drs. R.J. Dekker (Ralf)

Ralf Dekker

Provinciale Statenlid

Statenlid sinds: 28-03-2019

Partij: FvD

Adres

p/a Fractiehuis Paviljoenslaan 5
2012 JE, Haarlem

Opleiding

W.O.

Beroep

Lid Tweede Kamer (tijdelijk) Staten Generaal

Lid van de volgende commissie(s)

  • Commissie Bestuur
  • Commissie Leefomgeving

Nevenfuncties

  • Bestuurslid Amsterdam Media Group (bezoldigd)
  • Bestuurslid Stichting Renaissance Instituut (onbezoldigd)
  • Lid werkgeverscommissie voor de Statengriffie (onbezoldigd)