Participatiefonds Duurzame Economie Noord-Holland B.V. (PDENH)

PDENH is een participatiefonds ten behoeve van het stimuleren van duurzame energie en de economische potentie van deze sector. PDENH biedt kapitaal aan ondernemingen in deze sector in de provincie Noord-Holland.

Publiek belang

Het publiek belang is het bevorderen van een duurzame economie en het stimuleren van werkgelegenheid in Noord-Holland.

Portefeuille Circulaire Economie, portefeuillehouder Rosan Kocken.

Website:

www.pdenh.nl

Uitgelicht

Beleidsdocumenten