Nederlandse Waterschapsbank N.V. (NWB)

De NWB is een bank voor gemeenten, provincies, instellingen voor volkshuisvesting, gezondheidszorg, onderwijs en activiteiten op het gebied van water en milieu. Doelstelling van de NWB is het zo gunstig mogelijk en exact op maat aanbieden van de gewenste financieringen.

Publiek belang

Het publiek belang is als centrale inkooporganisatie voor overheden en overheidsinstellingen optreden op de internationale geld- en kapitaalmarkten op basis van een zeer sterke vermogenspositie, wat zich vertaalt in scherpere tarieven.

Portefeuille Deelnemingen, portefeuillehouder Zita Pels

Website:

www.nwb.nl

Uitgelicht

Beleidsdocumenten