K. Uiterwijk (Kelly)

Kelly Uiterwijk

Provinciale Statenlid

Statenlid sinds: 29-03-2023

Partij: JA21

Adres

Vennelaan 67
1947 HL, Beverwijk

Beroep

Raadslid, gemeente Beverwijk

Lid van de volgende commissie(s)

  • Commissie Bestuur
  • Commissie Leefomgeving
  • Rekeningencommissie

Nevenfuncties

  • Plaatsvervangend lid Programmaraad Randstedelijke Rekenkamer (onbezoldigd)