2138 resultaten voor ‘’

 • Infographic Uitvoeringsagenda Economie 2016-2019

  (pdf, 8MB)

  /Onderwerpen/Economie_Werk/Publicaties/Infographic_Uitvoeringsagenda_Economie_2016_2019.org

 • Ongehoord_vliegtuiglawaai

  (pdf, 100kB)

  /Onderwerpen/Verkeer_vervoer/Schiphol/Publicaties/Ongehoord_vliegtuiglawaai.org

 • Detailhandelsbeleid 2015-2020

  (26 mei 2016, pdf, 8MB)

  /Onderwerpen/Economie_Werk/Detailhandel/Beleidsdocumenten/Detailhandelsbeleid_2015_2020.org

 • De Kampen: deel polder inrichten als hoogwaardig weidevogelgrasland

  De Kampen is een polder ten zuidoosten van de A27 bij Blaricum. De provincie wil een deel van de polder inrichten als hoogwaardig weidevogelgrasland. Op dit moment overleven namelijk te weinig jonge v...

  /Onderwerpen/Natuur/Projecten/De_Kampen_deel_polder_inrichten_als_hoogwaardig_weidevogelgrasland

 • Nieuws

  /Onderwerpen/Land_en_tuinbouw_visserij/Nieuws

 • Op zoek naar personeel?

  Net als de technologie verandert ook de vraag naar personeel. Door de snelle technologische vernieuwingen ontstaan nieuwe functies waarvoor specifieke kennis nodig is en verdwijnen bestaande functies.

  /Onderwerpen/Economie_Werk/Projecten/Arbeidsmarkt_Onderwijs/Op_zoek_naar_personeel

 • Quick scan wijze van marktbenadering door Bouwend Nederland (februari 2015)

  (pdf, 810kB)

  /Onderwerpen/Verkeer_vervoer/Projecten_Verkeer_en_Vervoer/Verbinding_A8_A9/Over_het_project/Projectdocumenten/2_Planfase/Quick_scan_wijze_van_marktbenadering_door_Bouwend_Nederland_februari_2015.org

 • Nieuwsbrieven van Gooimeer naar Vecht

  (03 januari 2019)

  /Onderwerpen/Toerisme_recreatie/Projecten/Vaarverbinding_Naarden_buiten_de_vesting/Aanmelden_voor_de_nieuwsbrief_Van_Gooimeer_naar_Vecht/Nieuwsbrieven_van_Gooimeer_naar_Vecht:FGT8mgGpTNSGRjaole0MNA

 • Horstermeerpolder

  De Horstermeerpolder is een cirkelvormige droogmakerij in het Vechtplassengebied. De polder ligt in de driehoek Nederhorst Den Berg, Kortenhoef en Vreeland en heeft een oppervlakte van 620 hectare. Om...

  /Onderwerpen/Natuur/Projecten/Horstermeerpolder

 • Bijlage 4 bij Waterverordening HHNK

  (30 november 2016, pdf, 722kB)

  /Onderwerpen/Water_Bodem/Waterwet_en_Waterverordening/Waterverordeningen_en_reglementen_waterschappen/Beleidsdocumenten/Hoogheemraadschap_Hollands_Noorderkwartier/Bijlage_4_bij_Waterverordening_HHNK.org

 • Beleidsevaluatie CPO in Noord-Holland

  (06 juli 2016, pdf, 1006kB)

  /Onderwerpen/Bouwen_wonen/Projecten/Zelfbouw_Noord_Holland/Media_Zelfbouw_Noord_Holland/Gemeenten_corporaties/Documenten/Beleidsevaluatie_CPO_in_Noord_Holland.org

 • Overzicht projecten en projectleiders

  (xls, 37kB)

  /Onderwerpen/Natuur/Projecten/Oostelijke_Vechtplassen/Nieuwsbrieven/Overzicht_projecten_en_projectleiders

 • Uitvoerder Hans van der Ham aan het woord

  (24 juli 2018)

  Het is niet meer te missen: iedere automobilist, fietser, wandelaar of schipper die in de buurt van de Beatrixbrug in Westknollendam komt ziet het, hier gaat wat gebeuren! Voor Hans van der Ham, uitvo...

