Regionale Energiestrategieën (RES)

Nederland wil in 2050 energieneutraal zijn om opwarming van de aarde tegen te gaan. Hierover staan afspraken in het Klimaatakkoord. Het doel: de CO2-uitstoot in 2030 met 49% verminderen ten opzichte van het jaar 1990. Nederland wil in 2030 voldoende duurzame energiebronnen op land hebben. Daarom is in het Klimaatakkoord aangegeven dat elke regio op 1 maart 2021 een Regionale Energiestrategie (RES) heeft.

In de RES beschrijven energieregio’s hoe en waar duurzame elektriciteit (zon en wind) wordt opwekt en hoe de warmtetransitie (duurzame alternatieven voor aardgas) mogelijk wordt gemaakt. Daarnaast kijken overheden, inwoners, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties samen naar de opslag en infrastructuur voor energie en warmte.

Screenshot animatie 'Wat is de Regionale Energiestrategie?'
Bekijk de animatie 'Wat is de Regionale Energiestrategie?'

2 RES-regio’s

De provincie Noord-Holland heeft 2 RES-regio’s: regio Noord-Holland Noord en regio Noord-Holland Zuid. Het is de bedoeling dat op 1 juni 2020 een concept-RES wordt opgeleverd. Daarom hebben de Noord-Hollandse gemeenten, provincie en waterschappen een programmaorganisatie opgezet die dit proces begeleidt. De startnotitie RES beschrijft hoe de betrokken partijen tot Regionale Energiestrategieën komen.

In aanloop naar het concept-RES worden kennisdagen, werkateliers en expertsessies georganiseerd. Tijdens deze bijeenkomsten wordt gekeken naar ruimte voor onder meer het opwekken van zonne- en windenergie en het aanleggen van de energie-infrastructuur. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het contact met bewoners en belanghebbenden in hun werkgebied. Daarnaast is het belangrijk dat er rekening wordt gehouden met de inhoud van de Omgevingsvisie NH2050. Zo zorgt de provincie dat het mooie Noord-Hollandse landschap behouden blijft.

Gemeenten, provincie en het waterschappen leggen de RES uiteindelijk vast in hun omgevingsbeleid. De RES heeft een horizon van 2030 met een doorkijk naar 2050 en wordt om de 2 jaar vernieuwd. Meer informatie over de RES in de regio’s staat op de websites van de regio Noord-Holland Noord en regio Noord-Holland Zuid.

Noord-Hollands Perspectief

Provinciale Staten hebben het Noord-Hollands Perspectief op de RES vastgesteld. Dit is een inbreng voor de concept-RES’sen in de regio’s. Het NH-Perspectief onderzoekt de kansen vanuit de provincie, en kijkt ook naar andere thema’s als ruimtelijke kwaliteit, economie, natuur, leefbaarheid en landbouw.

Het is een startpunt dat voor betrokken partners als gemeenten en waterschappen houvast en duidelijkheid kan bieden in de zoektocht naar geschikte plekken voor wind- en zonne-energie. Daarbij is rekening gehouden met andere beleidstrajecten, zoals de Omgevingsvisie NH2050.