Projectonderdelen

Het project N247 Bereikbaarheid Waterland bestaat uit verschillende projectonderdelen. Hieronder worden de verschillende onderdelen toegelicht.

Kruispunt Bernhardlaan

De aansluiting van de Monnickenmeer wordt in noordelijke richting verplaatst. De rijbaan wordt anders ingedeeld en de verkeerslichtenregeling wordt verbeterd. Het aangepaste kruispunt heeft op deze manier voldoende capaciteit om de verwachte verkeersstromen na oplevering van het project Galgeriet te verwerken.

Fietspad Katwoude

Aan de oostzijde van de N247 komt een nieuw fietspad tussen Nieuwendam (Monnickendam) en de Wagenweg (Volendam). Het nieuwe fietspad is onafgebroken en komt los te liggen van de N247. Daarmee wordt het veiliger voor fietsers, omdat zij de N247 niet meer hoeven over te steken. Het nieuwe fietspad wordt 4 meter breed en gaat deel uitmaken van een hoogwaardige fietsroute tussen Amsterdam en Edam-Volendam.

Aansluiting A10

Ter hoogte van het kruispunt met de A10 krijgt de bus een extra rijstrook in de richting van Amsterdam. De belijning en bebording op deze kruising is aangepast. 

Groot onderhoud

Op de provinciale weg N247 voert de provincie groot onderhoud uit. Het oude asfalt wordt vervangen. Waar nodig krijgt de weg ook een nieuwe fundering. Dit werk wordt zoveel mogelijk gedaan tegelijkertijd met het aanpassen van de infrastructuur. Zo wordt het ongemak voor de omgeving zoveel mogelijk beperkt. De Slochterbrug wordt gedeeltelijk vervangen. Er komt een nieuwe Dijksbrug en tussen Monnickendam en de Zeddeweg wordt een fysieke rijbaanscheiding tussen de rijbaan en de busbaan aangelegd.

Het Schouw

De doorstroming op de kruising van Het Schouw wordt aangepast. Een studie moet uitwijzen welke oplossing het beste werkt. Voor deze aanpassingen is het tankstation verplaatst naar de andere kant van de weg. 

Het plan is om een grotere overstaphalte op Het Schouw te maken. De huidige bushaltes ‘Splitsing’ komen dan te vervallen. Bij deze nieuwe haltes kunnen OV-reizigers overstappen op bussen die naar metrostation Noord of Amsterdam CS rijden. Bij het tankstation komt ook een P+R.

Kruispunt Het Schouw
Mogelijke oplossing kruispunt Het Schouw (bekijk de grote versie, pdf, 227 kB)

Al gerealiseerde onderdelen

De afgelopen jaren is er al veel gedaan. Zo is op de Zeddeweg, de N517, de busbaan voor een deel verlengd. Daardoor stroomt het verkeer beter door. De weg is veiliger gemaakt en er is groot onderhoud uitgevoerd. De provincie werkte voor deze herinrichting nauw samen met de Vervoerregio Amsterdam, gemeente Waterland en de hulpdiensten. 

Op de N235 heeft de provincie groot onderhoud uitgevoerd. Het oude asfalt en waar nodig ook de fundering zijn vervangen. De weg kan weer 15 jaar mee. Verder is er een spitsbusbaan aangelegd tussen de Verzetslaan in Purmerend en Ilpendam om de doorstroming van het verkeer te bevorderen.

Op de N247 is tussen Het Schouw en Broek in Waterland groot onderhoud uitgevoerd. De inritten van woningen en landerijen kregen een duidelijke aanpassing. Zo is het voor een weggebruiker duidelijker om te zien waar de inritten zijn. Er ontstaat een rustiger wegbeeld. Ook kreeg de busbaan tussen Het Schouw en Broek in Waterland een nieuwe indeling. 
 

 

Uitgelicht