drs. N.A.L. Roosendaal (Nick)

Nick Roosendaal

Provinciale Staten (eerder duo-lid van 11-11-2019 t/m 13-09-2020)

Statenlid sinds: 14-09-2020

Partij: VVD

Adres

Koningin Julianalaan 1
1421 AG, Uithoorn

Opleiding

Post-Doc. Register accountant - VU Master Banking and Finance

Beroep

Directeur Reporting, ABN AMRO Bank N.V.

Lid van de volgende Statencommissie(s)

  • Natuur, Landbouw en Gezondheid (NLG)
  • Economie, Financiën en Bestuur (EFB)
  • Rekeningencommissie

Nevenfunctie(s)

  • Lid Raad van Advies Alfam
  • Voorzitter Raad van Toezicht Initiatievenfonds Uithoorn
  • Lid Bewonerswerkgroep PUSH