IJmonders wonen met plezier in de regio, maar zijn bezorgd over gezondheid en veiligheid

(25 januari 2023)

“Bewoners van de regio IJmond ervaren meer woongenot in hun regio dan andere Nederlanders en de meesten denken er niet over na om (ooit) te verhuizen. Echter maken veel IJmonders zich wel zorgen over de gezondheid en veiligheid in hun omgeving."

"Zij zijn gematigd tevreden over de aanpak van de overheid rondom de risico’s die een bedrijf als Tata Steel met zich meebrengt. Desondanks hebben meer bewoners vertrouwen in de toekomst van Tata Steel en lijkt de overlast van het bedrijf stabiel te blijven. Vergeleken met de andere gemeenten zijn inwoners van Beverwijk het meest kritisch op de impact van Steel op verschillende aspecten van hun leefomgeving.” 

Dit is de hoofdconclusie van het rapport van het onderzoeksbureau Ipsos (pdf, 10 kB), dat de ervaringen van de inwoners van de IJmond over hun leefomgeving heeft gemeten. Het onderzoek is in opdracht van de provincie Noord-Holland uitgevoerd en vloeit voort uit het Programma Tata Steel 2020-2050: Samenwerken aan een gezondere en veilige IJmond van de provincie en de IJmondgemeenten Beverwijk, Heemskerk en Velsen. 

Reactie Gedeputeerde Staten

Gedeputeerde Staten (GS) constateren dat deze derde meting beperkte verschillen ten opzichte van de vorige meting uit mei 2022 laten zien. Het merendeel van de IJmonders woont nog steeds met plezier in de IJmond, maar een groot deel van de inwoners houdt zorgen over de kwaliteit van de leefomgeving in relatie met de gezondheid.

GS vinden het positief dat het vertrouwen in overheidspartijen over de zorg voor de leefomgeving licht is toegenomen, maar vinden het zorgwekkend dat de bereidheid om klachten te melden niet veel lijkt te zijn verbeterd. Het ‘Meldpunt Overlast Tata Steel’ bij de omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG) is het loket om klachten te melden. De inzet is om de bereidheid om klachten te melden te vergroten. De OD NZKG heeft het melden van klachten laagdrempeliger gemaakt door de ontwikkeling van een nieuwe meldingen-app speciaal voor overlast afkomstig van Tata Steel. Om de klachtenafhandeling nog verder te versterken heeft de OD NZKG per 1 januari 2023 een gespecialiseerd (overlast) meldingenteam ingericht.

GS vinden de behoefte aan meer en transparante communicatie over wat de provincie voor de leefomgeving in de IJmond doet belangrijk. Zij werken aan een omgevingsoverleg over de ontwikkelingen bij Tata Steel dat dit jaar verder vorm moet krijgen.

Programma Tata Steel 2020-2025

Het Programma Tata Steel 2020-2050: Samenwerken aan een gezondere en veilige IJmond is door de provincie Noord-Holland, de gemeente Beverwijk, de gemeente Heemskerk en de gemeente Velsen gezamenlijk opgesteld. Het bestaat uit een samenhangend pakket van bestaande en nieuwe maatregelen, zowel voor de korte (periode 2020-2022) als voor de lange(re) termijn (2050). Voor een gezondere en veilige leefomgeving in de IJmond is een brede aanpak nodig.

Het programma in een notendop: meer en intensiever toezicht, aangescherpte vergunningen, continu onderzoek naar de gezondheid en de leefomgeving, betere communicatie met de omwonenden en samenwerking tussen de verschillende overheden. En op de langere termijn de transitie naar een innovatieve en duurzame staalproductie. De overgang van het gebruik van fossiele brandstoffen naar schoon waterstof speelt daarbij een belangrijke rol.

Rapport

Het rapport over het inwonersonderzoek naar de leefomgeving in regio IJmond is hier te downloaden (pdf, 10 kB).

IJmonders wonen met plezier in de regio, maar zijn bezorgd over gezondheid en veiligheid