Natuurkern De Munt, Kinselmeer en Kinsel

De Munt

De gebieden De Munt en De Kinsel zijn waardevol voor weidevogels. Staatsbosbeheer is in 2021 gestart met de uitwerking van plannen om deze gebieden verder te versterken als toplocaties voor weidevogels. Ook wordt gekeken hoe de natuur vanaf de randen nog beter zichtbaar en beleefbaar gemaakt kan worden.

Uitgelicht