1838 resultaten voor ‘’

 • Schets van 7 Duinpolderweg-alternatieven

  /Onderwerpen/Verkeer_vervoer/Projecten_Verkeer_en_Vervoer/Duinpolderweg/Mediatheek_Duinpolderweg/Afbeeldingen/Zeven_alternatieven_Duinpolderweg

 • Nieuwsbrieven

  (04 oktober 2019)

  /Onderwerpen/Natuur/Projecten/Natuurontwikkeling_Texel/Waalenburg/Nieuwsbrieven:9VH2aETnRNmdzN3Xegv8Xg

 • Greenports

  Een 'greenport' is een groot tuinbouwcluster, waarin planten, bomen, bollen, bloemen en groenten worden geproduceerd en verhandeld. Het grootste deel van de productie gebeurt in kassen (d...

  /Onderwerpen/Land_en_tuinbouw_visserij/Greenports

 • CV, nevenfuncties en deelnemingen

  /Bestuur/Gedeputeerde_Staten/Leden_Gedeputeerde_Staten/Jeroen_Olthof/Personalia/CV_nevenfuncties_en_deelnemingen

 • “Nu de mensen er niet meer zijn, worden spullen steeds belangrijker.”

  (06 december 2019)

  De provincie is tot 15 december op zoek naar foto’s van de Tweede Wereldoorlog in het project ‘Tweede Wereldoorlog in 100 foto’s’ in het kader van 75 jaar vrijheid.

  /Actueel/Archief/2019/December_2019/Nu_de_mensen_er_niet_meer_zijn_worden_spullen_steeds_belangrijker

 • Circulaire geschenken: vogelhuisjes, koffiekoppen, sjaals en vazen

  (06 februari 2020)

  Bakkie Trots, Merel Karhof, JST Woodworks van Studio NIM en Aiymes hebben donderdag 6 februari de challenge van de provincie Noord-Holland gewonnen. Zij kwamen met het beste idee voor een circulair re...

  /Actueel/Archief/2020/Februari_2020/Circulaire_geschenken_vogelhuisjes_koffiekoppen_sjaals_en_vazen

 • Contact

  /Bestuur/Gedeputeerde_Staten/Leden_Gedeputeerde_Staten/Zita_Pels/Personalia/Contact

 • Antwoord op veelgestelde vragen

  In het voorjaar heeft de provincie een bijeenkomst georganiseerd om vaarweggebruikers bij te praten en over het vervolg te informeren. Tijdens deze bijeenkomst werden vragen gesteld over de veiligheid...

  /Onderwerpen/Verkeer_vervoer/Verkeersveiligheid_doorstroming_en_leefbaarheid/Nieuwsbrieven_Centrale_brugbediening/Veiligheid_antwoord_op_veelgestelde_vragen

 • Provincie blijft samenwerken voor Gooise natuur

  (16 januari 2020)

  De provincie Noord-Holland gaat op een nieuwe manier samenwerken met de Gooise gemeenten en de gemeente Amsterdam om de natuur in deze regio te beschermen en te bevorderen. Op 20 januari ondertekenen ...

  /Actueel/Archief/2020/Januari_2020/Provincie_blijft_samenwerken_voor_Gooise_natuur

 • Oud van nu: Dreefexpositie over herbestemming

  (07 januari 2020)

  In Paviljoen Welgelegen in Haarlem is vanaf vrijdag 17 januari een expositie te zien over historische Noord-Hollandse panden met een nieuwe bestemming.

  /Actueel/Archief/2020/Januari_2020/Oud_van_nu_Dreefexpositie_over_herbestemming

 • Scholierenbattle

  Tijdens de Scholierenbattles strijden groepjes scholieren van verschillende scholen met elkaar om het beste idee. Ze bedenken slimme oplossingen voor vraagstukken.

  /Over_de_provincie/Scholierenprogramma_Baas_van_Noord_Holland/Scholierenbattle

 • Gebiedsproces

  Om de ambitie daadwerkelijk tot stand te brengen is de provincie een gebiedsproces gestart.

  /Onderwerpen/Natuur/Projecten/Horstermeerpolder/Gebiedsproces

 • Over het project

  Omwonenden en verkeersdeelnemers hebben behoefte aan een bereikbaar Waterland. In diverse deelprojecten aan de N235, N247 en de N517 zorgen samenwerkende overheden ervoor dat de bereikbaarheid en de ...

  /Onderwerpen/Verkeer_vervoer/Projecten_Verkeer_en_Vervoer/N235_N247_Bereikbaarheid_Waterland/Over_het_project

 • SolaRoad B.V. (SolaRoad)

  SolaRoad B.V. heeft het doel om het SolaRoad concept te commercialiseren. SolaRoad B.V. houdt zich bezig met zonneceltechnologie die kan worden toegepast in elementverharding voor gebruik in weginfras...

