Weblog Jeroen Olthof: omgevingsdiensten in Noord-Holland staan stevig

(17 juni 2021)

Gedeputeerde Staten reageerden op het rapport van de commissie Van Aartsen. Een kritisch rapport over het functioneren van het VTH-stelsel (vergunningverlening, toezicht en handhaving) in Nederland.

Ik neem u graag mee in hoe de maatregelen uit het rapport op mij overkomen nadat ik een jaar als gedeputeerde samenwerk met de omgevingsdiensten (OD’s) die de VTH-taken namens de provincie uitvoeren. 

Maart 2020: ik maak kennis met de 4 omgevingsdiensten in Noord-Holland. Ik kom meer te weten over hun werkveld en bouw een relatie met hen op. In mijn ogen essentieel als je samenwerkt aan een gezonde leefomgeving. Tegelijkertijd is het werk van de OD’s regelmatig in het nieuws. Die berichten zijn vaak kritisch. 

Maart 2021: Het rapport van de commissie Van Aartsen komt uit. Een rapport waar ik erg naar heb uitgekeken. Waarom? In mijn intensieve contact met de OD Noordzeekanaalgebied (NZKG) vanwege Tata Steel zag ik dat zij in voorgaande maanden flinke stappen zette naar een steviger VTH-stelsel. Daar is hun Uitvoeringsprogramma VTH 2020-2050 een mooi voorbeeld van. Maar mijn beeld over die positieve ontwikkelingen werd ook bevestigd in mijn gesprekken met medewerkers van de OD NZKG, inwoners en medewerkers van Tata Steel. 

Kortom, nieuwsgierig richt ik me op de 10 maatregelen uit het rapport. Maatregelen die ik niet allemaal van toepassing vind op de situatie in Noord-Holland. Logisch. Het rapport gaat over het totale stelsel en niet alleen het stelsel in onze provincie. 

Van Aartsen stelt bijvoorbeeld dat de kwaliteit van de mensen die bij de OD’s werken te laag is. Daar ben ik het niet mee eens. We hebben vastgelegd aan welke kwalificaties, studies en competenties de werknemers moeten voldoen. Ik ben ervan overtuigd dat de mensen bij onze OD’s dat ook doen. 

Het valt me daarnaast op dat sommige maatregelen al in uitvoering zijn in onze provincie. Bovendien hebben we met het programma Tata Steel 2020-2050 een aanpak vastgesteld die staat voor meer en intensiever toezicht, aangescherpte vergunningen, continu onderzoek naar de gezondheid en de leefomgeving, betere communicatie met de omwonenden en samenwerking tussen de verschillende overheden. Deze aanpak passen we toe bij alle bedrijven waarvoor wij het bevoegd gezag zijn en maakt het stelsel in Noord-Holland robuuster. 

Juni 2021: Het Noord-Hollandse VTH-stelsel staat. Ik durf zelfs te zeggen dat het stevig staat. We moeten alleen blijven beseffen dat we in een complexe wereld leven. Het goed uitvoeren van VTH-taken wordt er niet makkelijker op. Hiervoor zijn investeringen nodig. Daarom moeten het Rijk, provincies, gemeenten én OD’s samen de schouders eronder zetten om OD’s vorm te geven die toekomstbestendig zijn. 

Lees hier de brief met de reactie van Gedeputeerde Staten op het rapport van Van Aartsen. 

Portret Jeroen Olthof

Uitgelicht