Planning

De afgelopen periode is er achter de schermen en in het gebied gewerkt aan de voorbereiding van het vernieuwen van de Zaanbrug.

Zo zijn de funderingen van de Zaanbrug onderzocht voor eventueel hergebruik, zijn er proefsleuven gegraven om de locaties van kabels en leidingen te bepalen en zijn de technische tekeningen tot in detail uitgewerkt. 

Op 4 maart 2022 is het startsein gegeven voor de werkzaamheden aan de nieuwe Zaanbrug. Aannemer Reimert Bouw en Infrastructuur is gestart met de herinrichting voor de aansluitende wegen met de tijdelijke brug.  

De planning ziet er op hoofdlijnen als volgt uit:

  • Mei 2022: Instellen eenrichtingsverkeer op Zaanweg ten behoeve van aanleg tijdelijke brug
  • Juli 2022: Ingebruikname tijdelijke brug
  • Augustus 2022: Start vernieuwen Zaanbrug
  • Eind 2023: Oplevering vernieuwde Zaanbrug

Zaanbrug vanaf Hollandia
Zaanbrug vanaf Hollandia

Uitgelicht