Statenlid in Beeld: Emre Kanik (D66)

(27 november 2019)

Wie zijn de nieuwe volksvertegenwoordigers die na de verkiezingen aan de slag zijn gegaan in Provinciale Staten? Wekelijks stelt een Statenlid zich voor. Deze week is dat Emre Kanik van D66.

Emre Kanik

Waarom ben je Statenlid geworden?

Ik hou van debatteren en nadenken over oplossingen. Ik ben eerder politiek actief geweest in de gemeenteraad van Zaanstad. Daarna ben ik in Zuid-Korea gaan wonen. Daar is door een aantal conservatieve regeringen als eerste gekozen voor de economie. Je kan heel goed zien wat daar de gevolgen van zijn voor het landschap. Ook de lucht is erg vervuild. Dat waait ook over uit China. Het advies in Korea is: ‘blijf maar binnen’. Daarom ben ik teruggekomen met mijn gezin. Ik zie dat de keuze voor economie hier vaak ook voorop staat en daar wil ik iets aan doen. En dan zit je bij de provincie op de juiste plek want daar zijn we bezig met de omgeving, de luchtkwaliteit, met circulaire economie en het landschap.

Hoe bevalt het werk als Statenlid?

Het is ontzettend leuk, interessant en dynamisch. Dat komt doordat we nu midden in de samenleving staan met de aandacht voor stikstof en PFAS. Er gebeurt echt wat! In de coalitie is het met een akkoord op hoofdlijnen ook wat losser dan in de vorige periode. Dat zorgt voor levendige debatten waarin we elkaar misschien kunnen overtuigen en waarbij we ons als D66 goed kunnen profileren.

Wat wil je komende 4 jaar bereiken?

Ik ben over 4 jaar tevreden als we concrete stappen hebben gemaakt op het gebied van circulaire economie. Als we het beleid, voortbordurend op het beleid van het vorige college, nog beter kunnen maken. Als we bedrijven kunnen stimuleren beter gebruik te maken van elkaars afvalstromen zodat er minder afval is. Bijvoorbeeld door de bedrijven bij elkaar te brengen. Het is mooi als we bedrijven die nog twijfelen een laatste zetje kunnen geven met subsidies en het investeringsfonds PDENH.   

Wat is jouw mooiste plek in Noord-Holland?

De mooiste plek vind ik mijn eigen stad: Zaanstad. Het is de stad waar ik ben geboren en ben opgegroeid. Ik hou van de combinatie van lelijke en mooie gebouwen. Dat maakt de stad interessant. Met de herbestemming van veel oude industriële gebouwen zoals de oude Verkadefabriek is de stad echt tot bloei gekomen. 

Over Emre Kanik

In zijn schaarse vrij tijd maakt hij graag foto’s van architectuur en landschappen. Hij is getrouwd en hij heeft 2 kinderen. Met zijn gezin woont hij in Purmerend. In Zaanstad konden ze geen huis vinden bij terugkomst uit Zuid-Korea.

Uitgelicht