Over Smart Mobility

De provincie stimuleert ander reisgedrag met schonere vervoersmiddelen en zet slimme oplossingen in om Noord-Holland bereikbaar en leefbaar te houden.

Slim, schoon en veilig reizen in Noord-Holland

Iedere dag zijn in Noord-Holland mensen en goederen op weg naar hun bestemming. Het is nu al druk op de Noord-Hollandse wegen en tot 2030 worden 184.000 woningen bijgebouwd. Dat heeft niet alleen meer verkeer als gevolg, als we ons reisgedrag niet veranderen betekent dat 40% meer verkeer met niet alleen meer files tot gevolg, de CO2-uitstoot neemt verder toe terwijl die juist met 55% moet afnemen in de 2030.

Smart Mobility-maatregelen kunnen een postieve bijdragen leveren aan deze maatschappelijke opgaven. De provincie investeert in duurzaamheid, goede bereikbaarheid per auto, fiets en openbaar vervoer en een gezonde leefomgeving met behulp van slimme systemen.

De coronacrisis heeft ons laten zien dat mobiliteit niet altijd nodig is. De drukte zoals voorheen in het openbaar vervoer, op de (vaar)weg en de fietspaden, kan verminderd worden door bijvoorbeeld meer thuis te werken. Toch is het alweer drukker op de weg en wordt het openbaar vervoer minder gebruikt. Met Smart Mobility heeft de provincie instrumenten in handen om hierbij te helpen en bijvoorbeeld het spitsverkeer meer te spreiden.

Afbeelding video 'Smart mobility in Noord-Holland'
Bekijk video Smart Mobility in Noord-Holland

Smart Mobility voorbeelden 

Zelfrijdende bussen, het vervoeren van pakketjes met drones of fietsers die bij het verkeerslicht voorrang krijgen als zij in een groep rijden of als het regent - het zijn zomaar wat Smart Mobility voorbeelden. Toekomstmuziek? Zeker niet!

Het is dichterbij dan we denken.En in Noord-Holland kun je bijvoorbeeld al gebruik maken van deze slimme maatregelen. Zo zijn er al slimme verkeerslichten op een paar drukke logistieke routes. Ook op het water komt Smart Mobility voor. 
Een voorbeeld daarvan is de Blauwe golf (net als de ‘groene golf’ maar dan op het water), waarbij de schipper eenvoudig kan zien wanneer de volgende brugopening gepland staat. Die informatie verschijnt automatisch in de navigatiesystemen van de weggebruiker, waardoor de doorstroming op weg én water verbetert.

Ook draagt de provincie eraan bij dat reizigers via mobiliteitsapps meer en meer up-to-date reisinformatie kunnen ontvangen,slimme alternatieven en handige opties kunnen krijgen. Denk aan het lenen en delen van auto's. Dat heet: Mobility as a Service (MaaS).

Tijdens evenementen zet de provincie ook slimme maatregelen in. Een goed voorbeeld daarvan is de Formule 1 in Zandvoort in 2021. Zo'n 200.000 bezoekers kwamen op het evenement af. Door slim verkeersmanagement en onder andere slimme camera's zijn de gevreesde verkeersinfarcten voorkomen.

Benieuwd naar nog meer voorbeelden? Kijk dan op de pagina slimme (vaar)weg.  

33 projecten afgerond met Uitvoeringsprogramma

De afgelopen 4 jaar (2018-2021) onderzocht en testte de provincie slimme maatregelen die helpen onze bestemming schoon en veilig te bereiken met de fiets, auto en het openbaar vervoer. Ook is er gekeken naar mogelijke ontwikkelingen voor de logistieke sector en de scheepvaart. De provincie onderzocht niet alleen de mogelijkheden die er nu zijn, maar ook wat nodig is om Noord-Holland in de toekomst leefbaar en bereikbaar te houden. Daarbij is het gedrag van de reiziger nadrukkelijk meegenomen in de onderzoeken. De reiziger bepaalt namelijk of de Smart Mobility- maatregelen uiteindelijk gebruikt worden.

 

De resultaten van alle 33 projecten (studies, pilots en implementaties) zijn terug te lezen in de eindrapportage van het ‘Uitvoeringsprogramma Smart Mobility 2018-2021’. 

 

Focus Smart Mobility 2022- 2025

Ook de komende jaren investeert de provincie in de ontwikkeling van slimme, schone en veilige oplossingen. De Focus Smart Mobility geeft een overzicht van de voorgenomen activiteiten. De provincie realiseert daarin wat er in het programma 2018-2021 is geleerd. Daarnaast onderzoekt de provincie als wegbeheerder welke nieuwe ontwikkelingen binnen mobiliteit bij kunnen dragen aan de provinciale opgaven zoals bereikbaarheid, wonen, klimaat, economie en leefbaarheid. 

 

Experimenteren op de echte weg

In Noord-Holland experimenteren we volop met slimmer reizen op de echte weg, tussen het gewone verkeer. Provinciale wegen kennen niet de complexiteit van de stad met veel fietsers en voetgangers, maar zijn wel veel ingewikkelder dan snelwegen. Op de provinciale wegen rond Schiphol is een testgebied ingericht voor nieuwe toepassingen in de praktijk. De eerste slimme weg in Nederland is de Driemerenweg (N205) in Hoofddorp.

Samen slimmer

Al deze ontwikkelingen raken naast de provincie ook andere (vaar)wegbeheerders zoals gemeenten en Rijkswaterstaat, maar ook kennisinstellingen en de auto-industrie. Daarom werkt de provincie samen met veel andere partijen om slim, schoon en veilig te kunnen reizen in Noord-Holland. 

Uitgelicht