Schiphol Area Development Company N.V. (SADC)

De SADC richt zich op het verkrijgen, ontwikkelen, exploiteren en vervreemden van hoogwaardige bedrijfsterreinen en andere onroerende goederen in de omgeving van de luchthaven Schiphol, ten behoeve van de aan de luchthaven gebonden bedrijven.

Publiek belang

Het publiek belang is het versterken van de internationale concurrentiepositie van de Schiphol regio.

Portefeuille Economie, portefeuillehouder Ilse Zaal

Website:

www.sadc.nl

Uitgelicht

Beleidsdocumenten