Projecten Groene Uitweg 2021

Een 30-tal projecten vormen samen het ‘Uitvoeringsprogramma Groene Uitweg 2021 en verder’.

Hoe de Groene Uitweg tot stand is gekomen en wat het doel is van dit programma staat op de pagina Over het gebied.

 1. Aanlegplaatsen trekvaarten (gemeente Gooise Meren)
 2. Biodiversiteit in de kernen (gemeente Gooise Meren)
 3. Buitenruimte Muiderslot (Muiderslot) 
 4. Duurzaam beheer Diemerbos (Staatsbosbeheer)
 5. Ecologische verbindingen Diemerscheg (gemeente Diemen)
 6. Faunapassages Gooimeer en Waterlandtak (provincie Noord-Holland)
 7. Fiets-, wandel- en ruiterpaden (Regio Gooi en Vechtstreek)
 8. Gaasperplas Centraal (Groengebied Amstelland)
 9. Horstermeerpolder, landschapsbeleving (Natuurmonumenten)
 10. Gebiedsproces Horstermeerpolder Zuid (provincie Noord-Holland)
 11. Klimaatbos Diemerscheg (Staatsbosbeheer)
 12. Kwaliteitsfonds Bloemendalerpolder (provincie Noord-Holland)
 13. Latere werken Nieuwe Hollandse Waterlinie (provincie Noord-Holland, Regio Gooi en Vechtstreek)
 14. Linielandschap Fort Nigtevecht (Natuurmonumenten)
 15. Muiden Noordwest (gemeente Gooise Meren)
 16. Naarden buiten de Vesting (Gooise Meren)
 17. Natuurboulevard 2.0 (gemeente Gooise Meren)
 18. Oostelijke Vechtplassen (gemeente Wijdemeren, provincie Noord-Holland)
 19. Recreatieve kwaliteit ’s-Graveland (gemeente Wijdemeren en Monumentenbezit)
 20. Regionaal Vaarnetwerk (Regio Gooi en Vechtstreek)
 21. Rondje Diemerscheg (gemeente Amsterdam)
 22. Schansen Weesp (gemeente Weesp)
 23. Strandje tweede Diem (gemeente Diemen)
 24. Strategie Veengebied (Regio Gooi en Vechtstreek en provincie Noord-Holland)
 25. Verder met de Vesting Muiden (gemeente Gooise Meren, en anderen)
 26. Waterpoort Vecht (gemeente Gooise Meren)
 27. Agrarische erven (Regio Gooi en Vechtstreek)
 28. Boer Actief in de Groene Uitweg (LTO)
 29. Gebiedsproces Noordelijke Vechtstreek