G. Bakker (Gerda)

Gerda Bakker

Provinciale Statenlid

Statenlid sinds: 29-03-2023

Partij: VVD

Adres

p/a Fractiehuis Paviljoenslaan 3
2012 JE, Haarlem

Opleiding

Nederlands Recht

Beroep

Juridisch adviseur (Ministerie van Binnenlandse Zaken)

Lid van de volgende commissie(s)

  • Commissie Landelijk Gebied

Nevenfuncties

  • Lid Programmaraad Randstedelijke Rekenkamer (onbezoldigd)