Monumenten

In de provincie Noord-Holland staan in totaal 30.000 monumenten die door het Rijk, de provincie en de gemeenten worden beschermd op basis van respectievlijk de Erfgoedwet en provinciale en gemeentelijke verordeningen. Een eigenaar heeft een vergunning van de gemeente nodig om deze monumenten te restaureren, te verduurzamen of een nieuwe functie te geven.

Om eigenaren van monumenten wegwijs te maken in de kennis, kansen, advies en financieringsmogelijkheden bij de provincie Noord-Holland is een wegwijzer voor monumenten opgesteld. Deze wegwijzer helpt om erachter te komen of en zo ja, hoe de provincie Noord-Holland kan ondersteunen bij het behouden van het monument. In de wegwijzer staat onder andere informatie over (subsidies voor) onderhoud, restauratie, verduurzaming, herbestemming en het Noord-Hollands fonds voor herbestemming, verduurzaming en restauratie van monumenten.

Monumentenschildje

Met het monumentschildje geeft de provincie inzicht in het provinciaal belang van het monument en erkent de eigenaren, bewoners en gebruikers van monumenten voor hun inzet voor het behoud van cultureel erfgoed. Eigenaren van provinciale monumenten kunnen kosteloos een monumentenschildje aanvragen.

Schildje

Voor restauratie en onderhoud van monumenten zijn diverse financieringsmogelijkheden beschikbaar. Voor een overzicht zie de pagina Subsidies restauratie en onderhoud.