Over Smart Mobility

De provincie stimuleert ander reisgedrag met schonere vervoersmiddelen en zet slimme oplossingen in om Noord-Holland bereikbaar en leefbaar te houden.

Slim, schoon en veilig reizen in Noord-Holland

Iedere dag zijn in Noord-Holland mensen en goederen op weg naar hun bestemming. Het is nu al druk op de Noord-Hollandse wegen en tot 2030 worden 184.000 woningen bijgebouwd. Dat heeft meer verkeer als gevolg, er komen nieuwe inwoners bij maar ook een hoop extra bouwverkeer. Als we ons reisgedrag niet veranderen betekent dat 40% meer verkeer, dat heeft niet alleen meer files tot gevolg, ook de CO2-uitstoot neemt verder toe, terwijl die juist met 55% moet afnemen in de 2030.

Om de leefbaarheid te verbeteren, de afgesproken klimaatdoelen te behalen en om te voorkomen dat we stil staan stimuleert de provincie ander reisgedrag en zette slimme systemen in voor fiets, auto, openbaar vervoer, schip en logistiek. Dat is nodig om slim, schoon en veilig te kunnen reizen in Noord-Holland, voor nu en de toekomst.

Daarnaast is het belangrijk dat mobiliteit inclusief is: betaalbaar, toegankelijk ook als je bijvoorbeeld slecht ziet, in een rolstoel zit of niet zo digitaalvaardig bent. Dit noemen we ook wel vervoersrechtvaardigheid. Ook daar heeft de provincie aandacht voor.

Afbeelding video 'Smart mobility in Noord-Holland'
Bekijk video Smart Mobility in Noord-Holland

Wat is Smart Mobility?  

Zelfrijdende bussen, het vervoeren van pakketjes met drones of fietsers die bij het verkeerslicht voorrang krijgen als zij in een groep rijden of als het regent - het zijn zomaar wat voorbeelden van slimme (technologische) oplossingen. Toekomstmuziek? Zeker niet! Smart Mobility is dichterbij dan we denken.

In Noord-Holland kun je bijvoorbeeld al gebruik maken van deze slimme maatregelen. Zo zijn er al slimme verkeerslichten op een paar drukke logistieke routes rondom Schiphol. Ook op het water komt Smart Mobility voor. 
Een voorbeeld daarvan is de Blauwe golf (net als de ‘groene golf’ maar dan op het water), waarbij de schipper een automatisch bedienverzoek indient en eenvoudig via een digitale vaargids (app) kan zien wanneer de volgende brugopening gepland staat. Die informatie verschijnt automatisch in de navigatiesystemen van de weggebruiker, waardoor de doorstroming op weg én water verbetert.

Ook draagt de provincie eraan bij dat reizigers via mobiliteitsapps meer en meer up-to-date reisinformatie kunnen ontvangen,slimme alternatieven en handige opties kunnen krijgen. Denk aan het lenen en delen van auto's. Dat heet: Mobility as a Service (MaaS).

Tijdens evenementen zet de provincie ook slimme maatregelen in. Een goed voorbeeld daarvan is de Formule 1 in Zandvoort waar in 2021 zo'n 300.000 bezoekers op af kwamen. Slimme camera’s op de toegangswegen van en naar Zandvoort telden het aantal in- en uitgaande fietsers. Aan de hand van deze data konden extra maatregelen genomen worden om het verkeer veilig, slim en snel van en naar het circuit te leiden.

Benieuwd naar nog meer voorbeelden? Kijk dan op de pagina slimme (vaar)weg.  

Activiteiten Smart Mobility 2022- 2025

Ook de komende jaren investeert de provincie in de ontwikkeling van slimme, schone en veilige oplossingen. De Focus Smart Mobility geeft een overzicht van de voorgenomen activiteiten, verdeeld over 7 thema's. De provincie realiseert daarin wat er voorgaande jaren, in het uitvoeringsprogramma 2018-2021, is geleerd.  

Thema's binnen het programma 'Focus Smart Mobility'

Experimenteren op de echte weg

Auto’s worden steeds slimmer en nemen bestuurders taken uit handen. Het is voor de provincie Noord-Holland belangrijk om te weten welke technologische ontwikkelingen eraan komen en wat de impact daarvan is op de infrastructuur. In Noord-Holland experimenteren we daarom op de echte weg, tussen het gewone verkeer. Provinciale wegen kennen niet de complexiteit van de stad met veel fietsers en voetgangers, maar zijn wel veel ingewikkelder dan snelwegen. Op de provinciale wegen rond Schiphol is een testgebied ingericht voor nieuwe toepassingen in de praktijk. De Driemerenweg (N205) in Hoofddorp is dan ook de eerste slimme weg in Nederland. 

Samen zijn we slimmer

Al deze ontwikkelingen raken naast de provincie ook andere (vaar)wegbeheerders zoals gemeenten en Rijkswaterstaat, maar ook kennisinstellingen en de auto-industrie. Daarom werkt de provincie samen met veel andere partijen om slim, schoon en veilig te kunnen reizen. Ook buiten de grenzen van de provncie Noord-Holland.