Nieuws Zaanstreek Waterland

 • Erfgoed van de maand - Stolpboerderijen: piramides in de polder

  (27 juli 2020) In het Noord-Hollandse landschap is de stolpboerderij een opvallende verschijning met haar vierkante vorm en piramidevormig dak. De streekgebonden erfinrichting van de stolp en de kenmerkende gevelindeling zijn bepalend voor de identiteit van de Noord-Hollandse dorpen, steden en het cultuurlandschap.
 • RIVM onderzoekt veilig recreëren op Park Nauerna

  (14 juli 2020) Het RIVM gaat in opdracht van de gemeente Zaanstad, Afvalzorg, Belangengroep Nauerna (BGN) en de provincie Noord-Holland onderzoeken hoe er veilig gerecreëerd kan worden in Park Nauerna.
 • Onderzoek: Slim parkeerbeleid biedt ruimte voor woningen en groen

  (10 juli 2020) Als gemeenten bij nieuwbouwplannen alternatieven voor autobezit bieden en een strenger parkeerbeleid voeren, zijn er minder parkeerplaatsen nodig in stedelijke gebieden.
 • Veel inzendingen voor tijdscapsule Wilhelminasluis

  (03 juli 2020) Ruim 50 kinderen hebben gehoor gegeven aan de oproep van de provincie Noord-Holland om de tijdscapsule in de wand van de Wilhelminasluis te vullen met boodschappen voor de Zaankanters van de toekomst.
 • Een 2e leven voor kleding bij Wieland Textiles

  (03 juli 2020) De provincie Noord-Holland wil in 2050 volledig circulair zijn. Innovaties zijn daarbij van belang. Bij het Noord-Hollandse textielsorteerbedrijf Wieland Textiles krijgt kleding een 2e leven. Op werkbezoek in Wormermeer hoorde gedeputeerde Zita Pels (circulaire economie) meer over de aanpak.
 • Eerste gebiedstafel stikstof van start over Westzaan

  (02 juli 2020) Als onderdeel van de gebiedsgerichte aanpak stikstof start op donderdag 2 juli de eerste gebiedstafel voor de regio Westzaan.
 • Provincie stuurt herindelingsadviezen naar minister

  (01 juli 2020) De provincie Noord-Holland heeft de herindelingsadviezen voor Beemster-Purmerend, Weesp-Amsterdam en Dijk en Waard naar de minister van Binnenlandse Zaken gestuurd.
 • Beatrixbrug Zaandam open voor bussen Connexxion

  (23 juni 2020) De nieuwe Beatrixbrug wordt woensdagochtend 24 juni vanaf 5.00 uur opengesteld voor het busverkeer van Connexxion. Verkeersregelaars openen de hekken op de Beatrixbrug alleen voor de bussen. De brug gaat nog niet open voor voetgangers, fietsers en gemotoriseerd verkeer.
 • Beatrixbrug in centrum van Zaandam gaat eind juni open

  (19 juni 2020) De renovatie van de Beatrixbrug is de afgelopen 5 maanden in volle gang geweest. Naar verwachting gaat de brug nog voor het eind van deze maand weer open.
 • Stuur een bericht naar de toekomst!

  (02 juni 2020) Ruim 100 jaar geleden werd er tijdens de bouw van de Wilhelminasluis een zogenaamde tijdscapsule in de wand van de Wilhelminasluis gemetseld. Deze loden koker is helaas nog niet teruggevonden, maar er gaat straks wel een nieuwe capsule de sluis in.
 • Provincie start met maken van aaneengesloten natuurgebied in Waterland Oost

  (27 mei 2020) Waterland Oost is een bijzonder gebied. Hier wonen en werken al eeuwenlang mensen in een veenlandschap met kwetsbare flora en fauna.
 • Samenwerking om scheve balans woon-werkverkeer op Hoornse lijn tegen te gaan

  (15 mei 2020) Overheden gaan samen aan de slag om de OV-knooppunten langs de Hoornse Lijn (stations gelegen tussen Hoorn en Zaandam) te verbeteren.
 • Online onderzoek leefbaarheid langs N203 Krommenie

  (14 mei 2020) Op 14 mei 2020 start de provincie met een online onderzoek, waarin de omwonenden van de N203 bij Krommenie gevraagd worden wat volgens hen de grootste knelpunten van de weg zijn en welke mogelijke oplossingen zij zien.
 • Erfgoed van de maand - het Oer-IJ

  (14 mei 2020) Het kustlandschap van Noord-Holland is voortdurend in beweging. Daar waar een duinenrij het westen van de provincie nu als vanzelfsprekend afsluit, lagen vroeger zeegaten waar rivieren uit het binnenland afwaterden op zee.
 • Wilhelminabrug Zaandam gaat weer open

