Vragen en antwoorden onderzoek ‘herkomst stoffen in de IJmond’

Op 21 en 24 januari 2022 gaven de provincie, gemeenten en het RIVM tijdens een webinar een toelichting op het RIVM-rapport ‘Onderzoek naar de herkomst van neergedaald stof en stoffen in de lucht in de IJmond regio’. De veelgestelde vragen zijn gebundeld.

Tijdens de online bijeenkomst stelden de kijkers vragen via de chatfunctie. Een groot deel van deze vragen is tijdens de bijeenkomst beantwoord door aanwezige bestuurders en de betrokkenen van het RIVM en de GGD. Maar niet allemaal. In de volgende documenten staan een groot aantal gestelde vragen met antwoorden:

  • Vragen en antwoorden webinar 21 januari 2022 inwoners (pdf, 144 kB)
  • Vragen en antwoorden webinar 24 januari 2022 voor raads- en Statenleden (pdf, 113 kB)

Veel gestelde vragen leken op elkaar of overlapten elkaar. Deze zijn gebundeld. Veel vragen zijn tijdens de webinars beantwoord. Het kan daarom zijn dat u uw vraag in een andere formulering terugziet of dat een vraag niet is opgenomen in het overzicht.

Meer informatie

Het rapport en de link naar de webinar is te vinden op de pagina Tata Steel