Planning

Op 4 maart 2022 is het startsein gegeven voor de werkzaamheden aan de nieuwe Zaanbrug. Aannemer Reimert Bouw en Infrastructuur is gestart met de herinrichting voor de aansluitende wegen met de tijdelijke brug en met de bouw van de tijdelijke brug.

De planning ziet er als volgt uit:

15 tot 22 augustus 2022 voorbereidende werkzaamheden voor de sloopwerkzaamheden  Zaanbrug 
Eind augustus 2022 start sloop Zaanbrug
3 en 4 september 2022 uithijsen val van de Zaanbrug (stremming vaarverkeer)
November 2022 – november 2023 bouwwerkzaamheden voor de nieuwe Zaanbrug
Eind 2023 oplevering vernieuwde Zaanbrug

 

Zaanbrug vanaf Hollandia
Zaanbrug vanaf Hollandia

Uitgelicht