Over Groen Kapitaal

De Verklaring Groen Kapitaal is opgenomen in het coalitieakkoord van het college van Gedeputeerde Staten. 

Verschillende partijen ondertekenden 11 februari de Verklaring Groen Kapitaal. Deze verklaring is opgenomen in het coalitieakkoord van het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland. In de verklaring roepen partijen de provincie op het Natuurnetwerk af te maken en te komen met een stimuleringsprogramma om samen de natuur te versterken. Dat is Groen Kapitaal geworden. Op 25 november 2016 sloten de agrarische collectieven en Amsterdam Green Campus zich hierbij aan.

Ondertekening Groen Kapitaal op congres

Vrijwilligers

Er zijn veel meer partijen die zich inzetten voor meer groen kapitaal. Denk bijvoorbeeld aan alle vrijwilligers die zich inzetten voor Groen Kapitaal en steun krijgen via het provinciale programma Betrekken bij Groen. Landschap Noord-Holland en IVN helpen daarbij. Op onderstaande kaart van de Gouden Roerdomp is te zien dat de initiatieven om de omgeving groener te maken, verspreid zijn over heel de provincie. De prijs is in 2016 voor het tweede jaar uitgereikt. Varkenshouder Lyda Wennekers won de prijs in 2016 met haar bedrijf Ekovar. In 2015 won biologische bollenteler John Huiberts.

Landkaart met daarop alle projecten die zijn ingediend voor de Gouden Roerdomp in 2015 en 2016.

 

Uitgelicht

Contact

Neem contact op via groenkapitaal@noord-holland.nl of bel programmamanager Micha Lubbers op 06 15 96 52 22.