Planning

Maart - juni 2020

Voorbereiding proces 3 visies Opgave Vitaal Landelijk Gebied:

  • Masterplan Biodiversiteit
  • Voedsel
  • Recreatie & Toerisme

Juni - augustus 2020

Consultatie maatschappelijke middenveld

Juni - september 2020

Verwerking reacties uit consultatiefase in concept-versie visies

September - oktober 2020

Bestuurlijke consultatie

Oktober – medio november 2020

Eindversie 3 visies

2de helft november 2020

Aanbieden aan Gedeputeerde Staten

Januari 2021

Besluitvorming in Provinciale Staten 

Uitgelicht