I.J.M. Mantel (Ivo)

Ivo Mantel

Provinciale Staten

Statenlid sinds: 28-03-2019

Partij: JA21

Adres

p/a Fractiehuis Paviljoenslaan 3
2012 JE, Haarlem

Opleiding

MBO 4

Beroep

Politieagent, Hoofdagent, Politie Nederland

Lid van de volgende commissie(s)

  • Commissie Landelijk Gebied
  • Commissie Bestuur (plaatsvervangend voorzitter)

Nevenfuncties

  • Lid Commissie Normen en Waarden Voetbalvereniging SC Spirit '30 (onbezoldigd)