  (12 mei 2020) Na een periode van ongeveer 8 maanden gaan op donderdag 21 mei om 7.00 uur in de ochtend de slagbomen van de Wilhelminabrug in Zaandam weer open.
 • Werkzaamheden N515 Leeghwaterweg Zaandam

  (07 mei 2020) De provincie Noord-Holland voert in de nachten van woensdag 13 mei tot en met vrijdag 15 mei 2020 asfalteringswerkzaamheden uit aan de Leeghwaterweg (N515) in Zaandam.
 • Erfgoed van de maand - Stelling van Amsterdam en Nieuwe Hollandse Waterlinie

  (20 april 2020) De Stelling van Amsterdam en de Nieuwe Hollandse Waterlinie speelden een bijzondere rol voor de Nederlandse vrijheid. 75 jaar na de bevrijding zijn onderdelen van deze linies nog volop te zien en te beleven in het landschap.
 • Beatrixbrug krijgt nieuwe brugklep

  (16 april 2020) Dinsdag 7 april werd het beweegbare brugdeel van de Wilhelminabrug ingevaren. Vrijdag 17 april is het de beurt aan het Val van de Beatrixbrug. Ook dit brugdeel is 180 ton zwaar en 16 meter breed bij 15 meter lang. Als alles volgens planning verloopt start het invaren van het Val om 8.30 uur en wordt hij op dezelfde manier op zijn plek gelegd als zijn broertje.
 • Uitzonderingen winterbediening bruggen en sluizen vanwege coronavirus

  (15 april 2020) De provincie Noord-Holland houdt tot nader order de winterbediening voor bruggen en sluizen aan. In ieder geval tot en met 28 april 2020 en zoveel langer als nodig.
 • Nieuwe beweegbare brugkleppen Wilhelminasluis aangekomen

  (03 april 2020) De nieuwe beweegbare brugdelen van de Wilhelminabrug en de Beatrixbrug, ook wel Vallen genaamd, zijn donderdag 2 april per schip aangevoerd in Zaandam.
 • Bereikbaarheid Waterland N247 gaat volgende fase in

  (30 maart 2020) De gunningsfase van de aanbesteding voor het project Bereikbaarheid Waterland N247 is vrijdag 27 maart 2020 officieel gestart. De aanbestedingsdocumenten zijn gereed en inmiddels aan de potentiële inschrijvers toegezonden.
 • Intensiteit werkzaamheden Wilhelminasluis neemt toe

  (23 maart 2020) In opdracht van de provincie Noord-Holland voert Heijmans de vernieuwing van de Wilhelminasluis uit. Op dit moment zijn beide centrumbruggen buiten gebruik en ligt er een tijdelijke langzaam verkeer verbinding in de Voorzaan.
 • Kruising bij Kogerpolderbrug wordt in oorspronkelijke staat hersteld

  (06 maart 2020) De provincie Noord-Holland vervangt in het weekend van vrijdag 13 tot maandag 16 maart de tijdelijke rotonde ter hoogte van de nieuwe Kogerpolderbrug voor een kruising met verkeerslichten. Om dit te kunnen doen sluit de aannemer een deel van de N244 en N246 een aantal keer af.
 • Heerschop benoemd tot waarnemend burgemeester Beemster

  (05 maart 2020) In goed overleg met de fractievoorzitters van de gemeenteraad van Beemster heeft Arthur van Dijk, commissaris van de Koning in Noord-Holland, met ingang van 1 april 2020 Karen Heerschop benoemd tot waarnemend burgemeester.
 • Uitspraak Raad van State Markermeerdijken uitgesteld

  (28 februari 2020) De Raad van State stelt opnieuw zijn uitspraak uit in de bodemprocedure tegen de aanpak van de dijkversterking van de Markermeerdijken. De nieuwe uitsteltermijn loopt tot woensdag 15 april 2020.
 • Heldoorn benoemd tot waarnemend burgemeester Waterland

  (24 februari 2020) In goed overleg met de fractievoorzitters van de gemeenteraad van Waterland heeft Arthur van Dijk, commissaris van de Koning in Noord-Holland, met ingang van 2 maart 2020 Sicko Heldoorn benoemd tot waarnemend burgemeester.
 • Vernieuwing Wilhelminasluis Zaandam zorgt voor stremming scheepvaart

  (18 februari 2020) De provincie Noord-Holland vernieuwt de Wilhelminasluis in Zaandam omdat deze niet meer voldoet aan de afmetingen van de scheepvaart en in een slechte bouwkundige- en technische staat verkeert.
 • Provincie maakt met ruim € 4 miljoen woningbouw stations Zaandam mogelijk

