Actueel

  • Noord-Hollandse stikstofstrategie vastgesteld

    (18 mei 2021) Noord-Holland kan aan de slag met de stikstofstrategie. Na Gedeputeerde Staten stelden ook Provinciale Staten (PS) in hun vergadering van 17 mei de doelen vast die de uitvoering van de strategie mogelijk maken. Daarin staat hoeveel minder stikstof er moet neerslaan op de verschillende Noord-Hollandse Natura 2000-gebieden.
  • Samen aan de slag met de toekomst van Polder Westzaan

    (22 april 2021) De provincie Noord-Holland en de gemeente Zaanstad gaan samen met agrariërs, inwoners, recreanten, natuurorganisaties, Staatsbosbeheer en het hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier werken aan een toekomstvisie voor Polder Westzaan.

Uitgelicht