Over het project

De vraag naar duurzame energie wordt steeds groter. Om aan die vraag te voldoen, volstaat het niet om alleen windmolens te plaatsen of zonnepanelen op daken te leggen. Alle mogelijke vormen van duurzame energiewinning zijn nodig, zoals het gebruik van wegen en fietspaden om zonne-energie op te wekken.

Het project Zon op Infra is een innovatief proefproject (pilot) op het fietspad langs de Schipholweg (N232) bij Vijfhuizen in de gemeente Haarlemmermeer. Over een lengte van ongeveer 500 meter zijn ruim 500 zonnepanelen verwerkt in het wegdek. Die panelen gaan de komende jaren zonne-energie leveren. Het fietspad krijgt daarmee een dubbele functie: om van a naar b te komen (mobiliteit) én energieopwekking. Deze manier van energiewinning vraagt dus niet om extra ruimte.

zonnefietspad
Voorbeeld van zonnepanelen op een fietspad.

Innovatie

Door te innoveren richten we ons op de toekomst. Een duurzame toekomst met aandacht voor natuur, milieu en leefbaarheid. Met zonnefietspaden worden de mogelijkheden onderzocht van duurzame energieopwekking, met als doel te leren en kennis te verzamelen over de toepasbaarheid van deze nog relatief nieuwe techniek.

Samenwerken

Het zonnefietspad N232 is onderdeel van het programma Zon op Infra, een samenwerking tussen de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland en Noord-Brabant. Zowel in Noord-Holland als in Noord-Brabant wordt een proefproject met een zonnefietspad uitgevoerd. De provincies hebben afgesproken om de zonnefietspaden gezamenlijk te monitoren en evalueren om zo te leren van elkaar, en daarnaast andere partijen te kunnen informeren over de kansen die dit concept biedt.