dr. M.C.A. Klein (Michel)

Michel Klein

Provinciale Statenlid; fractievoorzitter

Statenlid sinds: 26-03-2014

Partij: ChristenUnie

Adres

p/a Fractiehuis Paviljoenslaan 3
2012 JE, Haarlem

Opleiding

PhD Artificial Intelligence

Beroep

Universitair hoofddocent Social Artificial Intelligence, Vrije Universiteit Amsterdam

Lid van de volgende commissie(s)

  • Commissie Landelijk Gebied (plaatsvervangend voorzitter)
  • Commissie Ruimte
  • Commissie Bestuur
  • Commissie Leefomgeving

Nevenfuncties

  • Bestuurslid energiecoöperatie Gooise Meren Wattnu U.A. (onbezoldigd)
  • Lid werkgeverscommissie voor de Statengriffie (onbezoldigd)