Buurtbusprojecten Noord-Holland, subsidie

De indieningstermijn voor de Uitvoeringsregeling subsidie buurtbusprojecten Noord-Holland 2020 is gesloten. Het is niet meer mogelijk subsidieaanvragen in te dienen.

Doel
Stimuleren van buurtbusvervoer in Noord-Holland waar het reguliere busvervoer schaars is.

Doelgroep
Verenigingen die openbaar vervoer per buurtbus verzorgen in Noord-Holland.
De vereniging moet:

 • Bij notariële akte zijn opgericht,
 • Beschikken over een bankrekening, en
 • Voldoende leden hebben die buurtchauffeur zijn om de gewenste dienstregeling altijd te kunnen uitvoeren.

Activiteiten
De provincie geeft subsidie voor:

 • De kosten voor het oprichten van een vereniging
 • Het verzorgen van openbaar vervoer door de vereniging
 • De viering van een jubileum van de vereniging

Hoogte subsidie

 • Voor het oprichten van een vereniging € 2.000,-
 • Voor de eerste buurtbus per kalenderjaar € 10.000,-
 • Voor de volgende buurtbus per kalenderjaar € 6.600,-
 • Voor de viering van een jubileum van de vereniging € 20,- per vrijwilliger per jubileum (maximaal eens per 10 jaar)

Subsidieplafond
Voor deze regeling is in 2022 totaal € 197.500,- (het subsidieplafond) beschikbaar.

In aanmerking komen voor subsidie? Lees de uitvoeringsregeling zorgvuldig door.

Voorwaarden

De buurtbuslijn:

 • Moet een aan- en afvoerfunctie hebben voor het omringende openbaar vervoer;
 • Mag niet parallel of overlappend zijn aan een route van het overige openbaar vervoer;
 • Moet met een vaste dienstregeling rijden;
 • Mag niet in het gebied van de Stadsregio Amsterdam rijden.

Aanpak

Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld.

Indieningsperiode
Voor het oprichten van een buurtbusvereniging en het verzorgen van de buurtbuslijn(en) in het eerste (deel van het) jaar: uiterlijk 13 weken na oprichting van de vereniging.

Voor voortzetting van buurtbuslijn(en) en jubileumviering: gelijktijdig in de periode 1 januari 2022 tot en met 30 september 2022.

Moet u aanvullende informatie indienen? De ontvangstdatum van de aanvullende informatie geldt dan als ontvangstdatum.

Indienen subsidieaanvraag

STAP 1:
Maak eerst de BIJLAGEN gereed. Welke bijlagen u moet meesturen, staat in het ‘Subsidieaanvraagformulier’ (zie de rechterkolom van deze webpagina). Zorg dat u alle benodigde bijlagen met de aanvraag meestuurt. Wij kunnen besluiten om onvolledige aanvragen buiten behandeling te laten (bij een tender), of pas in behandeling te nemen wanneer de aanvraag volledig is (bij volgorde van ontvangst).

STAP 2:

PER POST / AFLEVEREN: U kunt het formulier ‘Subsidie aanvragen per post’ (voorzien van alle bijlagen) invullen, uitprinten en opsturen. Dit kunt u ook afleveren bij de balie van Houtplein 33 te Haarlem.

De provincie stuurt u een ontvangstbevestiging. Geen ontvangstbevestiging gehad? Misschien hebben wij uw aanvraag niet ontvangen. Neem contact op met het Servicepunt.

Termijn

U ontvangt binnen 13 weken de beslissing op uw subsidieaanvraag (de beschikking).

Wet- en regelgeving

Meer informatie

Contact

Servicepunt Provincie Noord-Holland: tel. 0800 0200 600 (gratis), e-mail: servicepunt@noord-holland.nl.

Bezwaar & beroep

Bezwaar maken? Zie de informatie op het Digitaal Loket over bezwaar maken bij de provincie.

Uitgelicht