A. Karar (Amar)

Amar Karar

Provinciale Statenlid

Statenlid sinds: 29-03-2023

Partij: PvdA

Adres

p/a Fractiehuis Paviljoenslaan 5
2012 JE, Haarlem

Opleiding

Politicologie

Beroep

Rijkstrainee bij de Rijksoverheid (ministerie van VWS)

Lid van de volgende commissie(s)

  • Commissie Leefomgeving

Nevenfuncties

  • Lid Programmaraad Randstedelijke Rekenkamer (onbezoldigd)