Life Sciences Fund Amsterdam B.V. (LSFA)

Het LSFA participeert in startende bedrijven in de life sciences sector in de metropoolregio Amsterdam en Alkmaar.

Publiek belang

Het publiek belang is gelegen in het creëren van hoogwaardige, innovatieve bedrijvigheid en daarmee ook het aantrekken van nieuwe biomedische initiatieven. 

Portefeuille Economie, portefeuillehouder Ilse Zaal

Website:

www.lsfamsterdam.nl

Uitgelicht

Beleidsdocumenten