  (13 februari 2020) De provincie Noord-Holland maakt ruim € 4 miljoen vrij om de woningbouw op 2 voormalige bedrijventerreinen vlakbij stations Zaandam Kogerveld en Zaandam in de gemeente Zaanstad mogelijk te maken.
 • Provincie brengt landschap en Stelling van Amsterdam tussen A8 en A9 in beeld

  (05 februari 2020) De provincie Noord-Holland onderzoekt het landschap tussen Assendelft en Heemskerk.
 • Miljoenen voor Amsterdam Wetlands

  (23 januari 2020) Meer natuur, het uitbreiden van recreatiemogelijkheden en nieuwe landbouwmethoden in agrarische gebieden. Dit zijn enkele van de projecten die dit jaar gaan starten in Amsterdam Wetlands. De provincie Noord-Holland stelt hiervoor € 4 miljoen beschikbaar.
 • Aanpassing verkeerssituatie Kogerpolderbrug bij Alkmaar

  (23 januari 2020) De provincie Noord-Holland neemt de nieuwe Kogerpolderbrug bij Alkmaar binnenkort in gebruik. Voordat de eerste auto over de nieuwe brug kan rijden, moet de verkeerssituatie worden aangepast. In de nacht van 7 op 8 februari 2020 wordt daarom een gedeelte van de N244 en N246 afgesloten om de werkzaamheden uit te voeren.
 • Groot onderhoud sluisbrug Purmerend duurt langer

  (22 januari 2020) De werkzaamheden aan de sluisbrug bij Purmerend duren langer dan voorzien. Op 10 februari plaats de aannemer het val terug en uiterlijk vrijdag 14 februari is de brug weer bereikbaar voor al het verkeer.
 • Positieve uitspraak Raad van State PIP Inpassingsplan N247 Monnickendam

  (22 januari 2020) De Raad van State deed op woensdag 22 januari 2020 uitspraak in het proces PIP Inpassingsplan N247 en bepaalde dat er geen belemmeringen meer zijn voor uitvoering van de werkzaamheden aan de N247.
 • Analyserapport Landschapsplan gepresenteerd aan stuurgroep

  (22 januari 2020) Op vrijdag 17 januari kwam de stuurgroep Verbinding A8-A9 bij elkaar. Tot genoegen van de overige leden schoof wethouder De Vries van Heemskerk ook weer aan.
 • Erfgoed van de maand – Droogmakerij de Beemster

  (13 januari 2020) Droogmakerij de Beemster is 1 van de 4 UNESCO werelderfgoederen die de provincie Noord-Holland rijk is. Deze droogmakerij was een van de eerste droogmakerijen in Nederland en is het summum van het door de mens geschapen en geordende landschap. Op verschillende manieren kun je dit werelderfgoed zelf beleven.
 • Samenwerking met partners verlengd

  (20 december 2019) De samenwerkingsovereenkomst over het project Verbinding A8-A9 is met 3 jaar verlengd, tot 31 december 2022.
 • Provincie investeert in regiodeal ZaanIJ

  (16 december 2019) De provincie Noord-Holland investeert 2,75 miljoen euro in de zogenoemde ‘Regiodeal ZaanIJ’.
 • Vondst van de Maand in Huis van Hilde: een zweep uit Middenbeemster

  (10 december 2019) Vanaf dinsdag 10 december is er in Huis van Hilde weer een nieuwe Vondst van de Maand te bezichtigen. De vondst is deze keer het handvat van een zweep uit de periode van de drooglegging van de Beemster.
 • Afsluiting Beatrixbrug Zaandam

  (07 december 2019) De Beatrixbrug in Zaandam gaat vanaf zaterdag 11 januari 2020 dicht. De naastgelegen Wilhelminabrug is al dicht. Door het sluiten van beide bruggen is de Wilhelminasluis (waar beide bruggen onderdeel van uitmaken) afgesloten voor het wegverkeer.
 • Samenwerking opnieuw onderwerp van gesprek in stuurgroep

  (03 december 2019) De leden van de stuurgroep Verbinding A8-A9 hebben op 27 november opnieuw met elkaar gesproken over het verlengen van de samenwerkingsovereenkomst. Daarnaast werd de stuurgroep geïnformeerd over de extra onderzoeken die aan het project zijn toegevoegd.
 • Rijk en regio steken € 539 miljoen in betere bereikbaarheid Amsterdam-Hoorn

