2 maart 2020 Sicko Heldoorn benoemd tot waarnemend burgemeester.
 • Vernieuwing Wilhelminasluis Zaandam zorgt voor stremming scheepvaart

  (18 februari 2020) De provincie Noord-Holland vernieuwt de Wilhelminasluis in Zaandam omdat deze niet meer voldoet aan de afmetingen van de scheepvaart en in een slechte bouwkundige- en technische staat verkeert.
 • Provincie maakt met ruim € 4 miljoen woningbouw stations Zaandam mogelijk

  (13 februari 2020) De provincie Noord-Holland maakt ruim € 4 miljoen vrij om de woningbouw op 2 voormalige bedrijventerreinen vlakbij stations Zaandam Kogerveld en Zaandam in de gemeente Zaanstad mogelijk te maken.
 • Provincie brengt landschap en Stelling van Amsterdam tussen A8 en A9 in beeld

  (05 februari 2020) De provincie Noord-Holland onderzoekt het landschap tussen Assendelft en Heemskerk.
 • Miljoenen voor Amsterdam Wetlands

  (23 januari 2020) Meer natuur, het uitbreiden van recreatiemogelijkheden en nieuwe landbouwmethoden in agrarische gebieden. Dit zijn enkele van de projecten die dit jaar gaan starten in Amsterdam Wetlands. De provincie Noord-Holland stelt hiervoor € 4 miljoen beschikbaar.
 • Aanpassing verkeerssituatie Kogerpolderbrug bij Alkmaar

  (23 januari 2020) De provincie Noord-Holland neemt de nieuwe Kogerpolderbrug bij Alkmaar binnenkort in gebruik. Voordat de eerste auto over de nieuwe brug kan rijden, moet de verkeerssituatie worden aangepast. In de nacht van 7 op 8 februari 2020 wordt daarom een gedeelte van de N244 en N246 afgesloten om de werkzaamheden uit te voeren.
 • Groot onderhoud sluisbrug Purmerend duurt langer

  (22 januari 2020) De werkzaamheden aan de sluisbrug bij Purmerend duren langer dan voorzien. Op 10 februari plaats de aannemer het val terug en uiterlijk vrijdag 14 februari is de brug weer bereikbaar voor al het verkeer.
 • Positieve uitspraak Raad van State PIP Inpassingsplan N247 Monnickendam

  (22 januari 2020) De Raad van State deed op woensdag 22 januari 2020 uitspraak in het proces PIP Inpassingsplan N247 en bepaalde dat er geen belemmeringen meer zijn voor uitvoering van de werkzaamheden aan de N247.
 • Analyserapport Landschapsplan gepresenteerd aan stuurgroep

  (22 januari 2020) Op vrijdag 17 januari kwam de stuurgroep Verbinding A8-A9 bij elkaar. Tot genoegen van de overige leden schoof wethouder De Vries van Heemskerk ook weer aan.
 • Erfgoed van de maand – Droogmakerij de Beemster

  (13 januari 2020) Droogmakerij de Beemster is 1 van de 4 UNESCO werelderfgoederen die de provincie Noord-Holland rijk is. Deze droogmakerij was een van de eerste droogmakerijen in Nederland en is het summum van het door de mens geschapen en geordende landschap. Op verschillende manieren kun je dit werelderfgoed zelf beleven.
 • Samenwerking met partners verlengd

  (20 december 2019) De samenwerkingsovereenkomst over het project Verbinding A8-A9 is met 3 jaar verlengd, tot 31 december 2022.
 • Provincie investeert in regiodeal ZaanIJ

  (16 december 2019) De provincie Noord-Holland investeert 2,75 miljoen euro in de zogenoemde ‘Regiodeal ZaanIJ’.
 • Vondst van de Maand in Huis van Hilde: een zweep uit Middenbeemster

  (10 december 2019) Vanaf dinsdag 10 december is er in Huis van Hilde weer een nieuwe Vondst van de Maand te bezichtigen. De vondst is deze keer het handvat van een zweep uit de periode van de drooglegging van de Beemster.
 • Afsluiting Beatrixbrug Zaandam

  (07 december 2019) De Beatrixbrug in Zaandam gaat vanaf zaterdag 11 januari 2020 dicht. De naastgelegen Wilhelminabrug is al dicht. Door het sluiten van beide bruggen is de Wilhelminasluis (waar beide bruggen onderdeel van uitmaken) afgesloten voor het wegverkeer.
 • Samenwerking opnieuw onderwerp van gesprek in stuurgroep

  (03 december 2019) De leden van de stuurgroep Verbinding A8-A9 hebben op 27 november opnieuw met elkaar gesproken over het verlengen van de samenwerkingsovereenkomst. Daarnaast werd de stuurgroep geïnformeerd over de extra onderzoeken die aan het project zijn toegevoegd.
 • Rijk en regio steken € 539 miljoen in betere bereikbaarheid Amsterdam-Hoorn

  (25 november 2019) Rijk en regio zijn het eens geworden over de financiële dekking voor een breed pakket aan maatregelen om de bereikbaarheid in de regio Amsterdam – Hoorn te verbeteren. In totaal wordt er € 539 miljoen uitgetrokken voor extra rijstroken op de A7 en A8 en maatregelen voor het lokale wegennet, de fiets en het openbaar vervoer.
 • Nieuw brugdek voor Kogerpolderbrug in Alkmaar

  (25 november 2019) De provincie Noord-Holland heeft op zaterdag 23 november het beweegbare brugdek van de nieuwe Kogerpolderbrug in Alkmaar gemonteerd.
 • 30 kandidaten burgemeesterschap Wormerland

  (18 november 2019) Naar het ambt van burgemeester van de gemeente Wormerland hebben 30 personen gesolliciteerd: 16 vrouwelijke kandidaten en 14 mannelijke.
 • Extra onderzoeken in planstudie Verbinding A8-A9

  (14 november 2019) De provincie Noord-Holland gaat onderzoeken of de leefbaarheid in Krommenie op korte termijn kan worden verbeterd. Ook wordt de aansluiting van Krommenie en Assendelft op het openbaar vervoer onderzocht.
 • Afsluiting N246 tussen Ned Benedictweg en Starnmeerdijk

  (11 november 2019) Om de verkeersveiligheid en de doorstroming van de provinciale weg N246 bij Westknollendam te verbeteren richt de provincie Noord-Holland het kruispunt ter hoogte van de Noorddijk in Westknollendam opnieuw in.
 • Gebiedsaanpak zonnepanelen agrarische daken

  (04 november 2019) De provincie Noord-Holland, LTO Noord en de gemeenten Drechterland, Beemster en Hollands Kroon gaan samenwerken om zonnepanelen op agrarische daken te stimuleren.

Uitgelicht