Over het project

Omwonenden en verkeersdeelnemers hebben behoefte aan een bereikbaar Waterland. In diverse deelprojecten aan de N235, N247 en de N517 zorgen samenwerkende overheden ervoor dat de bereikbaarheid en de verkeersveiligheid verbeteren. Voorwaardelijk is dat de leefbaarheid en de natuur er niet op achteruitgaan.

Het verbeteren van de bereikbaarheid Waterland kan niet in één keer. Daarom is de totale opgave verdeeld over meerdere deelprojecten:

Achtergrond Bereikbaarheid Waterland

Op dit moment is de reistijd (vooral in de spits) voor automobilisten en busreizigers in de regio Waterland zeer onbetrouwbaar met variaties van 15 minuten tot wel meer dan een uur. Door een aantal gerichte maatregelen moet de bereikbaarheid en verkeersveiligheid in de regio Waterland op de provinciale wegen verbeteren voor autoverkeer, openbaar vervoer en fietsverkeer.

Oorzaken

De onbetrouwbare reistijd komt door de verkeersafwikkeling op kruispunten waar het openbaar vervoer kruist met het autoverkeer. Door wachtende auto’s wordt de toegang tot busvoorzieningen versperd en op drukke kruispunten hopen bussen zich op voor de verkeerslichten. Bovendien zorgt de huidige indeling van de wegen ervoor dat er bijna geen groei van het aantal bussen mogelijk is. Hierdoor ontstaan weer capaciteitsproblemen in het openbaar vervoer. Daarnaast zijn er regelmatig ongevallen op de N235 en de N247 onder andere door files en te hoge snelheden buiten de spits.

Voorwaarden voor verbetering

Uitgangspunt bij alle oplossingen is dat er geen grootschalige uitbreidingen plaatsvinden vanwege de waardevolle landschappen, kwetsbare groenstructuren en historische kernen in het gebied. Een ander uitgangspunt is het faciliteren van de groei van de succesvolle openbaar vervoerverbindingen vanuit Purmerend en Edam-Volendam naar Amsterdam.

Netwerk blijft onder druk staan

Door voor ieder type vervoer een eigen baan te creëren, optimalisaties van kruispunten en het toegankelijker maken van het OV wordt de huidige N247 maximaal benut. Het netwerk blijft onder druk staan, maar met deze maatregelen wordt de problematiek verlicht.

Partners en Stuurgroep Bereikbaarheid Waterland

De provincie Noord-Holland en de Vervoerregio Amsterdam werken samen met de gemeenten Waterland, Purmerend en Edam-Volendam en Amsterdam aan de bereikbaarheid en de verkeersveiligheid in de regio Waterland. Deze stuurgroep is de opdrachtgever voor de realisatie van het project.

 

Uitgelicht