  /Over_de_provincie/Organisatie/Deelnemingen/Deelnemingen/SolaRoad_B_V_SolaRoad

 • Groot onderhoud sluisbrug Purmerend

  (10 januari 2020)

  De sluisbrug bij Purmerend is vanaf maandag 13 januari tot en met woensdag 29 januari 2020 afgesloten voor verkeer. De provincie is begin november 2019 gestart met het groot onderhoud van de brug.

  /Actueel/Archief/2020/Januari_2020/Groot_onderhoud_sluisbrug_Purmerend

 • N244 (Zuiddijk en Westdijk) in Alkmaar tijdens herfstvakantie afgesloten

  (15 oktober 2019)

  De provincie Noord-Holland vervangt het asfalt op de provinciale weg N244 in de herfstvakantie vanaf vrijdag 18 oktober 20.00 uur tot en met maandag 28 oktober 5.00 uur.

  /Onderwerpen/Verkeer_vervoer/Projecten_Verkeer_en_Vervoer/N246_N244_Alkmaar_Trajectonderhoud/N244_Zuiddijk_en_Westdijk_in_Alkmaar_tijdens_herfstvakantie_afgesloten

 • Kaart ecologische verbindingszones

  /Onderwerpen/Natuur/Projecten/Natuurverbinding_N525/Kaart

 • Contact

  /Onderwerpen/Toerisme_recreatie/Projecten/Vaarverbinding_Naarden_buiten_de_vesting/Contact

 • Onderzoek naar kabels en leidingen

  (11 maart 2020)

  Bij wegwerkzaamheden is het belangrijk om te weten waar kabels en leidingen liggen. Want als er per ongeluk een kabel wordt geraakt, is het bijvoorbeeld mogelijk dat omliggende woningen zonder stroom ...

  /Onderwerpen/Verkeer_vervoer/Projecten_Verkeer_en_Vervoer/N243_Herinrichting/Nieuwsbrief/Map2020/Onderzoek_naar_kabels_en_leidingen

 • Contact

  /Bestuur/Gedeputeerde_Staten/Leden_Gedeputeerde_Staten/Arthur_van_Dijk/Personalia/Contact

 • Innovatief midden- en kleinbedrijf (mkb)

  Het midden- en kleinbedrijf (mkb) is de motor van de Noord-Hollandse economie. Het mkb is verantwoordelijk voor een groot deel van de omzet in het bedrijfsleven en biedt volop werkgelegenheid. Het mkb...

  /Onderwerpen/Economie_Werk/Innovatief_midden_en_kleinbedrijf_mkb

 • Anna's Hoeve

  Bij de behandeling van de inrichtingsvisie voor het natuur- en recreatiegebied Anna's Hoeve is door de gemeenteraad van Hilversum gevraagd om een nader onderzoek over het al dan niet afsluiten van...

  /Onderwerpen/Verkeer_vervoer/Projecten_Verkeer_en_Vervoer/HOV_in_t_Gooi/Deeltrac_Laren_Hilversum/Anna_s_Hoeve

 • Beeldkwaliteitsplan en bestemmingsplan

  In het laatste kwartaal van 2016 is het beeldkwaliteitsplan van de Beatrixbrug en de Kogerpolderbrug voorgelegd aan de welstandscommissies van de gemeenten Zaanstad en Alkmaar. Met enkele aanvullingen...

  /Onderwerpen/Verkeer_vervoer/Projecten_Verkeer_en_Vervoer/N246_N244_Alkmaar_Trajectonderhoud/Nieuwsbrieven_N246_N244/Beeldkwaliteitsplan_en_bestemmingsplan

 • “MER helpt bij politieke keuze”

  Wat is eigenlijk een MER? Wat wordt er in een MER onderzocht? En wat gebeurt er met de resultaten? Willem Homan en Hans van Helden vertellen hoe het zit.

  /Onderwerpen/Verkeer_vervoer/Projecten_Verkeer_en_Vervoer/Duinpolderweg/Nieuwsbrief_Duinpolderweg/MER_helpt_bij_politieke_keuze

 • Contact

  /Onderwerpen/Verkeer_vervoer/Projecten_Verkeer_en_Vervoer/Renovatie_Koopvaardersschutsluis/Contact

 • Spoedwerkzaamheden Westfrisiaweg (N307) bij Hoogkarspel

  (10 december 2019)

  De provincie Noord-Holland voert op vrijdag 13 december 2019 spoedwerkzaamheden uit aan de Westfrisiaweg (N307) bij Hoogkarspel.

