Projectonderdelen

Het project N247 Bereikbaarheid Waterland bestaat uit verschillende projectonderdelen.

Voor deelproject N247 noord loopt een aanbesteding. Dat deel van Bereikbaarheid Waterland gaat naar verwachting in 2024 in uitvoering. Andere projectonderdelen zijn nog in studiefase.

Deelproject N247 noord bestaat uit het werk aan de vervanging van de Dijksbrug in Monnickendam, het werk aan kruispunt Bernhardlaan Monnickendam, de aanleg van een fietspad langs de N247 bij Katwoude, de aanleg van een fysieke rijbaanscheiding tussen de rijbaan en de busbaan op het deel van de N247 tussen Monnickendam en de Zeddeweg en het groot onderhoud aan de weg en aan bruggen tussen Monnickendam en Edam-Volendam.

Een overzicht van de projectonderdelen:

Kruispunt Bernhardlaan Monnickendam

De aansluiting van de Monnickenmeer wordt in noordelijke richting verplaatst. De rijbaan wordt anders ingedeeld en de verkeerslichtenregeling wordt verbeterd. Het aangepaste kruispunt heeft op deze manier voldoende capaciteit om de verwachte verkeersstromen na oplevering van het project Galgeriet te verwerken. Verder wordt er een P+R aangelegd en een bushalte verplaatst. De Dijksbrug wordt vervangen. 

Hoogwaardige fietsverbinding Edam-Volendam - Amsterdam-Noord

Er komt een hoogwaardige fietsroute tussen Amsterdam en Edam-Volendam. Het fietspad wordt 4 meter breed en wordt in delen aangelegd. Het deel tussen Nieuwendam (Monnickendam) en de Wagenweg (Volendam) is als eerste aan de beurt. Dit deel van de regionale fietsverbinding valt onder deelproject N247 noord en wordt binnenkort gerealiseerd. Het fietspad komt aan de oostzijde van de N247 te liggen, is onafgebroken en komt los te liggen van de N247. Daarmee wordt het veiliger voor fietsers, omdat zij de N247 niet meer hoeven over te steken. 

Het Schouw

De doorstroming op de kruising van Het Schouw wordt aangepast. Er wordt nu gekeken naar verschillende mogelijkheden om de verkeersdoorstroming en verkeersveiligheid voor OV, auto en fietsers op dit knooppunt te verbeteren. Een studie moet uitwijzen welke oplossing het beste werkt. Eén of meerdere onderdoorgangen behoort tot de mogelijkheden. Belanghebbenden, zoals bedrijven en omwonenden, worden dit najaar gevraagd om mee te denken. De eerste resultaten van de studie worden voor de zomer van 2024 verwacht.

Knooppunt A10-N247-S116 (KANS)

De aansluiting van de N247 en de S116 is de drukste aansluiting op de A10, de ringweg van Amsterdam. Door ruimtelijke ontwikkelingen in Amsterdam-Noord, Purmerend, Waterland en de voltooiing van de Noord/Zuidlijn komt de bereikbaarheid van dit gebied, zowel voor het autoverkeer als het OV, nog meer onder druk te staan. Om de doorstroming voor zowel weggebruikers als OV-reizigers te verbeteren, onderzoeken we maatregelen om de doorstroming op het knooppunt te verbeteren. Dit doen we in de planstudie Knooppunt A10-N247-S116 (KANS). 

Groot onderhoud

Op de provinciale weg N247 voert de provincie groot onderhoud uit aan de weg en aan bruggen. Het oude asfalt van de provinciale weg wordt vervangen. Waar nodig krijgt de weg ook een nieuwe fundering. Dit werk wordt zoveel mogelijk gedaan tegelijkertijd met het aanpassen van de infrastructuur. Zo wordt het ongemak voor de omgeving zoveel mogelijk beperkt. De Slochterbrug wordt gedeeltelijk vervangen. Bij de A10 krijgt de bus een extra rijstrook. De vernieuwing van de Dijksbrug in Monnickendam valt onder projectdeel N247 noord. Dat geldt ook voor de aanleg van een fysieke rijbaanscheiding tussen de rijbaan en de busbaan op het deel van de N247 tussen Monnickendam en de Zeddeweg.

Reconstructie Bernhardbrug Monnickendam

Dit projectonderdeel moet nog worden opgestart. Er wordt dan eerst gestart met een studie. De Bernhardbrug bij Monnickendam vormt de hoofdontsluiting van zowel Monnickendam als Marken richting de N247. De hefbrug is te smal om alle verkeersstromen gescheiden te kunnen verwerken. De vele fietsers begeven zich tussen het gemotoriseerd verkeer. Ook op de kruispunten aan beide zijden van de brug is een verwarrende verkeerssituatie.In de verkenning van een hoogwaardige fietsverbinding van Amsterdam-Noord naar Edam/Volendam komt de Bernhardbrug als 1 van de knelpunten naar voren.

Al gerealiseerde onderdelen

  • De afgelopen jaren is er al veel gedaan. Zo is op de Zeddeweg, de N517 de busbaan voor een deel verlengd. Daardoor stroomt het verkeer beter door. De weg is veiliger gemaakt en er is groot onderhoud uitgevoerd. De provincie werkte voor deze herinrichting nauw samen met de Vervoerregio Amsterdam, gemeente Waterland en de hulpdiensten. 
  • Op de N235 heeft de provincie groot onderhoud uitgevoerd. Het oude asfalt, en waar nodig ook de fundering, is vervangen. Verder is er een spitsbusbaan aangelegd tussen de Verzetslaan in Purmerend en Ilpendam om de doorstroming van het verkeer te verbeteren.
  • Op de N247 is tussen Het Schouw en Broek in Waterland groot onderhoud uitgevoerd. De inritten van woningen en landerijen kregen een duidelijke aanpassing, waardoor de weggebruiker duidelijker ziet waar de inritten zijn. Hierdoor ontstaat een rustiger wegbeeld. Ook kreeg de busbaan tussen Het Schouw en Broek in Waterland een nieuwe indeling.
  • Bij Het Schouw is in 2021 het tankstation verplaatst naar de andere kant van de weg. Het kruispunt met de Slochterweg richting het pontje naar Landsmeer is naar het zuiden verplaatst.