Over het project

Omwonenden en verkeersdeelnemers hebben behoefte aan een bereikbaar Waterland. In diverse deelprojecten aan de N235, N247 en de N517 zorgen samenwerkende overheden ervoor dat de bereikbaarheid en de verkeersveiligheid verbeteren. Voorwaardelijk is dat de leefbaarheid en de natuur er niet op achteruitgaan.

Het verbeteren van de bereikbaarheid van Waterland is een te grote opgave om in 1 keer aan te pakken. Daarom is de totale opgave verdeeld over meerdere deelprojecten:

Op dit moment is de reistijd (vooral in de spits) voor automobilisten en busreizigers in de regio Waterland zeer onbetrouwbaar. De reistijd varieert van 15 minuten tot wel meer dan een uur. Een aantal gerichte maatregelen moet de bereikbaarheid en verkeersveiligheid in de regio Waterland op de provinciale wegen verbeteren voor autoverkeer, openbaar vervoer en fietsverkeer.

De onbetrouwbare reistijd komt door de verkeersafwikkeling op kruispunten waar het openbaar vervoer kruist met het autoverkeer. Wachtende auto’s versperren voor het busvervoer de toegang op de kruispunten. Daardoor hopen bussen zich op voor de verkeerslichten. Bovendien is door de huidige indeling van de wegen bijna geen groei van het aantal bussen mogelijk. Dit leidt weer tot capaciteitsproblemen in het openbaar vervoer. Daarnaast zijn er regelmatig ongevallen, onder meer door files en te hoge snelheden buiten de spits.

De provincie wil voor elk type vervoer een eigen baan creëren, kruispunten verbeteren en het OV toegankelijker maken. Op deze manier wordt de N247 maximaal benut. Het netwerk blijft onder druk staan, maar met deze maatregelen wordt de problematiek verlicht.

Duurzaam

De provincie gaat wegen verduurzamen om zo een bijdrage te leveren aan het terugdringen van de CO2-uitstoot. Bijvoorbeeld door hergebruik van cement bij de aanpassingen aan de N247. De aannemer werkt met machines die de stikstofuitstoot van het apparaat opvangt. Of door bioplastic te gebruiken als bouwstof voor een aan te leggen fietspad.