  /Actueel/Archief/2019/December_2019/Spoedwerkzaamheden_Westfrisiaweg_N307_bij_Hoogkarspel

 • Voorbereiden tijdelijke calamiteitenroute

  (06 februari 2020)

  Tijdens de bouw van de spoorwegonderdoorgang op de Oosterengweg fungeert de route Liebergerweg-Mussenstraat-tijdelijke overweg-Oude Amersfoortseweg-Compagnieweg en Zeevaertweg als calamiteitenroute vo...

  /Actueel/Archief/2020/Februari_2020/Voorbereiden_tijdelijke_calamiteitenroute

 • Natuurvriendelijke oevers

  De komende jaren realiseert de provincie Noord-Holland kilometers aan natuurvriendelijke oevers langs allerlei vaarwegen. De oevers krijgen een geleidelijke overgang van land naar water. Dit zorgt voo...

  /Onderwerpen/Water_Bodem/Natuurvriendelijke_oevers

 • Watertranssportleidingen bij Heiloo zijn omgelegd

  Begin dit jaar heeft aannemer Van Baarssen in opdracht van waterleidingbedrijf PWN de laatste hand gelegd aan het koppelen van 2 verlegde watertransportleidingen bij Heiloo. Op de plaats van de oude l...

  /Onderwerpen/Verkeer_vervoer/Projecten_Verkeer_en_Vervoer/A9_Aansluiting_bij_Heiloo/Nieuwsbrief_aansluiting_A9/Watertranssportleidingen_bij_Heiloo_zijn_omgelegd

 • Woonbeleid

  /Onderwerpen/Bouwen_wonen/Woonbeleid

 • Opening collectief zelfbouwproject AQUAradius

  Op 15 juni jl. was de opening van het collectief zelfbouwproject AQUAradius, speciaal voor 50-plussers. Het is een van de grootste collectieve zelfbouw-initiatieven in Nederland. Naast de omvang is in...

  /Onderwerpen/Bouwen_wonen/Nieuwsbrief_Wonen/Opening_collectief_zelfbouwproject_AQUAradius

 • Een ‘Rondje Naardermeer’ nu realiteit

  (17 december 2019)

  De provincie Noord-Holland, ProRail, gemeente Gooise Meren en Natuurmonumenten hebben samen de aanleg van de tunnel onder de spoorlijn bij het Naardermeer mogelijk gemaakt. Vanaf 17 december 2019 is d...

  /Actueel/Archief/2019/December_2019/Een_Rondje_Naardermeer_nu_realiteit

 • Contact

  /Onderwerpen/Verkeer_vervoer/Projecten_Verkeer_en_Vervoer/N236_Franse_Kampweg/Contact

 • Over het project

  De Wilhelminasluis en de naastgelegen Beatrixbrug en Wilhelminabrug worden vernieuwd. De Wilhelminasluis wordt vervangen door een schutsluis. De traditionele vorm met smalle toegang en brede kolk word...

  /Onderwerpen/Verkeer_vervoer/Projecten_Verkeer_en_Vervoer/Wilhelminasluis_Zaandam/Over_het_project

 • Besluiten Provinciale Staten Noord-Holland 9 maart 2020

  (10 maart 2020)

  Provinciale Staten van Noord-Holland hebben Jeroen Olthof (PvdA) benoemd tot gedeputeerde Leefbaarheid en Bereikbaarheid van Noord-Holland.

  /Actueel/Archief/2020/Maart_2020/Besluiten_Provinciale_Staten_Noord_Holland_9_maart_2020

 • Projectgebied

  /Onderwerpen/Natuur/Projecten/De_Kampen_deel_polder_inrichten_als_hoogwaardig_weidevogelgrasland/Projectgebied

 • Over het project

  /Onderwerpen/Duurzaamheid_Milieu/Projecten/Wind_op_land/Over_het_project

 • Perspectieven voor een energieneutraal Noord-Holland

  Hoe krijgen we de bouw, bestaand en nieuw, volledig duurzaam? Deze vraag stond centraal tijdens de jaarlijkse Netwerkconferentie Wonen van de provincie Noord-Holland. De lat ligt hoog: als het aan de ...

  /Onderwerpen/Bouwen_wonen/Nieuwsbrief_Wonen/Perspectieven_voor_een_energieneutraal_Noord_Holland

 • Afsluiting Oosterengweg in Hilversum komt dichterbij

  Op maandag 30 maart 2020 wordt de Oosterengweg afgesloten voor alle verkeer. We gaan aan de slag met het bouwen van een spoorwegonderdoorgang voor auto- en fietsverkeer.

