Over Smart Mobility

De provincie werkt aan slim, schoon en veilig reizen in Noord-Holland. Dit doen we door gebruik te maken van data, digitalisering en technologische ontwikkelingen. En door continu te testen wat deze ontwikkelingen betekenen voor de wegen, vaarwegen, het milieu, de bereikbaarheid, de leefbaarheid en de reiziger. Al deze vernieuwingen voor zowel fiets, auto, vrachtverkeer, bus en schepen heten Smart Mobility.

Slim, schoon en veilig reizen in Noord-Holland

Het is druk op de Noord-Hollandse (vaar)wegen. Grote steden introduceren milieuzones en weren daarmee oudere, vervuilende voertuigen. Aan de lopende band worden woningen bijgebouwd. In Noord-Holland alleen al, komen er tot 2030 zo'n 350.000 woningen bij. Als we niets doen betekent dat 40% meer verkeer, met niet alleen meer files tot gevolg. Het is ook slechter voor het milieu. De provincie investeert in duurzaamheid, goede bereikbaarheid per auto, fiets en openbaar vervoer, een gezonde leefomgeving en mobiliteit. Smart Mobility – slimme mobiliteit – biedt uitkomst bij deze grote maatschappelijke opgaven waar de provincie voor staat.

De coronacrisis heeft ons laten zien dat mobiliteit niet altijd nodig is. De drukte zoals voorheen in het openbaar vervoer, op de (vaar)weg en de fietspaden, kan verminderd worden door bijvoorbeeld meer thuis te werken. Toch is de verwachting dat na de coronacrisis de wegen gauw weer drukker worden. Met Smart Mobility heeft de provincie instrumenten in handen om hierbij te helpen en bijvoorbeeld het spitsverkeer meer te spreiden.  

Smart Mobility voorbeelden

Zelfrijdende bussen, het vervoeren van pakketjes met drones of fietsers die bij het verkeerslicht voorrang krijgen als zij in een groep rijden (scholieren) of als het regent - het zijn zomaar wat voorbeelden van Smart Mobility. Ook een waarschuwingssignaal ontvangen als een ander door het rode licht rijdt is een voorbeeld. Dat klinkt wellicht nog allemaal als toekomstmuziek, maar het is dichterbij dan we denken. Zelfrijdende auto’s en slimme verkeerslichten zijn er zelfs al.

De provinciale wegen worden klaargemaakt voor zelfrijdende voertuigen en 'connected verkeer', dat met elkaar en de weg communiceert. Veel voertuigen zijn al uitgerust met allerlei automatische systemen die de bestuurder ondersteunen bij het rijden. Met als doel: de veiligheid verbeteren en zo ongelukken voorkomen, maar als de weginrichting  (zoals de belijning op de weg) niet aansluit bij de systemen in de voertuigen kan het ook averechts werken. Dat wil de provincie natuurlijk voorkomen.

Ook op het water komt Smart Mobility voor. Een voorbeeld daarvan is de Blauwe golf (net als de ‘groene golf’ maar dan op het water), waarbij de schipper eenvoudig kan zien wanneer de volgende brugopening gepland staat. Die informatie verschijnt automatisch in de navigatiesystemen van de weggebruiker, waardoor de doorstroming op weg én water verbetert. De provincie draagt er ook aan bij dat mobiliteitsapps reizigers meer en meer up-to-date reisinformatie, slimme alternatieven en handige opties kunnen bieden, zoals het lenen en delen van auto's. Dat heet: Mobility as a Service (MaaS).

Afbeelding video 'Smart mobility in Noord-Holland'
Bekijk video Smart Mobility in Noord-Holland

Experimenteren op de echte weg

In Noord-Holland experimenteren we volop met slimmer reizen op de echte weg, tussen het gewone verkeer. Provinciale wegen kennen niet de complexiteit van de stad met veel fietsers en voetgangers, maar zijn wel veel ingewikkelder dan snelwegen. Op de provinciale wegen rond Schiphol is een testgebied ingericht voor nieuwe toepassingen in de praktijk. De eerste slimme weg in Nederland is de Driemerenweg (N205) in Hoofddorp.

Minder hinder door Smart Mobility

Bij wegwerkzaamheden wordt het verkeer vaak omgeleid. Smart Mobility-maatregelen kunnen helpen de hinder voor weggebruikers te beperken. Zo kan aan de hand van data inzichtelijk worden gemaakt waar het verkeer vandaan komt en hoe de weggebruikers te benaderen zijn, bijvoorbeeld via bepaalde Facebookpagina’s. Op die manier kan de provincie advertenties plaatsen en weggebruikers waarschuwen voor specifieke hinder, (weekend)afsluitingen of evenementen. Een extra service kan zijn om weggebruikers uitgebreider te informeren over actuele verkeersdrukte door een camera te plaatsen die de actuele verkeerssituatie weergeeft. Zo kun je live situaties op de weg bekijken voordat je op pad gaat. De provincie heeft allerlei slimme technieken met bijbehorende ervaringen gebundeld in 'de toolbox Smart Mobility voor minder hinder'. 

Toolbox Smart Mobility

Human Capital: mogelijkheden voor werk en stage

De toepassing van Smart Mobility vraagt een andere soort kennis, competenties en samenwerking dan overheden traditioneel gewend zijn. Daarnaast is er een tekort aan personeel op de arbeidsmarkt. Dit wordt gevoeld door zowel publieke als private partijen in het hele werkveld. Daarom worden landelijk als regionaal de handen ineen geslagen om met elkaar te verkennen hoe dit opgelost kan worden. Zo wordt er ondermeer gewerkt aan een inventarisatie van leervormen en projecten die goed werken en hoe dit beste kan worden gedeeld. Daarnaast wordt op landelijk niveau gekeken naar de afstemming tussen onderwijs en overheid wat betreft Smart Mobility onderwerpen in opleidingen en welke behoefte er is aan samenwerking met binnen de triple helix (onderwijs, bedrijfsleven en overheid).
Binnen de provincie zetten we ons verder in om studenten, afgestudeerden en zij-instromers mogelijkheden te bieden om zich bij ons verder te ontwikkelen. De provincie Noord-Holland vindt het belanrgijk om te investeren in haar (toekomstige) medewerkers ofwel 'Human Capital'. Daarom biedt de provincie samen met de provincie Overijssel en het UWV een gratis opleidings-en ervaringstraject aan. 

Samen slimmer

Al deze ontwikkelingen raken naast de provincie ook andere (vaar)wegbeheerders zoals gemeenten en Rijkswaterstaat, maar ook kennisinstellingen en de auto-industrie. Daarom werkt de provincie samen met veel andere partijen om slim, schoon en veilig te kunnen reizen in Noord-Holland. 

Uitgelicht