Reageren op groen staalplannen van Tata Steel

Tata Steel heeft bij de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (NZKG) de concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau, de c-NRD, ingediend.

In deze c-NRD staat omschreven wat de plannen zijn van Tata Steel en welke effecten op de omgeving zij van plan zijn te onderzoeken. Bijvoorbeeld: Welke uitstoot is er in de lucht? Wat gebeurt er met de grond die wordt afgegraven? Hoeveel stof veroorzaakt de nieuwe fabriek? En hoeveel geluid maakt de verbouwing?

Windmolen bij terrein van Tata Steel.

Omwonenden en betrokkenen kunnen reageren op wat Tata Steel van plan is te onderzoeken door binnen 4 weken na publicatie een reactie, dat is een zienswijze, naar de omgevingsdienst NZKG te sturen. De notitie concept-NRD (pdf, 3,78 MB) ligt van 30 januari tot 27 februari 2024 digitaal ter inzage op de website van de omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied .

Informatiebijeenkomsten

De omgevingsdienst NZKG houdt 2 bijeenkomsten om omwonenden te informeren over de plannen van Tata Steel en te laten zien hoe je zienswijzen kunt indienen:

  • 6 februari: 19.30 - 21.30 uur – Gemeentehuis Beverwijk – inloop vanaf 19.00 uur
  • 8 februari: 19.30 - 21.30 uur – Telstar Stadion – inloop vanaf 19.00 uur

Tijdens de bijeenkomsten kunnen belangstellenden vragen stellen aan medewerkers van de omgevingsdienst NZKG over de plannen voor Groen Staal.

Aanmelden kan op de website van de omgevingsdienst NZKG.

Wat gebeurt er met uw inbreng?

In de NRD staat de reikwijdte en het detailniveau van wat in het Milieueffectrapport (MER) wordt beoordeeld. De provincie en de omgevingsdienst NZKG zullen de inbreng betrekken bij het opstellen van een advies op de NRD. Meer informatie vindt u op de pagina Groen Staal.