  /Onderwerpen/Verkeer_vervoer/Projecten_Verkeer_en_Vervoer/HOV_in_t_Gooi/Afsluiting_Oosterengweg_in_Hilversum_komt_dichterbij

 • Werkzaamheden aan Provincialeweg (N203) in Uitgeest in avond en nacht

  (10 maart 2020)

  De provincie Noord-Holland plaatst een nieuwe ANWB bewegwijzeringsmast ter hoogte van de kruising Provincialeweg (N203), Geesterweg en Jacoba van Beierenlaan in Uitgeest. De werkzaamheden vinden plaat...

  /Actueel/Archief/2020/Maart_2020/Werkzaamheden_aan_Provincialeweg_N203_in_Uitgeest_in_avond_en_nacht

 • Dorpzicht

  Natuurgebied Dorpzicht ligt in het noorden van Texel. Het natuurgebied is een unieke achtertuin voor bewoners van De Cocksdorp. Niet alleen wandelaars genieten van Dorpzicht, het is ook een ...

  /Onderwerpen/Natuur/Projecten/Natuurontwikkeling_Texel/Dorpzicht

 • Programma Naarden buiten de Vesting

  /Onderwerpen/Toerisme_recreatie/Projecten/Vaarverbinding_Naarden_buiten_de_vesting/Naarden_buiten_de_Vesting

 • Jack van der Hoek voorgedragen als nieuwe burgemeester Schouwen-Duiveland

  (02 april 2020)

  Jack van der Hoek is door de gemeenteraad van Schouwen-Duiveland voorgedragen als nieuwe burgemeester.

  /Actueel/Archief/2020/April_2020/Jack_van_der_Hoek_voorgedragen_als_nieuwe_burgemeester_Schouwen_Duiveland

 • Wie wordt de nieuwe busvervoerder in Gooi en Vechtstreek vanaf 2021?

  (10 december 2019)

  In totaal hebben drie bedrijven zich ingeschreven voor de aanbesteding van de openbaar vervoerconcessie Gooi en Vechtstreek.

  /Actueel/Archief/2019/December_2019/Wie_wordt_de_nieuwe_busvervoerder_in_Gooi_en_Vechtstreek_vanaf_2021

 • Meer biodiversiteit langs Kanaal Omval-Kolhorn in Heerhugowaard

  Op verschillende plekken langs het kanaal Omval-Kolhorn werkt de provincie Noord-Holland aan de beschoeiing.

  /Actueel/Archief/2020/Februari_2020/Meer_biodiversiteit_langs_Kanaal_Omval_Kolhorn_in_Heerhugowaard

 • Strooien bij gladheid

  Veiligheid op de weg in de wintermaanden is van groot belang. Zodra er gladheid wordt verwacht of is geconstateerd, staan de gladheidsbestrijders van provincie Noord-Holland paraat om de weg op te gaa...

  /Onderwerpen/Verkeer_vervoer/Strooien_bij_gladheid

 • Begin juli advies- en ingenieursbureau betrokken bij project Duinpolderweg

  (29 april 2019)

  Eind vorig jaar is het voorkeursalternatief van de Duinpolderweg vastgesteld. Dit alternatief gaat het projectteam in de planuitwerkingsfase uitwerken van schetsontwerp tot voorlopig ontwerp. De voorb...

  /Onderwerpen/Verkeer_vervoer/Projecten_Verkeer_en_Vervoer/Duinpolderweg/Nieuwsbrief_Duinpolderweg/nieuwsbrief_april_2019/begin_juli_advies_en_ingenieursbureau_betrokken_bij_project_Duinpolderweg

 • Uitspraak Raad van State Markermeerdijken uitgesteld

  (28 februari 2020)

  De Raad van State stelt opnieuw zijn uitspraak uit in de bodemprocedure tegen de aanpak van de dijkversterking van de Markermeerdijken. De nieuwe uitsteltermijn loopt tot woensdag 15 april 2020.

  /Actueel/Archief/2020/Februari_2020/Uitspraak_Raad_van_State_Markermeerdijken_uitgesteld

 • Provincial Council

  The Provincial Council, made up of a group of elected people’s representatives for Noord-Holland, is essentially in charge of the province.
  The current 55 members were elected by the elect...

  /English/Province_of_Noord_Holland/Administration/Provincial_Council

 • Gaan voor aardgasvrij wonen

  De grootste uitdaging als het gaat om aardgasvrij wonen is om de bestaande bouw hiervoor geschikt maken. Dit geldt overigens met name de aanleg van de infrastructuur en in veel mindere mate de opwekki...

  /Onderwerpen/Bouwen_wonen/Nieuwsbrief_Wonen/Gaan_voor_aardgasvrij_wonen