Natuurnetwerk Nederland (NNN)

Van de zee tot de meren, van duin en veenweide tot heide en bossen: Noord-Holland herbergt vele bijzondere landschappen, planten en dieren. Die natuur biedt wandelaars en fietsers ontspanning. Verbetert lucht en waterkwaliteit voor ons allen. En helpt de klimaatverandering op te vangen. Alle reden om de natuur te koesteren. Het Natuurnetwerk Nederland helpt daarbij.

Netwerk voor Noord-Holland

Het Natuurnetwerk is de voortzetting van de Ecologische Hoofdstructuur. Deze werd in 1990 door het Rijk op kaart getekend. Kijk op adres waar het Natuurnetwerk loopt. Het doel was en is om natuurgebieden te verbinden. Planten en dieren krijgen daarmee meer kans zich te verspreiden en voort te planten. Dit helpt om de diversiteit aan soorten (pdf, 1 MB) in stand te houden. 

De provincie staat nu voor de taak om het NNN in 2027 af te ronden. Het netwerk beslaat 56.500 hectare. Dat is zo’n 15% van het oppervlak van de provincie. Daarvan is ruim 90% inmiddels ingericht. Provincie en vele maatschappelijke en private partners werken nu aan de resterende 4.700 hectare. Dat doen zij op drie manieren.

Vergroten, versterken, verbinden 

Provincie en partners:

  • vergroten de hoeveelheid natuur in het Natuurnetwerk met 4.700 hectare door de al in 1990 aangewezen gronden voor 2027 om te vormen naar natuur
  • versterken de kwaliteit van de bestaande natuurgebieden, met name de bijzondere Natura 2000-gebieden, door de natuur te herstellen en de neerslag van verstikkende stikstof te verminderen
  • verbinden de natuurgebieden via natuurbruggen, natuurstroken, bermen en watergangen. 

Om dit te bereiken is binnen de provincie het Regiebureau Natuurnetwerk opgezet. Deze heeft een zogenoemde ‘realisatiestrategie’ uitgewerkt. In de PS-brief (pdf, 105 kB) leest u er meer over.

Gebiedsaanpak

De provincie is inmiddels in allerlei gebieden gestart met de aanpak van het Natuurnetwerk. 2021 en 2022 zijn de jaren van ecologisch onderzoek, overleg en inrichtingsplannen. Bekijk het overzicht van de gebieden en de voortgang

Videostill Natuurnetwerk (korte versie)
Het Natuurnetwerk Nederland verbindt waardevolle natuurgebieden in de provincie
(video)

Kaart Natuurnetwerk Nederland in de provincie Noord-Holland
Klik voor een vergroting op de kaart
 (pdf, 1 MB). Kaart van het Natuurwerk Nederland in de provincie Noord-Holland.