dr. M.C.A. Klein (Michel)

Michel Klein

Provinciale Staten; fractievoorzitter

Statenlid sinds: 26-03-2014

Partij: ChristenUnie

Adres

p/a Fractiehuis Paviljoenslaan 3
2012 JE, Haarlem

Opleiding

PhD Artificial Intelligence

Beroep

Universitair docent Artificial Intelligence, Vrije Universiteit Amsterdam

Lid van de volgende Statencommissie(s)

  • Natuur, Landbouw en Gezondheid (NLG)
  • Ruimte, Wonen en Klimaat (RWK)
  • Economie, Financiën en Bestuur (EFB)
  • Mobiliteit en Bereikbaarheid (M&B) (plv. voorzitter)
  • Rekeningencommissie

Lid van het presidium

Nevenfunctie(s)

  • Bestuurslid energiecoöperatie Watt Nu U.A.

Uitgelicht

ChristenUnie

Interview Michiel Klein