  /Onderwerpen/Verkeer_vervoer/Projecten_Verkeer_en_Vervoer/N246_N244_Alkmaar_Trajectonderhoud/Nieuwsbrieven_N246_N244/Uitvoerder_Hans_van_der_Ham_aan_het_woord

 • Beeldkwaliteitsplan Stelling van Amsterdam

  (22 juli 2016, pdf, 195MB)

  /Onderwerpen/Cultuur_en_Erfgoed/Stelling_van_Amsterdam/Beleidsdocumenten/Beeldkwaliteitsplan_Stelling_van_Amsterdam.org

 • Agenda ARO 23 augustus 2016

  (pdf, 106kB)

  /Onderwerpen/Ruimtelijke_inrichting/Advies_bij_ruimtelijke_ontwikkelingen/Meer_informatie_over_de_ARO/Agenda/2016/Agenda_ARO_23_augustus_2016.org

 • 20171103 Rapport Conclusies en Aanbevelingen O_Team Den Helder-Texel

  (pdf, 3MB)

  /Onderwerpen/Verkeer_vervoer/Projecten_Verkeer_en_Vervoer/Bereikbaarheid_Den_Helder/Documenten/20171103_Rapport_Conclusies_en_Aanbevelingen_O_Team_Den_Helder_Texel.org

 • Nadere SOK Wilhelminasluis (2014)

  (pdf, 42kB)

  /Onderwerpen/Verkeer_vervoer/Projecten_Verkeer_en_Vervoer/Wilhelminasluis_Zaandam/Documenten/Nadere_SOK_Wilhelminasluis_2014.org

 • Merkenonderzoek Cultuursector NH

  (pdf, 1MB)

  /Onderwerpen/Cultuur_en_Erfgoed/Culturele_instellingen/Onderzoeken/Merkenonderzoek_Cultuursector_NH.org

 • Bijlagen bij toelichting: Bijlage 23 Nota bereikbaarheid, zichtbaarheid en bruikbaarheid bedrijven

  (03 oktober 2016, pdf, 2MB)

  /Onderwerpen/Verkeer_vervoer/Projecten_Verkeer_en_Vervoer/HOV_in_t_Gooi/Deeltrac_Laren_Hilversum/Kennisgeving_Inpassingsplan_HOV_in_t_Gooi_en_besluit_Hogere_waarden/PIP_HOV_in_t_Gooi/Bijlagen_bij_toelichting_Bijlage_23_Nota_bereikbaarheid_zichtbaarheid_en_bruikbaarheid_bedrijven.org

 • Economische Agenda 2012-2015

  (pdf, 3MB)

  /Onderwerpen/Economie_Werk/Digitale_bereikbaarheid/Beleidsdocumenten/Economische_Agenda_2012_2015.org

 • Brief GS aan PS Duinpolderweg oplossingsrichtingen

  (pdf, 10MB)

  /Onderwerpen/Verkeer_vervoer/Projecten_Verkeer_en_Vervoer/Duinpolderweg/Over_het_project/Projectdocumenten/2_c_Tussenstap/Besluitvorming_inrichting_MER_najaar_2016/Brief_GS_aan_PS_Duinpolderweg_oplossingsrichtingen.org

 • Bijlage H Grafische weergave krachtswerking viaduct

  (pdf, 670kB)

  /Onderwerpen/Verkeer_vervoer/Projecten_Verkeer_en_Vervoer/HOV_in_t_Gooi/Trac_delen/Deeltrac_Eemnes_Laren/Bijlage_H_Grafische_weergave_krachtswerking_viaduct.org

 • Natuurverbindingen

  De provincie Noord-Holland werkt, samen met verschillende partners, aan het verbinden van natuurgebieden. Hierdoor krijgen dieren een groter aaneengesloten leefgebied, kunnen ze beter voedsel en soort...

  /Onderwerpen/Natuur/Natuurbeheer/Monitoring_van_natuurverbindingen

 • brief provincies 12 juli 2018

  (17 juli 2018, pdf, 105kB)

  /Onderwerpen/Verkeer_vervoer/Projecten_Verkeer_en_Vervoer/Duinpolderweg/Nota_van_Beantwoording/brief_provincies_12_juli_2018.org

 • Beleidsregel Wind op land Uitwerking ruimtelijke uitgangspunten voor windturbines per herstructureringsgebied

  (pdf, 4MB)

  /Onderwerpen/Duurzaamheid_Milieu/Projecten/Wind_op_land/Aanvragen_windparken/Beleid/Beleidsregel_Wind_op_land_Uitwerking_ruimtelijke_uitgangspunten_voor_windturbines_per_herstructureringsgebied.org