  (25 november 2019) Rijk en regio zijn het eens geworden over de financiële dekking voor een breed pakket aan maatregelen om de bereikbaarheid in de regio Amsterdam – Hoorn te verbeteren. In totaal wordt er € 539 miljoen uitgetrokken voor extra rijstroken op de A7 en A8 en maatregelen voor het lokale wegennet, de fiets en het openbaar vervoer.
 • Nieuw brugdek voor Kogerpolderbrug in Alkmaar

  (25 november 2019) De provincie Noord-Holland heeft op zaterdag 23 november het beweegbare brugdek van de nieuwe Kogerpolderbrug in Alkmaar gemonteerd.
 • 30 kandidaten burgemeesterschap Wormerland

  (18 november 2019) Naar het ambt van burgemeester van de gemeente Wormerland hebben 30 personen gesolliciteerd: 16 vrouwelijke kandidaten en 14 mannelijke.
 • Extra onderzoeken in planstudie Verbinding A8-A9

  (14 november 2019) De provincie Noord-Holland gaat onderzoeken of de leefbaarheid in Krommenie op korte termijn kan worden verbeterd. Ook wordt de aansluiting van Krommenie en Assendelft op het openbaar vervoer onderzocht.
 • Afsluiting N246 tussen Ned Benedictweg en Starnmeerdijk

  (11 november 2019) Om de verkeersveiligheid en de doorstroming van de provinciale weg N246 bij Westknollendam te verbeteren richt de provincie Noord-Holland het kruispunt ter hoogte van de Noorddijk in Westknollendam opnieuw in.
 • Gebiedsaanpak zonnepanelen agrarische daken

  (04 november 2019) De provincie Noord-Holland, LTO Noord en de gemeenten Drechterland, Beemster en Hollands Kroon gaan samenwerken om zonnepanelen op agrarische daken te stimuleren.
 • Samen aan de slag voor bijen, vlinders en vogels

  (23 oktober 2019) Zaterdag 2 november 2019 is het Landelijke Natuurwerkdag, de grootste groene vrijwilligersactie van Nederland.
 • Weekendafsluiting Provincialeweg (N246) tussen Middelweg (Starnmeer) en Woudhaven (Kogerpolder)

  (21 oktober 2019) De provincie Noord-Holland legt in november een rotonde aan ter hoogte van De Woude. In de nieuwe situatie kan verkeer uit de richting van De Woude of uit de Starnmeer veiliger invoegen op de N246.
 • N244 eerder afgesloten door olie op wegdek

  (17 oktober 2019) Op de provinciale weg N244 tussen Alkmaar en de Kogerpolderbrug is gisterenochtend een ongeluk gebeurd met twee auto’s. Hierdoor is er in beide richtingen meer dan een kilometer olie op het wegdek terecht gekomen. Ondanks een grondige reiniging is 200 meter van de rijbaan te glad. Daarom is vanwege de veiligheid van de weggebruiker besloten dit deel van de N244 in zijn geheel af te sluiten.
 • Statenleden bezoeken Amsterdam Wetlands

  (10 oktober 2019) Statenleden van de Commissie Natuur, Landbouw en Gezondheid brachten deze week een bezoek aan Amsterdam Wetlands. Terreinbeherende Organisaties (TBO) organiseerden dit werkbezoek om Statenleden te informeren over hun activiteiten. Ook vroegen zij aandacht voor het thema recreatie in natuur.
 • Bloktijden scheepvaart vanaf 26 november

  (04 oktober 2019) De provincie Noord-Holland werkt van dinsdag 26 november 2019 tot en met maandag 13 januari 2020 in de Wilhelminasluis. De scheepvaart kan dan op werkdagen alleen gedurende bloktijden door de sluis. In de weekenden gelden in de sluis normale bedientijden.
 • Cultuur proeven langs het Noordzeekanaal

  (01 oktober 2019) Het programma voor de Week van de Industriecultuur in het Noordzeekanaalgebied is bekend. Van vrijdag 18 tot en met zondag 27 oktober zijn er veel activiteiten, voorstellingen en rondleidingen in IJmuiden, Beverwijk en de Zaanstreek.
 • Weekendafsluiting Provincialeweg (N246) tussen Noorddijk (Wormerveer) en Markenbinnen (Starnmeer)

  (25 september 2019) De provincie Noord-Holland vernieuwt de aansluiting Provincialeweg (N246) met de Starnmeerdijk. Door de werkzaamheden is de N246 vanaf vrijdag 27 september 20.00 uur tot en met maandagochtend 30 september 5.00 uur afgesloten.
 • Plannen voor proefgebieden Natuurnetwerk Nederland

