Omgevingsverordening NH2022

De provincie werkt aan de opvolger van de Omgevingsverordening NH2020; de Omgevingsverordening NH2022. Deze zal tegelijk in werking treden met de Omgevingswet op 1 januari 2022.

Videostill Omgevingsverordening NH2022 en de Omgevingswet
Video: Omgevingsverordening NH2022 en de Omgevingswet

Ook in de Omgevingsverordening NH2022 zoeken we naar een evenwichtige balans tussen economische groei en leefbaarheid, zoals omschreven in de visie voor de ontwikkeling van Noord-Holland; de Omgevingsvisie NH2050.

Regels omzetten

De regels en wetten die terugkomen in de Omgevingsverordening NH2022 komen grotendeels overeen met de Omgevingsverordening NH2020, maar zijn dan omgezet naar de nieuwe eisen die de Omgevingswet stelt. Hiervoor zijn 2 stappen nodig.

Ten eerste worden de regels juridisch technisch omgezet. Dat betekent dat de regels uit de Omgevingsverordening NH2022 de juiste grondslagen en verwijzingen naar de nieuwe wetgeving hebben. Ten tweede vraagt de omgevingswet een inhoudelijk beoordeling van de regels. De provincie wordt bevoegd gezag over bepaalde taken en gemeenten worden verantwoordelijk voor andere taken (bijvoorbeeld voor bodem). Daarom worden er een aantal belangrijke keuzes gemaakt.

De regels die inhoudelijk worden beoordeeld, gaan onder andere over de volgende onderwerpen: Bodemsanering, grondwaterverontreiniging, Natuurnetwerk Nederland (NNN), natuurbescherming (faunabeheer), energietransitie (o.a. Regionale Energiestrategieën en de bijbehorende zoekgebieden) en regionale luchthavens (Texel en Hilversum). 

Omgeving denkt mee

Belangrijke keuzes maken we niet alleen. De provincie betrekt de omgeving actief in dit proces. Op 29 oktober 2020 dachten ruim 100 (semi)ambtenaren van gemeenten, waterschappen, provincie en andere Noord-Hollandse organisaties mee tijdens een online bijeenkomst over diverse regels. Op 19 november praten bestuurders van gemeenten, waterschappen en de provincie over enkele dilemma’s en te maken keuzes. 

Planning  

Momenteel wordt er gewerkt aan de 75%-versie van de Omgevingsverordening NH2022. Deze is het 1e kwartaal 2021 klaar. In het 2e kwartaal 2021 zullen Gedeputeerde Staten het ontwerp omgevingsverordening vaststellen waarna deze openbaar wordt en geïnteresseerden een zienswijze kunnen indienen.

Meer weten?

Wilt u meer weten over de Omgevingsverordening? Neem dan contact op via omgevingsverordening@noord-holland.nl.  
 

Uitgelicht