Projectonderdelen

Het project N247 Bereikbaarheid Waterland bestaat uit verschillende projectonderdelen. Hieronder worden de verschillende onderdelen toegelicht.

Het Schouw

De doorstroming op de kruising van Het Schouw wordt aangepast door het maken van 3 onderdoorgangen. De bus in de richting van Purmerend kan in de middagspits via een onderdoorgang doorrijden; het verkeer op de Termieterweg krijgt een onderdoorgang en wordt aangesloten op de Slochterweg. Voor fietsers en voetgangers komt er een onderdoorgang in de richting van Purmerend. Voor deze aanpassingen moet het tankstation worden verplaatst naar de andere kant van de weg. Dat terrein wordt momenteel gereedgemaakt voor de uitvoering.

Vanwege de opening van de Noord/Zuidlijn komt er een grotere overstaphalte op Het Schouw. De huidige bushaltes ‘Splitsing’ komen te vervallen. Bij deze nieuwe haltes kunnen OV-reizigers overstappen op bussen die naar het nieuwe metrostation of Amsterdam CS rijden.

Kruispunt Het Schouw
Kruispunt Het Schouw (bekijk de grote versie, pdf, 227 kB)

Kruispunt Bernhardlaan

De aansluiting van de Monnickenmeer wordt in noordelijke richting verplaatst. De rijbaan wordt anders ingedeeld en de verkeerslichtenregeling wordt verbeterd. Het aangepaste kruispunt heeft op deze manier voldoende capaciteit om de verwachte verkeersstromen na oplevering van het project Galgeriet te verwerken.

Fietspad Katwoude

Aan de oostzijde van de N247 komt een nieuw fietspad tussen Nieuwendam (Monnickendam) en de Wagenweg (Volendam). Het nieuwe fietspad is onafgebroken en gescheiden van de N247. Daarmee wordt het veiliger voor fietsers, omdat zij de N247 niet meer hoeven over te steken. Het nieuwe fietspad wordt 4 meter breed en gaat deel uitmaken van een hoogwaardige fietsroute tussen Amsterdam en Edam-Volendam.

Groot onderhoud

Op de provinciale weg N247 gaat de provincie groot onderhoud uitvoeren. Het oude asfalt wordt vervangen. Waar nodig krijgt de weg ook een nieuwe fundering. Deze werkzaamheden vinden zoveel mogelijk tegelijkertijd met het aanpassen van de infrastructuur plaats. Zo wordt het ongemak voor de omgeving zoveel mogelijk beperkt. De Slochterbrug wordt gedeeltelijk vervangen. Er komt een nieuwe Dijksbrug en tussen Monnickendam en de Zeddeweg wordt een fysieke rijbaanscheiding tussen de rijbaan en de busbaan aangelegd.

Extra rijstrook

Ter hoogte van het kruispunt met de A10 krijgt de bus een extra rijstrook in de richting van Amsterdam. De belijning en bebording op deze kruising wordt aangepast.

 

Uitgelicht