Planning

Nu de locatie van de tijdelijke brug bekend is, werkt de aannemer de planning de komende periode verder uit.

De komende periode wordt gewerkt aan de voorbereidingen van de sloop en de vernieuwing van de Zaanbrug. Zo moeten de benodigde vergunningen worden aangevraagd, de inkoopprocessen worden georganiseerd en wordt gewerkt aan de technische uitwerking van het ontwerp van zowel de tijdelijke brug als de nieuwe Zaanbrug. 

De planning ziet er op hoofdlijnen als volgt uit:

  • Maart 2022: start bouw tijdelijke brug
  • Zomer 2022: ingebruikname tijdelijke brug
  • Zomer 2022: start vernieuwen Zaanbrug 
  • 4e kwartaal 2023: oplevering vernieuwde Zaanbrug

Zaanbrug vanaf Hollandia
Zaanbrug vanaf Hollandia

Uitgelicht