CV, nevenfuncties, deelnemingen

Politieke partij: GroenLinks
Geboren: 15 juni 1970

Periode Opleiding
1995 Politicologie, Universiteit van Amsterdam
1995 Milieukunde, Universiteit Utrecht

 

Periode Functie
2019 - heden Gedeputeerde
2017 - 2019 Directeur Beleid, Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), Den Haag
2010 - 2017 Directeur Eenvoudig Beter (omgevingswet), Ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenW), Den Haag
2007 - 2010 Directeur Mooi Nederland, Ministerie van VROM, Den Haag
1998 - 2007 Verschillende (management)functies bij Ministerie van VROM en Ministerie van EZ op gebied van energie, volkshuisvesting en ruimtelijke ordening, Den Haag
1996 - 1998 Beleidsmedewerker milieu, Gemeente Alphen a/d Rijn

 

Nevenfuncties niet aan het ambt verbonden
Geen

 

Verbonden partij Rol GS-lid
Alliander N.V. aandeelhouder
SolaRoad B.V. aandeelhouder
N.V. Afvalzorg Holding aandeelhouder
Interprovinciaal Overleg (IPO) bestuurslid
Recreatie Noord-Holland N.V. (RNH) aandeelhouder
Omgevingsdienst Flevoland & Gooi-en Vechtstreek lid AB
Omgevingsdienst Noord-Holland Noord lid AB/lid DB

 

Overlegstructuren

  • Lid Stuurgroep warmte-koude MRA
  • Lid Portefeuillehoudersoverleg MRA Duurzaamheid
  • Lid Stuurgroep Regionale Energie Strategie (RES) Noord-Holland Zuid
  • Lid Stuurgroep Regionale Energie Strategie (RES) Noord-Holland Noord
  • Lid Bestuursplatform Energietransitie Noordzeekanaalgebied
  • Lid IPO BAC Energie