Over Groen Kapitaal

De Verklaring Groen Kapitaal is opgenomen in het coalitieakkoord van het college van Gedeputeerde Staten. 

Inspireert. Ambitieuze initiatieven die biodiversiteit en natuurbeheer ten goede komen.  

Stimuleert. Duurzame oplossingen voor de leefomgeving, infrastructuur, landbouw en economie. 

Verbindt. Innovatieve partijen die meerwaarde creëren uit natuur, techniek en industrieel design. 

Groen Kapitaal – natuur en innovatie 

Zonder natuur geen leven. Groen houdt dorpen en steden aantrekkelijk en leefbaar, is nodig voor duurzame landbouw en helpt de inwoners van de provincie Noord-Holland droge voeten te houden. Groen Kapitaal stimuleert initiatieven die goed zijn voor ecologie én economie.  

Wat groen doet   

Een gezonde leefomgeving begint met een sterk en vitaal ecosysteem. Door meer rekening te houden met de natuur, profiteren we van haar natuurlijke opbrengsten. Denk aan voedsel produceren, wateroverlast en hittestress  in steden bestrijden met groen, of nuttige insecten aantrekken met een groenspoor en bloeiende bermen bij bedrijventerreinen.       

Aandacht voor natuurwaarden   

Om dit te bereiken zoekt de provincie naar plannen en initiatieven die natuur combineren met economie, landbouw, infrastructuur en leefomgeving. Noord-Holland stimuleert eigenaren of beheerders hun gebieden zo in te richten dat dit de biodiversiteit ten goede komt. Dit betekent een nieuwe manier van denken en werken waarbij aandacht voor natuurwaarden bij de aanleg van wegen, water, dijken en wijken vanzelfsprekend is.   

Groene beweging   

Groen Kapitaal is een programma voor meer biodiversiteit in Noord-Holland. Hét netwerkplatform dat groene projecten en initiatieven aanjaagt en verbindt door de hele provincie heen. En waar de verschillende partijen elkaar stimuleren. De provincie faciliteert, het platform inspireert.

Voor wie?

Voor iedereen die wil bijdragen aan de biodiversiteit en een gezond ecosysteem in Noord-Holland. Voor bedrijven, boeren, overheden, burgers en natuurbeheerders. Voor eigenaren van bermen, dijken, landbouwgronden, industrieterreinen, pleinen, moestuincomplexen, tuintjes, etc.

Platform  

Groen Kapitaal is hét netwerkplatform voor initiatieven die de biodiversiteit stimuleren. Het staat voor innovatieve oplossingen, die natuur combineren met economie, landbouw, infrastructuur en leefomgeving. Daarom bouwt de provincie aan een netwerk waar partijen kennisdelen, elkaar inspireren en stimuleren. Kijk op het platform hoe dat gebeurt. 

Verklaring Groen Kapitaal 

Verschillende partijen ondertekenden op 11 februari 2016 de Verklaring Groen Kapitaal. Deze verklaring is opgenomen in het Coalitieakkoord 2015-2019 ‘Ruimte voor groei’. In de verklaring roepen partijen de provincie op het Natuurnetwerk af te maken en te komen met een stimuleringsprogramma om samen de natuur te versterken. Dat is Groen Kapitaal geworden. Op 25 november 2016 sloten de agrarische collectieven en Amsterdam Green Campus zich hierbij aan. 

Ondertekening Groen Kapitaal op congres