Nieuws

 • Nevenvestiging Omgevingsdienst in Wijk aan Zee

  (07 januari 2021) De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied opent een kantoor in dorpshuis De Moriaan in Wijk aan Zee. Deze locatie is bedoeld als werkplek voor toezichthouders die inspecties doen op het terrein van Tata Steel.
 • Tata Steel vermindert stikstofuitstoot Pelletfabriek

  (08 december 2020) De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (ODNZKG) scherpt de vergunning van de Pelletfabriek van Tata Steel aan. Tata Steel moet maatregelen treffen waardoor substantieel minder stikstofoxiden (NOx) worden uitgestoten.
 • Provincie en gemeenten presenteren programma Tata Steel 2020 – 2050

  (18 november 2020) Meer en intensiever toezicht, aangescherpte vergunningen, continu onderzoek naar de gezondheid en de leefomgeving, betere communicatie met de omwonenden en samenwerking tussen de verschillende overheden.
 • RIVM neemt monsters in de IJmond

  (06 oktober 2020) De komende weken zijn onderzoekers van het RIVM enkele keren aanwezig in Wijk aan Zee, Beverwijk, IJmuiden en Velsen. Op verzoek van de provincie Noord-Holland nemen ze hier weer monsters van stof.
 • Onderzoek vergunningen Tata Steel: ruimte voor aanscherping

  (30 september 2020) De vergunningen van de Sinterfabriek, de Pelletfabriek, de Oxystaalfabriek en de beide Hoogovens van Tata Steel kunnen op een aantal punten worden aangescherpt en verduidelijkt.
 • Uitkomsten onderzoek invorderingsproces dwangsommen

  (27 augustus 2020) De provincie gaf onderzoeksbureau EIFFEL opdracht het gehele proces rondom het invorderen van dwangsommen te onderzoeken en verbeteringen voor te stellen. Dit deden zij omdat de provincie door het niet juist volgen van de procedure € 100.000 aan verbeurde dwangsommen aan Harsco Metals niet kan innen.
 • Eerste resultaten veegmonsters Wijk aan Zee juni 2020

  (26 augustus 2020) Op 24 juni 2020 nam het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) veegmonsters op een aantal plekken in Wijk aan Zee. De gemeten waarden wijken niet opvallend af van de waarden in de veegmonsters die op 29 maart 2019 zijn genomen.
 • Luchtkwaliteit Noord-Holland in 2019 binnen de norm

  (26 augustus 2020) In de IJmond, het havengebied van Amsterdam (Westpoort) en de Haarlemmermeer, is in 2019 op alle meetlocaties voldaan aan de Europese wettelijke grenswaarden voor luchtkwaliteit.
 • Verkennende meting naar ultrafijn stof in de IJmond gereed

  (08 juli 2020) Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu heeft in opdracht van de provincie Noord-Holland verkennende metingen gedaan naar ultrafijn stof in de IJmond.
 • Nieuw onderzoek: geen chroom-6 in slak Harsco (update)

  (01 juli 2020) Ingenieursbureau SGS deed vervolgonderzoek naar de aanwezigheid van chroom-6 in slakkenmateriaal bij Harsco Metals.
 • Vergunning Kooksfabrieken Tata Steel onderzocht

  (24 juni 2020) De provincie Noord-Holland heeft de vergunning van de Kooksfabrieken van Tata Steel in IJmuiden laten vergelijken met de daadwerkelijke situatie.
 • Bestuurlijk Overleg Industrie & Gezondheid 27 mei 2020

  (08 juni 2020) Bestuurders van de provincie Noord-Holland, de gemeenten Velsen, Beverwijk en Heemskerk, de Omgevingsdienst IJmond en Noordzeekanaalgebied en de GGD Kennemerland overleggen regelmatig over industrie en gezondheid in de IJmond.
 • Harsco chroom-6

  (02 juni 2020) Bij de ZZS-inventarisatie van Harsco Metals is mogelijk chroom-6 aangetroffen in verschillende slaksoorten. De ZZS-uitvraag is bedoeld om inzicht te krijgen in dergelijke emissies van bedrijven.
 • Provincie en gemeenten stellen conceptprogramma Tata Steel 2020-2050 vast

  (20 mei 2020) De colleges van de provincie Noord-Holland en de gemeenten Beverwijk, Heemskerk en Velsen hebben op 19 mei hun gezamenlijke programma 'Tata Steel 2020 – 2050: Samenwerken aan een gezondere en veilige IJmond' in concept vastgesteld.
 • Aanvullend onderzoek grof stof IJmond (update)

  (11 mei 2020) De provincie Noord-Holland laat in Wijk aan Zee aanvullend onderzoek uitvoeren naar de neerslag van grof stof.
 • Uitwisseling geurgegevens eNose-netwerk Tata Steel en provincie

  (22 april 2020) De provincie Noord-Holland en Tata Steel starten een pilot om gegevens uit te wisselen uit de verschillende elektronische neuzen (eNoses) die in de omgeving staan.
 • Provincie trekt deel mandaat OD NZKG in

  (16 april 2020) De provincie Noord-Holland gaat de verbeuring en inning van dwangsommen voorlopig zelf uitvoeren. Dat doet de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG) nu in mandaat namens de provincie Noord-Holland. Door het niet juist volgen van de afgesproken procedure kan de provincie € 100.000 aan verbeurde dwangsommen aan Harsco Metals niet innen.
 • Advies gezondheidsonderzoek IJmond 1-op-1 overgenomen

  (09 april 2020) Het RIVM heeft samen met een klankbordgroep van experts en inwoners uit de IJmond advies uitgebracht over de invulling van het vervolgonderzoek naar de gezondheid in de IJmond.
 • Vergunning voor nieuwe filter sinterkoeler Tata Steel

  (23 maart 2020) De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG) heeft een vergunning verleend aan Tata Steel voor het plaatsen en in gebruik nemen van een nieuwe elektrofilter bij de sinterkoelers van de Sinterfabriek. De uitstoot wordt hiermee verminderd.

Uitgelicht