Ontzorgingsprogramma Verduurzaming Maatschappelijk Vastgoed

Het ontzorgingsprogramma verduurzaming maatschappelijk vastgoed ondersteunt kleine maatschappelijke vastgoedeigenaren bij het verduurzamen van gebouwen die zij in eigendom hebben.

Het ontzorgingsprogramma is een samenwerking van de 12 provincies, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). 

Het programma loopt van 2021 tot en met 2023 en is gericht op:

  • Eigenaren van dorpshuizen, buurt- en wijkcentra
  • Culturele ANBI’s met vastgoed in eigendom
  • Sportbedrijven die bestuurlijk en financieel verbonden zijn aan een gemeente
  • Gemeenten met minder dan 25.000 inwoners op 1 oktober 2020 (het gaat hier om dorps- en buurthuizen, culturele instellingen en sportaccommodaties) 

Kijk bij Documenten voor een omschrijving per doelgroep of deze op u betrekking heeft.

De kleine maatschappelijke vastgoedeigenaren krijgen ondersteuning en begeleiding op maat. De begeleiding van de deelnemers gaat van vraag en ideevorming tot aan uitvoering. Daarbij krijgen zij antwoord op vraagstukken rondom wetgeving, technische toepassingen en financiering. Het resultaat is een concreet pakket aan maatregelen dat uitvoerbaar en financieel haalbaar is én effectieve verduurzaming opleveren. 

Webinar op 29 september 2021 19.30 uur

Webinar door Dorpswerk Noord-Holland voor eigenaren van buurt- en dorpshuizen die hun gebouw willen verduurzamen. Kijk voor meer informatie en om aan te melden op deze webpagina.

Processtappen 

Onderstaande infographic beschrijft de diverse processtappen van het ontzorgingsprogramma Verduurzaming Maatschappelijk Vastgoed.

Processtappen
Klik op de afbeelding voor de interactieve infographic

Klik hier voor een download met een beschrijving van de diverse processtappen.