Actueel

  • Provincie stelt vrijwillige aankoopregeling veehouderijen beschikbaar

    (18 februari 2021) Er is een regeling beschikbaar voor veehouderijen die willen stoppen. Deze bedrijven moeten in de buurt van Natura 2000-gebieden liggen, zodat de stikstofneerslag op de natuur afneemt.
  • Abtskolk en De Putten: goed leefgebied voor wintervogels

    (04 februari 2021) In de graslanden van het Natura 2000-gebied Abtskolk en De Putten vinden de dwerggans, kolgans, grauwe gans en smient (wintervogels) rust en voedsel in de wintermaanden. Uit een evaluatie die de provincie liet uitvoeren blijkt dat het gebied van voldoende kwaliteit is voor de vogels.

Uitgelicht