F. Oulad Hadj (Fatima)

Fatima Oulad Hadj

Provinciale Statenlid

Statenlid sinds: 29-03-2023

Partij: PvdA

Adres

p/a Fractiehuis Paviljoenslaan 5
2012 JE, Haarlem

Opleiding

HBO

Beroep

Coördinator DSI, gemeente Amsterdam

Lid van de volgende commissie(s)

  • Commissie Bestuur
  • Rekeningencommissie
     

Nevenfuncties

  • Lid werkgeverscommissie voor de Statengriffie (onbezoldigd)