drs. R.J. Dekker (Ralf)

Ralf Dekker

Provinciale Staten

Statenlid sinds: 28-03-2019

Partij: FvD

Adres

p/a Fractiehuis Paviljoenslaan 5
2012 JE, Haarlem

Opleiding

W.O.

Lid van de volgende Statencommissie(s)

  • Natuur, Landbouw en Gezondheid (NLG)
  • Ruimte, Wonen en Klimaat (RWK)
  • Economie, Financiën en Bestuur (EFB)

Nevenfunctie(s)

  • Bestuurslid Stichting Renaissance Instituut (onbezoldigd)
  • Lid raad van Commissarissen PMH (bezoldigd)

Uitgelicht

Interview Ralf Dekker