2218 resultaten voor ‘’

 • Bijlagen bij toelichting: Bijlage 11 Archeologisch inventariserend veldonderzoek 2

  (03 oktober 2016, pdf, 36MB)

  /Onderwerpen/Verkeer_vervoer/Projecten_Verkeer_en_Vervoer/HOV_in_t_Gooi/Deeltrac_Laren_Hilversum/Kennisgeving_Inpassingsplan_HOV_in_t_Gooi_en_besluit_Hogere_waarden/PIP_HOV_in_t_Gooi/Bijlagen_bij_toelichting_Bijlage_11_Archeologisch_inventariserend_veldonderzoek_2.org

 • Resultaat schriftelijke consultatie ARO mei 2017 Joods Werkdorp Hollands Kroon

  (pdf, 129kB)

  /Onderwerpen/Ruimtelijke_inrichting/Advies_bij_ruimtelijke_ontwikkelingen/Meer_informatie_over_de_ARO/Verslagen/2017/Resultaat_schriftelijke_consultatie_ARO_mei_2017_Joods_Werkdorp_Hollands_Kroon.org

 • Bijlage J Wettelijk kader geluid

  (pdf, 287kB)

  /Onderwerpen/Verkeer_vervoer/Projecten_Verkeer_en_Vervoer/HOV_in_t_Gooi/Trac_delen/Deeltrac_Eemnes_Laren/Bijlage_J_Wettelijk_kader_geluid.org

 • Cashen stedelingen de meerwaarde van hun woning?

  (02 oktober 2018)

  De gemiddelde woningprijs in de stedelijke gebieden stijgt veel sneller dan in het landelijk gebied. Dat is een nieuw fenomeen op de woningmarkt. Dit roept de vraag op of steeds meer stedelingen hun m...

  /Onderwerpen/Bouwen_wonen/Nieuwsbrief_Wonen/Cashen_stedelingen_de_meerwaarde_van_hun_woning

 • Tekening uitkijkpunt Zaandammerdijk

  (30 januari 2018, pdf, 2MB)

  /Onderwerpen/Natuur/Projecten/Natuurontwikkeling_Texel/Onderzoeken_en_planstudies/Documenten_Waalenburg/Tekening_uitkijkpunt_Zaandammerdijk.org

 • Structuurvisie Noord-Holland 2040

  (pdf, 998kB)

  /Onderwerpen/Toerisme_recreatie/Ruimtelijke_programmering_verblijfsrecreatie/Beleidsdocumenten/Structuurvisie_Noord_Holland_2040.org

 • Activiteitenplan Flora- en Faunawet

  Het rapport Activiteitenplan Flora- en faunawet gaat over de effecten van de nieuwe aansluiting op de A9 op soorten planten en dieren die worden beschermd vanuit de Flora- en faunawet. In het rapport ...

  /Onderwerpen/Verkeer_vervoer/Projecten_Verkeer_en_Vervoer/A9_Aansluiting_bij_Heiloo/Nieuwsbrief_aansluiting_A9/Activiteitenplan_Flora_en_Faunawet

 • Theo Weterings, burgemeester Haarlemmermeer

  Als burgemeester van een poldergemeente begeef ik me dagelijks ‘in het groen’. Ik fiets bij voorkeur van mijn woonplaats Nieuw-Vennep naar het Raadhuis in Hoofddorp, een kleine 10 kilomete...

  /Onderwerpen/Toerisme_recreatie/Nieuwsbrief_Recre_ren_in_2050/Theo_Weterings_burgemeester_Haarlemmermeer

 • Impressie Kenniscafé Landbouw 8 juni 2016

  (pdf, 771kB)

  /Onderwerpen/Natuur/Natuurbeleid/Beleidsprogrammas/Groen_Kapitaal/Mediatheek/Documenten/Impressie_Kenniscaf_Landbouw_8_juni_2016.org

 • Bijlage 3

  (pdf, 1MB)

  /Onderwerpen/Verkeer_vervoer/Projecten_Verkeer_en_Vervoer/HOV_in_t_Gooi/Onderzoeken_en_planstudies/Publicaties_planfase_2012_2015/Hilversum/Hoofdrapport_met_bijlagen/Bijlage_3.org

 • Bijlage 1. Akoestisch Onderzoek

  (16 mei 2012, pdf, 44MB)

  /Onderwerpen/Verkeer_vervoer/Projecten_Verkeer_en_Vervoer/N23_Westfrisiaweg/Documenten/Saneringsprogramma/Bijlage_1_Akoestisch_Onderzoek.org

 • Planstudie de Zaan (2009)

  (pdf, 2MB)

  /Onderwerpen/Verkeer_vervoer/Projecten_Verkeer_en_Vervoer/Wilhelminasluis_Zaandam/Documenten/Planstudie_de_Zaan_2009.org

 • Agenda ARO 8 november 2017

  (pdf, 103kB)

