Groen Staal

Groen Staal

De provincie vindt het belangrijk dat Tata Steel verandert in een duurzaam en toekomstbestendig bedrijf en dat de omgeving in de IJmond daardoor schoner en gezonder wordt. Om dat te bereiken is de provincie akkoord met de start van een procedure die moet leiden tot een duurzame staalproductie. Dit is het project Heracless – Groen Staal. Het project moet er uiteindelijk toe leiden dat vóór 2030 de eerste nieuwe fabrieken in werking zijn en dat de huidige Kookgasfabriek 2 en hoogoven 7 zijn gesloten. Het project Heracless-Groen Staal is de eerste stap in de overgang van Tata Steel naar een duurzame staalproductie die in 2045 moet resulteren in een volledig CO2 neutrale staalproductie.

Actueel

Contact

Heeft u een vraag? Stuur een e-mail naar programma.tatasteel@noord-holland.nl