2053 resultaten voor ‘’

 • Ruimte voor windpark Westpoort Amsterdam

  (18 december 2020)

  In de gemeente Amsterdam kan het eerste nieuwe windpark in de metropoolregio Amsterdam worden gerealiseerd.

  /Actueel/Archief/2020/December_2020/Ruimte_voor_windpark_Westpoort_Amsterdam

 • CV, nevenfuncties en deelnemingen

  /Bestuur/Gedeputeerde_Staten/Leden_Gedeputeerde_Staten/Cees_Loggen/Personalia/CV_nevenfuncties_en_deelnemingen

 • Gedeputeerde Jeroen Olthof nodigt u uit om mee te doen

  (14 mei 2020)

  /Onderwerpen/Verkeer_vervoer/Projecten_Verkeer_en_Vervoer/Maatregelen_Krommenie_Assendelft/Gedeputeerde_Jeroen_Olthof_nodigt_u_uit_om_mee_te_doen

 • Integratiesessie verkenning moerasvogels

  (24 september 2020)

  Op 7 september vond online de door corona uitgestelde integratiesessie verkenning moerasvogels plaats. Er waren 18 deelnemers inclusief de organisatoren, hoewel er 40 mensen waren uitgenodigd. Iederee...

  /Actueel/Archief/2020/September_2020/Integratiesessie_verkenning_moerasvogels

 • Contact

  /Onderwerpen/Natuur/Projecten/Schil_Naardermeer/Contact

 • Westerweg (N242) in Alkmaar in één richting dicht

  (26 oktober 2020)

  De provincie Noord-Holland herstelt het asfalt van de Westerweg (N242) ter hoogte van de Leeghwaterbrug en Nieuw Schermerweg in Alkmaar.

  /Actueel/Archief/2020/Oktober_2020/Westerweg_N242_in_Alkmaar_in_n_richting_dicht

 • Provincie maakt werk van natuur

  (30 september 2020)

  Noord-Holland gaat vol inzetten op het afronden van het Natuurnetwerk Nederland in 2027. Daardoor verbetert de biodiversiteit in de provincie, omdat dieren een groter leefgebied krijgen en planten zic...

  /Actueel/Archief/2020/September_2020/Provincie_maakt_werk_van_natuur

 • Wat is de status van de bestemmingsplannen?

  (15 juli 2019)

  Het uitgangspunt van de herinrichting N243 is dat deze zoveel als mogelijk plaatsvindt binnen de geldende bestemmingsplannen. Daardoor is slechts een beperkte aanpassing van de bestemmingsplannen nodi...

  /Onderwerpen/Verkeer_vervoer/Projecten_Verkeer_en_Vervoer/N243_Herinrichting/Nieuwsbrief/Juli_2019/Bestemmingsplannen

 • Preventieve handhaving van de Wet natuurbescherming (24 november 2020)

  (24 november 2020)

  /Loket/Bezwaar_en_klachten/Bezwaar_maken/Adviezen_HAC_en_beslissingen_op_bezwaar:s6ZFOFtuQnyWAs9qhd5-YQ/Adviezen_HAC_en_beslissingen_op_bezwaar_2020/Preventieve_handhaving_van_de_Wet_natuurbescherming_24_november_2020

 • Provincie waarschuwt met informatieborden voor gladheid

  (12 januari 2021)

  De provincie Noord-Holland zet sinds vrijdag 8 januari 2021 informatieborden langs de weg in om weggebruikers te attenderen op gladheid of kans op gladheid.

  /Actueel/Archief/2021/Januari_2021/Provincie_waarschuwt_met_informatieborden_voor_gladheid