Planning

In opdracht van de provincie Noord-Holland voert aannemerscombinatie Brug Ouderkerk (BOK) ingrijpende werkzaamheden uit aan de brug over de Amstel in de N522 in Ouderkerk aan de Amstel.

Werkzaamheden Brug Ouderkerk 

Vanwege de calamiteit tijdens de bouw van de noordelijke brug, is de aannemer bezig met herstelwerkzaamheden aan de basculekelder van de noordelijke brug. Tegelijkertijd wordt er gestart met de bouw van de basculekelder van de zuidelijke brug. De planning ziet er nu globaal als volgt uit:

  • rond de zomer 2022: afbouwen noordelijke brug 
  • rond de zomer 2022: sloop bestaande brug
  • zomer 2022 tot en met medio 2023: bouw zuidelijke brug en aansluitende wegen en fietspaden 

 

Uitgelicht

Documenten