Planning

In opdracht van de provincie Noord-Holland voert aannemerscombinatie Brug Ouderkerk (BOK) ingrijpende werkzaamheden uit aan de brug over de Amstel in de N522 in Ouderkerk aan de Amstel. De voorbereidende werkzaamheden voor de nieuwe Brug Ouderkerk zijn in volle gang. Tot de start van de bouwvakvakantie eind juli 2021 heeft de aannemer een gedetailleerde planning gemaakt.

1. Oostzijde (voorbouwlocatie basculekelder): mei tot half juli 2021

2. Oostzijde (definitieve fietspad Burgemeester Stramanweg): mei 2021

3. Westzijde (parkeerterrein Oranjestaete): mei 2021

4. Westzijde (verbindingsweg): mei, juni en juli 2021

5. Westzijde (Amstelslag): half juni tot half juli 2021

6. Bouw brug Noord: tot en met maart 2022

7. Sloop bestaande brug: in april 2022

8. Bouw brug Zuid en aansluitende wegen en fietspaden: tot en met maart 2023

1. Oostzijde (voorbouwlocatie basculekelder): mei tot half juli 2021

  • Eind april: verwijderen van de overhoogte (dit is de extra ballast die zorgt voor een snellere zetting)
  • Eind mei: fundering voor de bouwlocatie van de basculekelder
  • Juni: aanbrengen bekisting vloer en wanden basculekelder (op de kade) en buispalen die nodig zijn voor de basculekelder op de Amstel (hinder scheepvaartverkeer)
  • Half juli: basculekelder gereed
  • 20 en 21 augustus: de basculebrug wordt naar de definitieve plaats in de Amstel geschoven om daar verder afgebouwd te worden.

Voorbouwlocatie basculekelder
Foto: voorbouwlocatie van de basculekelder

2. Oostzijde (definitieve fietspad Burgemeester Stramanweg): afgerond

Van eind april tot half mei 2021 is er gewerkt aan het definitieve fietspad langs de Burgemeester Stramanweg. Het definitieve fietspad is gereed. Wel moet het fietspad op een later moment nog aangesloten worden op de nieuwe Brug Ouderkerk.

fietspad langs de Burgemeester Stramanweg
Foto: het aangelegde fietspad Burgemeester Stramanweg

3. Westzijde (parkeerterrein Oranjestaete): mei 2021

In de maand mei 2021 is er gewerkt aan het verplaatsen van het parkeerterrein bij de Oranjestaete. Bezoekers en werknemers bij Oranjestaete kunnen inmiddels op het nieuwe parkeerterrein parkeren.

nieuw parkeerterrein
Luchtfoto: nieuwe parkeerterrein gereed (bron: Aerovista luchtfotografie)

4. Westzijde (verbindingsweg): mei, juni en juli 2021

Van eind april tot eind juli 2021 is er gewerkt aan de verbindingsweg tussen de Amsteldijk Noord en de kruising van de Oranjeweg (N522) met de Amstelslag. Op 26 juli 2021 is de verbindingsweg opengesteld voor verkeer. Wel moet de kruising nog verder aangepast worden, bijvoorbeeld met een extra strook voor afslaand verkeer en de aanpassing van de verkeerslichten.

verbindingsweg gereed
Foto: verbindingsweg voor Oranjestaete gereed

5. Westzijde (Amstelslag): half juni tot half juli 2021

Van half juni tot half juli is er gewerkt aan het fietspad tussen de Oranjebaan en het parkeerterrein Elsenhove aan de kant van de gemeente Amstelveen. Het definitieve fietspad is gereed.

fietspad westzijde gereed
Luchtfoto: fietspad langs de Amstelslag is gereed (bron: Aerovista luchtfotografie)

Planning vanaf bouwvak tot einde werk:


6. Bouw brug Noord tot en met maart 2022

7. Sloop bestaande brug in april 2022

8. Bouw brug Zuid en aansluitende wegen en fietspaden tot en met maart 2023

Uitgelicht