  (17 september 2019) In 3 proefgebieden wordt de komende jaren geëxperimenteerd met diverse oplossingen om het Natuurnetwerk Nederland af te maken, waaronder een nieuwe vorm van agrarisch natuurbeheer.
 • Strooiwagens provincie gereed voor winterseizoen

  (17 september 2019) De winter lijkt nog ver weg, maar de strooiwagens van de provincie Noord-Holland zijn er klaar voor. Tijdens de jaarlijkse schouw in Middenbeemster hebben chauffeurs de wagens gecheckt en getest.
 • Stille freesmachines bij werkzaamheden N509

  (17 september 2019) De provincie Noord-Holland is op 9 september 2019 gestart met werkzaamheden aan de N509. De onderhoudsaannemer is begonnen met het frezen van het wegdek. De werkzaamheden worden met een nieuw type freesmachine uitgevoerd.
 • Provincialeweg (N246) tussen Prinses Amaliabrug en Fort Markenbinnen afgesloten

  (17 september 2019) De provincie Noord-Holland werkt aan de Provincialeweg (N246) tussen de Prinses Amaliabrug (Westknollendam) en de afslag naar Fort Markenbinnen. De werkzaamheden zijn van maandag 23 september tot en met zaterdag 27 september en van maandag 30 september tot en met zaterdag 5 oktober 2019 van 20.00 tot 5.00 uur. De N246 is ter hoogte van de werkzaamheden afgesloten.
 • Prinses Amaliabrug feestelijk geopend

  (12 september 2019) De Prinses Amaliabrug in de N246 bij Westknollendam is feestelijk geopend door Adnan Tekin, gedeputeerde Mobiliteit van de provincie Noord-Holland, en Jan Jorna, directeur van Dura Vermeer Infra Noord West. De brug is een mijlpaal in het groot onderhoud van de N246-N244, dat eind 2020 gereed is. Dankzij de werkzaamheden verbetert de verkeersveiligheid en doorstroming op het traject.
 • N244 (Zuiddijk en Westdijk) tijdens herfstvakantie afgesloten door wegwerkzaamheden

  (11 september 2019) De provincie Noord-Holland gaat het asfalt vervangen van de N244. Het betreft het stuk tussen de kruising met de N242-N243 (nabij de Leeghwaterbrug) in Alkmaar en de aansluiting met de N246-Kogerpolderbrug bij het Alkmaardermeer.
 • Stuurgroep Verbinding A8-A9 bespreekt gevolgen coalitieakkoord

  (10 september 2019) Onder voorzitterschap van de nieuwe gedeputeerde Bereikbaarheid Adnan Tekin, is op woensdag 4 september 2019 de stuurgroep Verbinding A8-A9 bij elkaar gekomen.
 • Bloktijden scheepvaart tot en met 1 oktober 2019

  (06 september 2019) De provincie Noord-Holland werkt aan de Wilhelminasluis. De scheepvaart kan tot en met 1 oktober 2019 op werkdagen alleen gedurende bloktijden door de sluis.
 • Wilhelminabrug vanaf 23 september gesloten voor alle verkeer

  (03 september 2019) Vanaf 23 september 2019 is de Wilhelminabrug afgesloten voor alle verkeer. De afsluiting duurt tot eind mei 2020. De Wilhelminabrug wordt volledig vervangen omdat de sluis breder wordt, wat een langere brug noodzakelijk maakt.
 • Scheepvaartstremming Tapsloot door demontage tijdelijke brug

  (02 september 2019) De provincie Noord-Holland gaat de tijdelijke Beatrixbrug bij Westknollendam demonteren. Dit gebeurt in het weekeinde van 14 en 15 september.
 • N517 Busbaan Zeddeweg

  (28 augustus 2019) In opdracht van de provincie Noord-Holland werkt KWS Infra aan het project ‘N517 Busbaan Zeddeweg’. Deze busbaan ligt in de gemeente Edam-Volendam. Het project start zomer 2019 en is eind 2020 gereed.
 • Veiliger inrichting N509 Noordbeemster: afsluitingen 9 september tot eind oktober

  (22 augustus 2019) De provincie verricht van maandag 9 september tot eind oktober 2019 werkzaamheden aan de N509 in Noordbeemster tussen de rotonde N243-N509 (Schermerhornerweg - Middenweg) en de rotonde N509 (Oosthuizerweg - Middenweg).
 • Noord-Holland helpt Zaanstad met bestrijding ondermijning

  (21 augustus 2019) De provincie Noord-Holland draagt € 50.000 bij aan een proef in Zaanstad om ondermijning van de overheid te bestrijden.

Uitgelicht