Wat doet de provincie?

Waar gaat de provincie over? En waar stemt u dus voor? Lees hieronder meer.

 • Bouwen en wonen

  De vraag naar woningen in Noord-Holland is erg groot. Daarom komen er tot en met 2030 in de provincie 184.000 nieuwe woningen bij.

 • Natuur en stikstof

  In Noord-Holland zijn honderden waardevolle natuurgebieden, landschappen en wateren, waarvan er 19 door de EU worden beschermd. Van bos, heide, duinen, veenweiden en polders tot water, zoals de Waddenzee en het IJsselmeer.

 • Energie en klimaat

  De provincie zorgt ervoor dat Noord-Holland een gezonde en prettige plek is én blijft om te wonen, werken en recreëren.

 • Verkeer en vervoer

  De provincie Noord-Holland investeert in goede bereikbaarheid per auto, fiets en openbaar vervoer. Verkeersveiligheid staat daarbij altijd voorop, daarom onderhouden we onze infrastructuur regelmatig.

 • Economie

  Noord-Holland doet het op economisch vlak goed. Dankzij de combinatie van ruimte en groen enerzijds en de internationale mogelijkheden in de regio Amsterdam anderzijds, is de provincie aantrekkelijk voor veel vormen van bedrijvigheid.

Uitgelicht