Inspraak

Weggedeelte van de Bussumergrindweg tot de rotonde bij de Nieuwe ’s-Gravelandseweg (fase 1):

Dit weggedeelte is in 2016 gereconstrueerd.

Weggedeelte tussen de rotonde Nieuwe ’s-Gravelandseweg en het kruispunt Noordereinde (fase 2):

In de zomer van 2016 is een burgerparticipatieproces gestart met een afvaardiging van bewoners, fietsers, ruiters, bedrijven, natuurorganisaties, gemeenten en hulpdiensten. In de bijeenkomsten zijn 3 varianten uitgewerkt. In het voorjaar van 2017 zijn deze op een informatiebijeenkomst toegelicht. Op 9 juli is er door Provinciale Staten besloten om de 0-variant verder uit te werken, waarbij ook gekeken wordt naar optimalisaties die geen financiële consequenties hebben. De aannemer heeft dit verder uitgewerkt. Er volgt nog een evaluatie met de deelnemers van het burgerparticipatietraject.

 

Uitgelicht