J. Dessing (Johan)

Johan Dessing

Provinciale Statenlid; fractievoorzitter

Statenlid sinds: 28-03-2019

Partij: FvD

Adres

p/a Fractiehuis Paviljoenslaan 5
2012 JE, Haarlem

Opleiding

VWO

Beroep

Assistent Luchtverkeersleider, Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL)

Lid van de volgende commissie(s)

  • Commissie Landelijk Gebied
  • Commissie Ruimte

Nevenfuncties

  • Lid van de Eerste Kamer der Statengeneraal (bezoldigd)
  • Plaatsvervangend lid Algemeen Bestuur gemeenschappelijke regeling Recreatieschap Spaarnwoude (onbezoldigd)