N.V. Bank Nederlandse Gemeenten (BNG)

De BNG is een bank van en voor overheden en instellingen voor het maatschappelijke belang. Met gespecialiseerde financiële dienstverlening draagt de BNG bij aan zo laag mogelijke kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger.

Publiek belang

Het publiek belang is het optreden op de geld- en kapitaalmarkt als centrale inkooporganisatie voor overheden. Hierdoor ontstaat er een groter inkoopvolume wat zich vertaalt in scherpere tarieven.

Portefeuille Deelnemingen, portefeuillehouder Zita Pels

Website:

www.bng.nl

Uitgelicht

Beleidsdocumenten