Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord N.V. (NHN)

NHN richt zich op de versterking van de economische structuur in Noord-Holland Noord, op stimulering van de werkgelegenheid in dit gebied door het faciliteren en acquireren van bedrijven.

Publiek belang

Het publiek belang is de stimulering van de economische structuur en daarmee werkgelegenheid in Noord-Holland Noord.

Portefeuille Economie, portefeuillehouder Ilse Zaal

Website:

www.nhn.nl

Uitgelicht

Beleidsdocumenten