  /Onderwerpen/Ruimtelijke_inrichting/Advies_bij_ruimtelijke_ontwikkelingen/Meer_informatie_over_de_ARO/Agenda/2017/Agenda_ARO_8_november_2017.org

 • Visualisaties

  (15 april 2019, pdf, 13MB)

  /Onderwerpen/Ruimtelijke_inrichting/Projecten/OV_Knooppunten/Schipholcorridor/Bijlagen_rapportage_P_R/Visualisaties.org

 • Handleiding energie besparen voor kerken in Noord-Holland

  (06 april 2018, pdf, 646kB)

  /Onderwerpen/Cultuur_en_Erfgoed/Monumenten_en_herbestemming/Publicaties/Handleiding_energie_besparen_voor_kerken_in_Noord_Holland.org

 • Presentatie Betaalbaar wonen onder druk

  (02 oktober 2018, pdf, 538kB)

  /Onderwerpen/Bouwen_wonen/Nieuwsbrief_Wonen/Woningbouw_in_Noord_Holland_sneller_en_aantrekkelijk/Presentatie_Betaalbaar_wonen_onder_druk.org

 • Antwoord op veelgestelde vragen

  In het voorjaar heeft de provincie een bijeenkomst georganiseerd om vaarweggebruikers bij te praten en over het vervolg te informeren. Tijdens deze bijeenkomst werden vragen gesteld over de veiligheid...

  /Onderwerpen/Verkeer_vervoer/Verkeersveiligheid_doorstroming_en_leefbaarheid/Nieuwsbrieven_Centrale_brugbediening/Veiligheid_antwoord_op_veelgestelde_vragen

 • Belevingsonderzoek_Analyse OV-Knooppunt_Beverwijk

  (18 april 2019, pdf, 135kB)

  /Onderwerpen/Ruimtelijke_inrichting/Projecten/OV_Knooppunten/Voor_samenwerkingspartners/Documenten_Belevingsonderzoek/Belevingsonderzoek_Analyse_OV_Knooppunt_Beverwijk.org

 • Schetsontwerp Nieuwe Zaanbrug (2015)

  (pdf, 5MB)

  /Onderwerpen/Verkeer_vervoer/Projecten_Verkeer_en_Vervoer/Zaanbrug/Documenten/Schetsontwerp_Nieuwe_Zaanbrug_2015.org

 • Monitor Detailhandel 2019

  (17 april 2019, pdf, 1MB)

  /Onderwerpen/Economie_Werk/Detailhandel/Beleidsdocumenten/Monitor_Detailhandel_2019.org

 • Voordracht HOV in 't Gooi

  (21 juni 2016, pdf, 2MB)

  /Onderwerpen/Verkeer_vervoer/Projecten_Verkeer_en_Vervoer/HOV_in_t_Gooi/Deeltrac_Laren_Hilversum/Documenten_besluitvorming/Voordracht_HOV_in_t_Gooi.org

 • Luchtkwaliteit IJmond 2015

  (pdf, 3MB)

  /Onderwerpen/Duurzaamheid_Milieu/Luchtkwaliteit/Beleidsdocumenten/Luchtkwaliteit_IJmond_2015.org

 • Bijlage 4.4 HOV 't Gooi - Fly-over Oost verkort - technische tekening

  (pdf, 163kB)

  /Onderwerpen/Verkeer_vervoer/Projecten_Verkeer_en_Vervoer/HOV_in_t_Gooi/Onderzoeken_en_planstudies/Publicaties_planfase_2012_2015/Hilversum/Hoofdrapport_met_bijlagen/Bijlage_4_4_HOV_t_Gooi_Fly_over_Oost_verkort_technische_tekening.org

 • presentatie informatieavond MKBA N247 Broek in Waterland (informatieavond 14 juni 2018)

  (15 juni 2018, pdf, 1MB)

  In de maatschappelijke kosten-baten-analyse (MKBA) is onderzocht wat de (onder)doorgang in Broek in Waterland kost en wat het oplevert. Thema’s als doorstroming, tijdwinst, veiligheid en leefbaa...

  /Onderwerpen/Verkeer_vervoer/Projecten_Verkeer_en_Vervoer/N235_N247_Bereikbaarheid_Waterland/Documenten/presentatie_informatieavond_MKBA_N247_Broek_in_Waterland_informatieavond_14_juni_2018.org

 • Bijlagen bij toelichting:Bijlage 18 Alternatieve verkeersafwikkeling Vpark en effecten Vbuurt

  (03 oktober 2016, pdf, 343kB)

  /Onderwerpen/Verkeer_vervoer/Projecten_Verkeer_en_Vervoer/HOV_in_t_Gooi/Deeltrac_Laren_Hilversum/Kennisgeving_Inpassingsplan_HOV_in_t_Gooi_en_besluit_Hogere_waarden/PIP_HOV_in_t_Gooi/Bijlagen_bij_toelichting_Bijlage_18_Alternatieve_verkeersafwikkeling_Vpark_en_effecten_Vbuurt.org