Scholierenprogramma ‘Baas van Noord-Holland’

(20 februari 2019)

Met het programma ‘Baas van Noord-Holland’ wil de provincie zoveel mogelijk jongeren bereiken en hen kennis laten maken met de provincie. Dit gebeurt op verschillende manieren.

Kinderen al lachend aan het werk aan een tafel

Bouw je eigen provincie

De provincie nodigt leerlingen uit om samen met hun klas een bezoek te brengen aan het provinciehuis in Haarlem. Hier spelen ze onder leiding van een medewerker van ProDemos het provinciespel. ProDemos heeft het provinciespel ontworpen en helpt de provincie bij de ontwikkeling van verschillende programma’s en lesmaterialen over democratie en rechtsstaat.

Tijdens het spel bouwen de leerlingen hun eigen provincie. In het midden van de Statenzaal ligt een grote plattegrond van Noord-Holland met daarop enkele grote plaatsen, wegen en Noord-Hollandse herkenningspunten. De leerlingen gaan met hun zelf opgerichte politieke partijen met elkaar in debat. Weten ze elkaar te overtuigen? Lukt het om te lobbyen en coalities te sluiten? En waar wordt uiteindelijk in geïnvesteerd?

Aan het eind van het spel schuift een Statenlid aan om met de leerlingen in gesprek te gaan over zijn of haar werk. Want wat houdt dat precies in, Statenlid zijn? En hoe gaan Statenvergaderingen er in het echt aan toe?

Het provinciespel is bedoeld voor een groep van 11 tot 30 leerlingen van het voortgezet onderwijs of het middelbaar beroepsonderwijs.

Meedoen? Meld een klas aan.  

Scholieren geven een presentatie in de Statenzaal in Haarlem

Belastingbazen

Tijdens deze les zijn de leerlingen de Provinciale Statenleden van Noord-Holland. Met korte filmpjes en een online tool leren ze hoe de politiek werkt. Met elkaar bepalen de leerlingen het provinciebeleid en stellen ze vast hoe groot de rol van de provincie op verschillende onderwerpen moet zijn. Moeten we geld vrij maken voor duurzame energie, wat doen we met het klimaat, waar bouwen we woningen en moet de bus ook ’s nachts rijden?

Dan kijken de leerlingen naar de gevolgen van hun keuzes. Lukt het ze om binnen de begroting te blijven? Kunnen ze het samen eens worden? Moeten de belastingen omhoog of omlaag? Of willen de 'Statenleden' de plannen liever wat bijstellen? Als gastdocent treedt een medewerker van de provincie op, die vanuit de praktijk concreet over het werk van de provincie kan vertellen. De les vindt plaats op school en duurt ongeveer 75 tot 100 minuten.

De les is ontworpen voor leerlingen uit het voortgezet onderwijs en kan aangepast worden aan verschillende niveaus.  

Meedoen? Meld een klas aan via: baasvannoordholland@noord-holland.nl 

Scholierenbattles

Tijdens de scholierenbattles strijden groepjes scholieren van verschillende scholen met elkaar om het beste idee. Wie zorgt voor de veiligste verkeerssituatie voor alle weggebruikers op een groot kruispunt? Of wie heeft het meest innovatieve idee voor het bouwen van een duurzame brug? En wie zorgt er voor een optimale doorstroom van de fietsers op een drukke kruising?

De scholieren gaan op hun eigen school een aantal weken aan de slag met onderwerpen uit de praktijk. Een expert van de provincie komt naar school om de casus te presenteren en is tijdens de projectperiode beschikbaar voor vragen. De leerlingen werken de opdracht uit, geven advies en presenteren hun oplossing met maquettes of op andere manieren. Aan het einde van het project worden alle leerlingen uitgenodigd voor de finale in de Statenzaal. Hier strijden de beste groepjes om de eerste plek van de scholierenbattle!

De scholierenbattles worden georganiseerd voor leerlingen van het voortgezet onderwijs. Meedoen? Meld je school aan via: baasvannoordholland@noord-holland.nl

Scholieren bespreken een blad dat voor hen op de tafel ligt.

Uitgelicht