Recreatie Noord-Holland N.V. (RNH)

De activiteiten van RNH zijn gericht op het beheer en de ontwikkeling van een aantal recreatieterreinen in Noord-Holland.

Publiek belang

Het publiek belang is het toegankelijk houden en maken van natuurgebieden voor particulieren, bedrijven en instellingen.

Portefeuille Klimaat en Energie, portefeuillehouder Edward Stigter 

Website:

www.recreatienoordholland.nl

Uitgelicht

Beleidsdocumenten