Planning

Op 4 maart 2022 is het startsein gegeven voor de werkzaamheden aan de nieuwe Zaanbrug. Aannemer Reimert Bouw en Infrastructuur is gestart met de herinrichting voor de aansluitende wegen met de tijdelijke brug en met de bouw van de tijdelijke brug.

De aannemer heeft een planning gemaakt voor de komende werkzaamheden voor de nieuwe Zaanbrug. Deze planning is indicatief en werkzaamheden kunnen verschuiven, maar op hoofdlijnen ziet de planning er als volgt uit: 

Planning nieuwe Zaanbrug
Periode Werkzaamheden
December 2022 Start bouwwerkzaamheden voor de nieuwe Zaanbrug
December 2022 Aanbrengen van fundering, zoals funderingspalen in het water, damwanden en tijdelijk remmingswerk (nodig om scheepvaart langs het werk te begeleiden)
Januari 2023 Verwijderen van de resterende landhoofden en kades
Voorjaar 2023 Aanbrengen van de nieuwe landhoofden, steunpunten in de Zaan en de kelder
Zomer 2023 Gereed maken van het brugdek en aansluitingen op de landhoofden
Zomer/najaar 2023 Aanbrengen van de bovenbouw van de ophaalbrug, zoals het val en de balans
Najaar 2023 Zorgen voor werkend elektra en het aanbrengen van asfalt en aansluiting van brug op bestaande wegen
Eind 2023 Brug open voor verkeeer
Eind 2023/begin 2024 Het demonteren en verwijderen van de tijdelijke brug

 

luchtfoto Zaanbrug en tijdelijke brug
Luchtfoto Zaanbrug en tijdelijke brug, december 2022 (bron: Aerovista Luchtfotografie)

Uitgelicht